Dosarul azilelor din Ilfov: D.I.I.C.O.T. recunoaște calitatea procesuală a CRJ în apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnice

P.Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. a recunoscut calitatea procesuală activă a Centrului de Resurse Juridice în dosarul privind traficul de persoane cu dizabilităţi şi vârstnice din centrele rezidenţiale din judeţul Ilfov (dosarul nr. 854/D/P/2023).

În perioada septembrie – octombrie 2022, CRJ a efectuat mai multe vizite de monitorizare inopinate în Centrele de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Gabriel cel Viteaz”, „Armonia” şi „Casa Cora” din Ilfov. Demersurile atunci efectuate au condus la formarea unui dosar penal, ca urmare a sesizării din oficiu a organului de urmărire penală pe baza informațiilor pe care CRJ şi jurnaliştii de la Centrul de Investigaţii Media şi Buletin de Bucureşti le-au făcut publice. De altfel, aspectele constatate de CRJ fac și obiectul unei sesizări adresate în 24 februarie 2023 Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

P.Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. a admis cererea formulată de CRJ privind recunoașterea calității procesuale în dosarul astfel format arătând că:

  • Având în vedere „obligaţiile asumate de Ministerul Public, Consiliul de Monitorizare şi Ministerul Muncii prin protocoalele încheiate cu CRJ – şi potrivit dispoziţiilor legale – rezultă că CRJ avea abilitarea de a monitoriza respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în cadrul instituţiilor supuse monitorizării, respectiv facilităţi de tip rezidenţial, publice sau private destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi spitale/secţii de psihiatrie”;
  • „CRJ poate exercita drepturile procesuale ale persoanelor cu dizabilităţi cazate în cadrul centrelor, printre care şi dreptul de a fi încunoştinţat, să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, dreptul de a consulta actele dosarului şi de a formula cereri şi a depune memorii”;
  • „Premisa unei atare abilitări este prezumţia că, în situaţiile în care controlul scoate la iveală încălcări ale drepturilor şi intereselor persoanelor cu dizabilităţi, mijloacele de ocrotire de drept comun (de reprezentare, de asistare, de exercitare sau încuviinţare a exercitării drepturilor) nu sunt suficiente; totodată, că în atare situaţii pot exista chiar interese contrare între persoanele controlate şi implicate ulterior în proceduri judiciare, pe de o parte, şi rezidenţii persoane cu dizabilităţi din instituţiile controlate, pe de cealaltă parte” (extras din Ordonanţa procurorului din 25 august 2023).

Prin admiterea cererii formulată de CRJ, procurorul din cadrul P.Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. conferă eficienţă dispoziţiilor legii nr. 8 din 2016 (art. 4 lit.i), care are aplicabilitate deplină în dosarul victimelor cu dizabilităţi din centrele din Ilfov, orice concluzie contrară însemnând înlăturarea acestei eficienţe.

Reprezentarea în cadrul acestui demers a fost asigurată pro bono de Kuglay & Trandafir – Societate Civilă de Avocați, căreia CRJ îi adresează mulțumiri pentru colaborarea începută cu succes.