eMore – Monitoring and Reporting Online Hate Speech in Europe

Emore_Logo03_Pos

Proiectul eMORE, implementat în nouă (9) tări europene, îşi propune să contribuie la dezvoltarea, testarea şi transferarea unui model de întelegere a discursului instigator la ură din mediul online şi a infracţiunilor motivate de ură din mediul offline. Modelul se bazează pe un sistem circular de monitorizare-semnalare, cu scopul de înțelege fenomenele/tendinţele de pe Internet şi din mediul offline; astfel se poate realiza o analiză comparativă la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi putem contribui la combaterea infracţiunilor motivate de ură la nivel naţional şi european.

Descrierea proiectului

În Recomandarea (97)20 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, discursul de ură (denumit hate speech în limba engleză) este definit astfel: „toate formele de exprimare care propagă, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranţă, inclusiv intoleranţa care se exprimă sub formă de naţionalism agresiv şi de etnocentrism, de discriminare şi ostilitate faţă de minorităţi, imigranţi şi persoane provenite din imigraţie” (Anexa la Recomandarea nr. R(97)20, Domeniul de aplicare)[1].

[1] Disponibilă la https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680505d5b.

Citește raportul An overview on hate crime and hate speech – Country Profile ROMANIA [EN].

Aplicația eMORE – Monitoring and reporting online hate speech, disponibilă pe telefonul mobil.

Prin intermediul acestei aplicații, utilizatorul poate semnala cazuri de discurs al urii pe care le identifică în mediul online. Scopul semnalării este strict unul de cercetare – a ne asista în procesul de colectare de date privitoare la fenomen pentru o mai bună înțelegere a acestuia – și nu acela de a semnala autorităților cazurile, desi utilizatorii pot, în mod individual, să semnaleze autorităților sau proprietarilor media/social media cazurile pe care le consideră problematice.

Proiect co-finanțat de Programul “Drepturi, egalitate și cetațenie”,  2014- 2020, al Uniunii Europene.

Mai multe informații despre proiect la https://www.rissc.it/homepage/our-projects/emore-project/.