Ghiduri pentru profesioniști-cheie în combaterea discriminării romilor

Centrul de Resurse Juridice și Fundația Secretariatul Romilor România au lansat pe 28 octombrie patru ghiduri pentru diferite grupuri profesionale care au un rol important în combaterea discriminării romilor: jurnalişti, ONG-uri, poliţişti şi jurişti. Lansarea ghidurilor a beneficiat de prezenţa mai multor actori relevanţi pentru aceste grupuri: ONG-uri care activează în domeniul combaterii discriminării, reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu mandat în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, şcoli de poliţie şi structuri de formare profesională a acestora, instituţii educaţionale sau de formare a jurnaliştilor.

Vezi aici agenda evenimentului.

Cele patru ghiduri au fost redactate în cadrul proiectului NET-KARD: Cooperare şi Relaţionare între Actori Cheie împotriva Discriminării Romilor. Scopul principal al proiectului este acela dea preveni discriminarea comunităților rome şi de a îmbunătăţi asistenţa acordată victimelor, prin promovarea cooperării şi creării de reţele între actorii cheie implicaţi în apărarea dreptului la egalitate şi prin îmbunătăţirea şi transferul cunoştinţelor deja existente cu privire la experi­enţa metodologică din acest domeniu către diferitele ţări participante la proiect.

Acest proiect este finanţat prin Programul de Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie al Uniunii Europe şi include următorii parteneri: Fundación Secretariado Gitano (Fundaţia Secretariatul Romilor – partener principal) (Spania), Rede Europeia Anti Probeza (EAPN – European Anti-Poverty Network, Reţeaua Europeană Anti Sărăcie) (Portugalia); Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, IP) (Înaltul Comisariat pentru Imigrație și Dialog Intercultural) (Portuga­lia), Centrul de Resurse Juridice (CRJ) (România), Fundația Secretariatul Romilor (România), Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Oficiul Naţional pentru Antidiscriminare rasială) (Italia) și Istituto Internazionale Scienze Mediche Antro­pologiche e Sociali (IISMAS) (Italia).

Vezi mai jos ghidurile în limba română:

Ghid pentru avocatiGhid2

Ghid pentru jurnalisti

Ghid pentru politisti

Ghid pentru ONG-uri

Vezi mai jos ghidurile în limba engleză:

Guide for lawyers

Guide for media professionals

Guide for police services

Guide for NGOs

 

Vezi aici ghidul pentru avocaţi în limba maghiară.