Consilierul de etică: echilibru şi integritate în administraţia publică

Obiectivul general: Asigurarea integrităţii în administraţia publică din România.

Obiectivele specifice vizează:

 • Creşterea capacităţii consilierilor de etică de a asigura integritatea şi de a monitoriza respectarea codului de conduită în cadrul instituţiilor din care fac parte şi dezvoltarea colaborării dintre ONG-urile locale şi consilierii de etică;
 • Dezvoltarea instrumentelor de culegere de date aflate la dispoziţia consilierilor de etică.

Activitati principale:

 • Analiza la nivel național, a situaţiei şi modului de aplicare a legislaţiei referitoare la funcţionarii publici desemnaţi pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită;
 • Realizarea unui ghid pentru consilierii de etică;
 • Instruirea consilierilor de etică şi a ONG-urilor locale;
 • Aplicarea pilot a unor instrumente de lucru pentru consilierii de etică;
 • Diseminarea informaţiilor în cadrul unor mese rotunde şi conferinţe de presă.

Rezultate aşteptate:

 • Un raport de analiză a situaţiei privind aplicarea legislaţiei referitoare la consilierii de etică;
 • Creşterea numărului autorităţilor publice care aplică legislaţia privind desemnarea unui funcţionar public pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită;
 • Două sesiuni de formare în care sunt instruiţi 40 consilieri de etică, 6 reprezentanţi ONG şi 4 jurnalişti;
 • Instrumente de culegere de date şi rapoarte privind opinia fucnţionarilor, cetăţenilor, firmelor cu privire la integritatea în administraţia publică.

Perioada de derulare a proiectului: aprilie 2009 – iunie 2010

Parteneri: Asociația Pro Democraţia (APD)

Finantator: Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European

Buget: 77.960 EURO

Prezentare proiect

Masă rotundă pentru lansare Raport consilieri etică

Cursuri de formare destinate consilierilor de etică din administraţia publică

Masă rotundă: „Repere şi contribuţii pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică”

Raportul privind aplicarea legislaţiei referitoare la consilierii de etică

Ghid practic pentru consilierii de etică

Comunicate de presă