Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale locale privind monitorizarea măsurilor anticorupţie şi exercitarea dreptului de acces la justiţie

Scopul acestui proiect este de a dezvolta abilităţile organizaţiilor neguvernamentale şi ale jurnaliştilor de investigaţie de la nivel local şi regional de a monitoriza persoanele şi procedurile administraţiei publice locale pe 7 domenii de interes :

  • achiziţiile publice,
  • conflictele de interese,
  • incompatibilităţile,
  • transparenţă decizională,
  • accesul la informaţii publice,
  • protecţia avertizorilor de integritate
  • activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI).

Beneficiarii proiectului vor fi 60 de organizaţii neguvernamentale interesate să activeze în domeniul respectării statului de drept şi 60 de jurnalişti de investigaţie activi în mass-media locali sau regionali.

Rezultate așteptate:

1. Cel puțin 60 de organizaţii neguvernamentale locale şi 60 de jurnalişti vor dobândi abilităţi de monitorizare eficientă a administraţiei publice şi vor putea formula plângeri în privinţa actelor de corupţie.
2. Vor fi realizate 20 de rapoarte de monitorizare a integrităţii publice locale.
3. Vor fi acordate în total aproximativ 100 de ore de consultanţă juridică organizaţiilor neguvernamentale partenere pe tema legislaţiei în domeniul non-profit.
4. Cel puţin 30 de cazuri de încalcare a integrităţii şi transparenţei decizionale vor fi aduse în faţa justiţiei.
5. Va fi realizat un raport naţional de monitorizare a integrităţii publice locale ce va fi diseminat către organizaţiile neguvernamentale şi jurnaliştii parteneri, instituţii publice şi publicul larg.
6. Vor fi organizate 4 dezbateri regionale privind monitorizarea integrităţii la nivel local.
7. Publicul larg va beneficia de 3.000 de broşuri privind procedurile legale ce pot fi accesate pentru a aduce în faţa instanţei cazurile de corupţie şi încălcare flagrantă a integrităţii funcţionarilor publici din aparatul administrativ local şi central.
Perioada de derulare a proiectului: iulie 2008 – iunie 2010

Finanțator: Civil Trust for Central and Eastern Europe

Buget: 160.000 USD (148.000 Civil Trust for Central and Eastern Europe şi 12.000 Centrul de Resurse Juridice)

Întâlniri cu reprezentanţii cetăţenilor la nivel local pe tema participării acestora la viaţa publică

Integritatea administraţiei publice – Raport naţional

Cum sesizăm corupţia din autorităţile publice. Ghid practic pentru cetăţeni