Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniile managementului proiectelor şi al achiziţiilor publice

Proiectul îşi propune să crească eficienţa administraţiei publice  prin dezvoltarea cunoştinţelor şi expertizei funcţionarilor publici şi personalului contractual din departamentele de  management al proiectelor (proiecte europene) şi de achiziţii publice. Pe durata proiectului va fi analizată nevoia de instruire  a funcţionarilor publici, pentru identificarea zonelor critice din punct de vedere al cunoştinţelor şi expertizei, pe fondul insuficientei pregătiri continue a acestora în domeniile menţionate.

Obiective:

  • instruirea resurselor umane la nivelul autorităţilor publice locale din 5 judeţe prin realizarea a 30 de rapoarte privind nevoile de instruire, a 5 planuri de acţiune pentru formarea profesională continuă şi prin diseminarea bunelor practici în cadrul unei conferinţe
  • îmbunătăţirea dotării tehnice a autorităţilor publice locale din 5 judeţe: Bacău, Gorj, Vâlcea, Călăraşi şi Mureş
  • dezvoltarea expertizei şi cunoştinţelor a 180 de angajaţi din 30 de autorităţi publice locale din 5 judeţe în domeniile managementului preiectelor şi achiziţiilor publice

Rezultate:

  • 25 de vizite de lucru efectuate pentru analiza nevoilor de instruire la 30 de autorităţi publice locale
  • realizarea a 30 de rapoarte privind nevoile de instruire (câte unul pentru fiecare autoritate publică beneficiară)
  • realizarea unui suport de curs privind achiziţiile publice şi a unuia privind managementul proiectelor
  • organizarea a 10 sesiuni de formare (5 pentru managementul de proiect şi 5 în domeniul achiziţiilor publice)
  • acordarea de certificate de calificare/ perfecţionare recunoscute la nivel naţional pentru 144 de persoane

Parteneri: Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Judeţean Călăraşi, Instituţia Prefectului Vâlcea, Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Gorj

Perioada: noiembrie 2009-octombrie 2010.

Finantatori: Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Adminsitrative şi Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Buget: 1.653.097, 50 lei (fără TVA)

Evenimente:

Cursuri de formare pentru funcționarii publici și personal contractual în domeniul accesării şi coordonării proiectelor europene şi în cel al achiziţiilor publice

Conferința națională „Tendinţe şi bune practici în formarea profesională a funcţionarilor publici”