Neanunţat sau anunţat în locurile în care se află închise persoanele cu dizabilităţi?

Centrul de Resurse Juridice a încheiat pe 1 octombrie 2013 un Protocol cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Documentul  a fost iniţiat pentru a realiza, la modul formal, transpunerea în practică a prevederilor articolului 33 alin. 3 coroborate cu articolul 16 alin. 3 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de România prin Legea de ratificare nr. 221/2010:

Art. 33: Implementarea şi monitorizarea naţională: alin. 3.Societatea civilă, în special persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile care le reprezintă, vor fi implicate şi vor participa pe deplin la procesul de monitorizare.

Art. 16: Nimeni nu poate fi supus exploatării, violenţei şi abuzului: alin 3. Pentru a preveni apariţia oricăror forme de exploatare, violenţă şi abuz, statele părţi se vor asigura că toate facilităţile şi programele destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi sunt eficient monitorizate de autorităţi independente.

Protocolul încheiat de CRJ cu MMFPSPV ar fi ajutat la realizarea unui program de vizite neanunţate în centrele pentru copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi mintale, psihice şi asociate (art. 1 şi art.2): vezi documentele aici

                                                                        

Ca urmare a acestor vizite neanunţate, urmate de rapoarte de monitorizare transmise instituţiilor implicate, CRJ a depus câteva plângeri penale precum şi solicitarea de închidere, de pildă, a CRRN  Bolintin Vale, dar şi deschiderea de servicii în comunitate. Investigaţii jurnalistice au confirmat multe dintre susţinerile rapoartelor noastre (vezi aici si aici si aici si aici siaici). Posibil ca toate aceste lucruri să fi condus la Notificarea nr. 263 transmisă de MMFPSPV în data de 21.10.2014. Vezi documentele aici si aici

                              

 

Cu toate că suntem notificaţi în baza articolului 7 ce implică încetarea Protocolului, suntem invitaţi la discuţii în data de 6 noiembrie. La această întâlnire urmează a participa reprezentanţi ai Direcţiei pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, ai Corpului de control al doamnei ministru Rovana Plumb, ai Direcţiei de Asistenţă Socială, ai Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) şi preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei Directorilor Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului. Am putea spune că dacă ar fi invitaţi şi mai mulţi reprezentanţi ai societăţii civile ar fi vorba despre un seminar, în schimb, singurii ONG-işti acceptaţi vor fi doar reprezentanţii CRJ.

Ministerul Muncii este nemulțumit de faptul că CRJ nu “a inițiat nici o acțiune de consultare“ atunci când a întreprins aceste vizite inopinate. Nu înțelegem dacă termenul inopinat este pus în discuție sau calitatea CRJ de a întreprinde astfel de vizite.

Întrebat fiind de CRJ dacă se pune în discuție încetarea acestui protocol sau modificarea lui, Ministerul Muncii a răspuns în adresa din 28 octombrie, că în întâlnirea din 6 noiembrie fie se va încheia un nou protocol, fie se vor aduce modificări actualului protocol. Vezi aici 

         
Sigur, putem discuta, din nou, fiecare cuvânt din Protocol, fiecare interpretare, de dorit unitară, a textelor diverselor Convenţii ratificate de România. Dar, după cum se observă, nu vor fi discuţii despre persoanele din instituţii, nici despre planul Statului (?) cu aceste persoane. Nici nu vor fi întrebate ce doresc.  Nici cum se simt şi nici dacă îi ascultă cineva. De altfel, ei nu vor fi acolo…
În tot acest timp, abuzurile la care sînt supuși copiii și tinerii aflați în CRRN-uri continuă în spatele uşilor închise( vezi aici)