Solicitări, rapoarte, răspunsuri

Corespondența dintre Centrul de Resurse Juridice și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pe tema dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități și a fondurilor europene dedicate acestui proces, în contextul discuțiilor legate de Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS).

2 noiembrie 2021. După nenumărate adrese și depunerea unei plangeri prealabile la cabinetul Primului Ministru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene confirmă ceea ce organizația noastră, Centrul de Resurse Juridice, a avertizat în toate solicitările și luările de poziție: Comisia nu va accepta construirea locuințelor protejate.
Solicitări/observații CRJ:
➢ CRJ consideră că investițiile de tip case de tip familial pentru copii cu dizabilități și locuințe protejate reprezintă o formă de segregare si de discriminare.
➢ CRJ propune înlocuirea acestor măsuri cu intervenții care să vizeze servicii în comunitate, și nu doar în reședințele de județ, ci și în comune, asistenți maternali și stimulente pentru familii, constituirea unor echipe mobile care sa ajungă inclusiv in mediul rural, locuințe sociale pentru
persoanele cu dizabilități instituționalizate, centre de recuperare de specialitate adecvate in fiecare mediu urban/din comuna, asistenți personali, stimulente pentru familii.
În document se arată că: MIPE a încercat moderarea divergenței, pentru a putea lua o decizie de finanțare prin POIDS, dar soluția a venit dintr-o a treia sursa, respectiv Comisia Europeana care ne-a transmis prin corespondenta din 27 septembrie 2021 că nu este de acord cu procesul de dezinstituționalizare prin locuințe protejate (nici de 12 persoane, nici de 6 persoane). În consecință, propunerea FONPC nu a fost preluată în versiunea revizuită a POIDS.

Corespondența completă cu MIPE poate fi consultată mai jos, inclusiv răspunsul de mai sus (10), față de care CRJ a revenit deja cu solicitarea (11) de a ne fi transmisă corespondența dintre MIPE și Comisia Europeană. Am cerut, totodată, corectarea și completarea paragrafelor care se referă la discuțiile din ședința din 10 august a Comitetului POIDS.

▶ Scrisoare de informare privind admiterea candidaturii CRJ pentru Program Operational Educație și Ocupare (POE) și Program Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) (7 iulie 2020): Doc 01 – 07 07 2020 MIPE aprobare candidatura CRJ
▶ Observaţii trimise de CRJ în atenţia coordonatorului POIDS/ MIPE referitor la prima versiune POIDS publicată pe pagina Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE): Doc 01a – 25 08 2020 raspuns-CRJ-catre-MFE
▶ Solicitare CRJ adresată Dlui Ministru C. Ghinea, Ministerul Fondurilor Europene în baza Legii Nr. 544/2001 privind numărul de persoane cu dizabilități dezinstituționalizate până la data 01 August 2021. (12 august 2021): Doc 02 – 12 08 2021 Solicitare 544 CRJ to MFE
▶ Solicitare CRJ adresată Dlui Ministru C. Ghinea, MIPE privind versiunea finală a Programului POIDS 2021-2027, iar în cazul în care redactarea sa a fost finalizată să se precizeze stadiul actual și data finalizării. (2 Septembrie 2021): Doc 03 – 02 09 2021 Solicitare 544 CRJ to MIPE
▶ Solicitare CRJ adresată Dlui Ministru C. Ghinea, MIPE privind transmiterea documentului „concept paper” referitor la dezinstituționalizare elaborat de MIPE, lista cu experții contractați de MIPE care au contribuit elaborarea POIDS 2021-2027 și la redactarea PNNR. (10 Septembrie 2021): Doc 04 – 10 09 2021 544 CRJ to MIPE
▶ Solicitare CRJ adresată Dlui Ministru C. Ghinea, MIPE privind trimiterea minutei din cadrul ședinței Comitetului POIDS din data de 10 august 2021 (15 septembrie 2021): Doc 05 – 15 09 2021 544 CRJ to MIPE
▶ Răspuns MIPE la solicitarea CRJ privind stadiul proiectului POIDS (15 Septembrie 2021): Doc 06 – 15 09 2021 MIPE to CRJ
Răspuns MIPE la solicitarea CRJ din 10 Septembrie 2021 (28 Septembrie 2021): Doc 07 – 28 09 2021 MIPE to CRJ
Răspuns MIPE la soclicitarea CRJ din 15 Septembrie 2021 (05 Octombrie 2021): Doc 08 – 05 10 2021 MIPE to CRJ
Plângere Prealabilă formulată de CRJ către domnul Ministru F. Cîțu, MIPE împotriva nerespectării în termen de a obligației MIPE de furnizare a unui răspuns la solicitările cu nr. CRJ 527/02/09.2021 și nr. CRJ 563/15.09.2021 (06 Octombrie 2021): Doc 09 – 06 10 2021 Reclamatia CRJ
Răspuns MIPE la Plângerea Prealabilă formulată de CRJ ca urmare a refuzului de a răspunde la solicitările privind atât versiunea finală a Programului POIDS, trimiterea acesteia sau a variantei existente la acel moment și precizarea datei în care va fi finalizat materialul scris (02 septembrie 2021), cât și trimiterea minutei din cadrul ședinței Comitetului POIDS din data de 10 august 2021 la care un reprezentant CRJ a participat. (15 septembrie 2021) (01 Noiembrie 2021): Doc 10 – 01 11 2021 MIPE Raspuns reclamatie administrativa
Răspunsul MIPE la Solicitarea CRJ referitor la minuta şi concluziile şedinţei Comitetului POIDS din 10 august 2021. MIPE nu a transmis minuta întâlnirii, ci o sinteză a diverselor întâlniri organizate în perioada
August – Octombrie 2021, plus câteva menţiuni privitoare la discuţiile din şedinţa Comitetului POIDS. (02 Noiembrie 2021):
Doc 11 – 02 11 2021 MIPE Document _Proces consultare POIDS
Revenire/Solicitare de furnizare de informații publice în temeiul Legii 544/200 de la CRJ către MIPE privind corectarea documentului de sinteză privind propunerile din cadrul procesului de consultare POIDS, completarea Documentului cu informații referitoare la dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități și constituirea unui grup cu scopul elaborării documentului „concept paper”. (05 Noiembrie 2021): Doc 12 – 05 11 2021 revenire si observatii CRJ to MIPE
Răspuns MIPE la Solicitarea CRJ din 5 Noiembrie 2021: nu modifică/adaugă nimic în documentul sinteză, nu organizează și coordoanează un astfel de grup (17 Noiembrie 2021): Doc 13 18 11 2021 Adresa raspuns MIPE to CRJ
▶ În ciuda atribuției pe care MIPE le are, fiind punct de contact conform CRPD 8/2016, au referit sesizarea făcută de CRJ privind Condiția Orizontală Favorizantă la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (10 februarie, 2022).
Raspuns MIPE 10 01 22
▶ Secretariatul General al Guvernului răspunde că trimite memoriul CRJ către ANDPDCA și MAE. 
Raspuns Guvern – 14.02.2022