Raport monitorizare Centrul de Plasament nr. 8 „Speranţa”, Huedin, Cluj

04.11.2014

Raport monitorizare Centrul de Plasament nr. 8 „Speranţa”, Huedin, Cluj

12.12.2014

Informare monitorizare DGASPC Cluj

15.01.2015

Răspuns DGASPC Cluj

 


Informaţii generale:

Centrul de Plasament nr. 8 „Speranţa” se află în localitatea Huedin, judeţul Cluj. Centrul are o capacitate de 40 de locuri, dintre care 31 erau ocupate la momentul vizitei CRJ de persoane cu vârste între 7 şi 18 ani. Cu o singură excepţie, toate persoanele care locuiesc în centru sunt fete.

În incinta centrului funcţionează şi Şcoala specială Huedin pe care o frecventează copii şi tinerii din “Speranţa”.

Având în vedere discuţiile purtate cu copiii şi observarea interacţiunilor spontane ale copiilor cu personalul instituţiei (şef centru, asistenta socială, referenţi educaţie) monitorii CRJ constată o atmosferă generală de calm şi cooperare, de relaxare şi bună dispoziţie.

Cele mai importante observaţii din vizita de monitorizare CRJ:

  •  Aspecte problematice privind ascultarea opiniei copilului
Din examinarea celor 17 dosare s-a tras concluzia că doar sentinţele civile de plasament emise de Tribunalul Cluj menţionează expres atât respectarea dispoziţiei legale privind ascultarea opiniei copilului, cât şi conţinutul opiniei respective. Pe de altă parte, niciuna dintre Hotărârile Comisiei privind plasamentul copilului nu prevedea expres opinia copilului (deşi prevedea opinia altor persoane, cum ar fi a familiei). Aceste aspecte legate de hotărârile administrative au fost semnalate de către monitori şi în alte judeţe, nefiind specific judeţului Cluj. Problema a fost pusă în vedere şefului de centru care a asigurat monitorii că opinia copiilor în procedura administrativă este respectată şi a indicat fişe scrise de mâna copiilor în care spuneau dacă vor sau nu să rămână în Centru. Cu toate acestea, fişele respective sunt completate în Centru şi se află la dosarul copiilor, nefăcând parte efectiv din Hotărârea Comisiei. (Extras din Raport)
  • Reprezentanţi legali diferiţi pentru tineri, ceea ce presupune obstacole şi ignoră conflictul de interese
Reprezentantul legal al copiilor este Directorul DGASPC Cluj, care a delegat exercitarea atribuţiilor ce ţin de domeniul administrativ către Şeful de centru, aşa cum am reţinut de la acesta din urmă. O parte dintre sentinţele judecătoreşti privind plasamentul menţionau inclusiv exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Şeful de centru şi administrarea bunurilor de către Consiliul Judeţean Cluj. O altă sentinţă, în mod surprinzător, prevedea exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti generic de către DGASPC Cluj. (Extras din Raport)
  • Unii dintre copii sunt instituţionalizaţi deoarece localitatea de provenienţă este prea departe de şcoala specială din Huedin
Alţi tineri sunt reintegraţi în familie, reintegrarea având succes în cazurile în care copiii au fost plasaţi în Centrul de la Huedin din cauza distanţei mari dintre şcoala specială din Huedin şi domiciliul părinţilor. (Extras din Raport)
  • Medicaţia psihotropă/neuroleptică

Principala problemă constatată de monitorii CRJ are legătură cu utilizarea terapeutică a medicaţiei psihotrope/neuroleptică la 8 dintre copiii rezidenţi în centru. Cu privire la aceştia, asistenţii medicali respectă recomandările medicilor specialişti fără să problematizeze suplimentar necesitatea sau utilitatea utilizării medicaţiei psihotrope sau a dozării medicaţiei. Nu există programe terapeutice specifice nemedicamentoase (psihoterapie, terapie ocupaţională, consiliere sau terapii complementare).