Scrisoare adresată Ministrului Sănătății

15.01.2020

Nr ieşire CRJ:  02 /15.01.2020
Data: 15.01.2020

Către:  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

În atenția: Domnului Ministru Victor Sebastian Costache

Stimate Domnule Ministru,

De 16 ani, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Asociaţia Tonal Sibiu raportează autorităţilor responsabile, situaţia respectării drepturilor pacienţilor cu probleme de sănătate mintală şi ale persoanelor cu dizabilităţi intelectuale din spitalele de psihiatrie şi din centrele rezidenţiale de asistenţă socială. Prin intermediul vizitelor de monitorizare inopinate şi independente, realizate de avocaţi, psihologi, asistenţi sociali şi foşti beneficiari ai acestor servicii, am identificat şi raportat încălcări ale drepturilor acestor persoane, sesizând instanţele de judecată din România şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).

Din cauza lipsei de implicare reală din ultimii zece ani a Ministerului Sănătăţii, România riscă sancţiuni din partea Comitetului de Miniştri de la Strasbourg şi a CtEDO pentru neexecutarea obligaţiilor care decurg din cel puţin două hotărâri CtEDO: „CRJ în numele lui V. Câmpeanu c. României” (2014) şi Cauza Parascineti c. României (2012). În decembrie 2019, în cadrul unei întâlniri la Comisia pentru Drepturile Omului din Senat, Serviciul pentru executarea hotărârilor CtEDO de la Strasbourg, a transmis Ministerului Sănătăţii că aşteaptă până la începutul anului 2020, Planul de Acţiune pentru psihiatrie, document pe care Ministerul Sănătăţii avea obligaţia de a-l depune încă din 2012.

Responsabilitatea Ministerului Sănătăţii în executarea hotărârilor CtEDO

 1. În februarie 2004, după vizita de monitorizare în Spitalul de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă din Poiana Mare, judeţul Dolj, CRJ a sesizat situaţia gravă în care se aflau pacienţii, pericolul ca un tânăr orfan şi infectat cu HIV să decedeze după ce alţi 88 de pacienţi muriseră din cauza hipotermiei şi a caşexiei în mai puţin 12 luni. La câteva ore după sesizarea CRJ, tânărul Câmpeanu abandonat de serviciile de asistenţă socială în curtea acestui spital, a murit. CtEDO a sancţionat statul român prin hotărârea „CRJ în numele lui Valentin Câmpeanu c. României”. Urmare acesteia, guvernul român are obligaţia de a raporta anual Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei stadiul implementării Planului de acţiune astfel încât situaţia să nu se mai repete, pacienţii să aibă acces la o reprezentare independentă şi cauzele deceselor survenite în spitale şi în centrele sociale să fie prevenite şi investigate eficient. Singurul Plan de Acţiune provine de la Ministerul Public. Până în prezent Ministerul Sănătăţii nu a participat cu măsuri concrete în asigurarea executării acestei cauze, nu a depus un Plan de acţiune cu măsuri concrete şi prin adoptarea Ordinului 488/2016 a restricţionat accesul reprezentanţilor societăţii civile în spitale de psihiatrie şi în centrele sociale. Comitetul de Miniștri a solicitat autorităților române să stabilească o cooperare eficientă cu societatea civilă, subliniind contribuția esențială a acesteia la protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități.
 1. În septembrie 2019, CRJ şi Tonal atrăgeam atenţia miniştrilor sănătăţii şi ai muncii, asupra situaţiei grave în care se aflau zeci de pacienţi dar mai ales opt persoane închise în cinci cuşti, la indicaţiile medicului psihiatru din Spitalul Municipal din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş. Ministrul sănătăţii s-a arătat îngrozit de ceea ce a văzut dar nu a dispus măsuri concrete. Grav este că CtEDO sancţionase deja România în anul 2012 prin cauza „Parascineti c. României” pentru condiţiile şi tratamentul din secţiile de psihiatrie din acest spital. Ministerul Sănătăţii avea obligaţia elaborării, implementării şi depunerii la Comitetul de Miniştri, a unui Plan de Acţiune în psihiatrie. Problematic pentru Ministerul Sănătăţii nu este doar că nu a depus acest Plan şi că riscă sancţiuni grave dar şi că starea pacienţilor s-a deteriorat vizibil iar infrastructura şi tratamentul au ajuns la nivelul Evului Mediu, agravându-se situaţia din 2012 (anexăm, spre informare, fotografii din 3 septembrie 2019). Există un Plan de reformă în sănătate mintală aprobat de ministrul sănătăţii, dl. Eugen Nicolaescu, prin Ordin nr 426 / 2006, plan care nu a fost pus în aplicare.

Măsuri care pot fi adoptate imediat de către Ministrul Sănătăţii:

 1. Executarea obligaţiilor din Hotărârea CtEDO „CRJ în numele lui V. Câmpeanu c. României” prin
  a) asigurarea accesului nerestricţionat reprezentanţilor societăţii civile în spitalele de psihiatrie şi în centrele rezidenţiale de asistenţă socială prin modificarea articolului 18 şi a Anexei 6 la Ordinul nr. 486 din 2016 (Anexăm explicaţiile).
  b) Colectarea, analizarea şi publicarea datelor privind pacienţii puşi sub interdicţie, şi participarea reală la Grupul de lucru împreună cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi reprezentanţii societăţii civile, pentru modificarea Codului Civil
  c) Analizarea şi publicarea datelor privind pacienţii decedaţi în spitalele de psihiatrie, implementarea şi completarea ordinului privind decesele suspecte survenite în unităţile de asistenţă medicală şi socială.
 2. Executarea obligaţiilor ce decurg din Hotărârea „Parascineti c. României” prin
  a) Completarea, actualizarea şi alocarea de resurse pentru implementarea reală a Planului de acţiune în sănătate mintală adoptat prin Ordinul nr 426 / 2006;
  b) Prioritizarea implementării acestui Plan prin desemnarea unor responsabili din cabinetul Ministrului Sănătăţii cu monitorizarea implementării acestuia;
  c) Desemnarea unor responsabili din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru a colabora cu Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copil şi Adopţie la reforma în domeniul dezinstituţionalizării persoanelor cu probleme de sănătate mintală sau cu dizabilităţi intelectuale;
  d) Stabilirea şi monitorizarea implementării unor măsuri concrete de protecţie a pacienţilor, în domeniul internării nevoluntare, tratamentului cu neuroleptice şi psihotrope şi asigurarea accesului la terapii nemedicamentoase prin intermediul Centrelor de Sănătate Mintală.
  e) Eficientizarea reală a activităţii Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog prin alocarea de resurse umane, materiale şi financiare care să îi permită realizarea activităţilor.

În completarea celor expuse mai sus, vă informăm domnule ministru că, în luna august 2019, CRJ a înaintat o solicitare de informații de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001 către Ministerul Sănătății. Întrucât această a rămas fără răspuns, CRJ a înaintat o cerere de chemare în judecată împotriva Ministerul Sănătății, pentru a-l obliga să furnizeze informațiile de interes public solicitate prin cererea nr. 48082/26.08.2019. Litigiul este înregistrat la Tribunalul București, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, sub numărul de dosar 32138/3/2019.

Pentru a discuta aspectele mai sus menționate, vă solicităm Domnule Ministru al Sănătăţii, Victor Sebastian Costache, să ne primiţi într-o audienţă.

Ne întemeiem prezența petiție pe dispozițiile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Vă stăm la dispoziţie pentru orice alte informaţii vă sunt necesare în facilitarea audienţei.

Vă mulţumim pentru solicitudine,

Georgiana Pascu
Centrul de Resurse Juridice
Tel. 0729 881159
E-mail: gpascu@crj.ro

Mugur Frăţilă,
Asociaţia Tonal
Tel: 0744 248 489
E-mail: mugurfratila@yahoo.com
office@tonal.ro

ANEXE:
Anexa 1 – a) pentru modificarea Ordinului 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

Linkuri utile:
APEL URGENT: OAMENI CU DIZABILITĂȚI ÎN CUȘTI, ÎN SIGHETU MARMAȚIEI
Punct de vedere cu referire la concluziile Ministerului Sănătății

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann