Despre

Misiune

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă (actuala Fundaţie Soros), care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil.

Valori

 

Democrație – formă de organizare și de conducere a unei societăți în care poporul iși exercită (direct sau indirect) puterea (DEX)

Echitate – dreptate, nepărtinire (DEX)

Libertate de exprimare – dreptul de a exprima prin viu grai sau prin scris propriile opinii (DEX)

Diversitate – varietate, felurime (DEX)

Integritate – cinste, probitate, incoruptibilitate (DEX)

Transparență – proprietate a unor medii de a fi ușor de înteles, limpede, clar (DEX)

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.crj.ro/blog/despre