Ce a decis Comitetul de Miniștri – drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale

Salutăm pozița luată de către instituțiile europene (Consiliul Europei – Comitetul de Miniștri, departamentul de supraveghere a executării hotărârilor CEDO) în ceea ce privește cauzele în care România a fost condamnată, cauze care au fost examinate în cadrul întâlnirii din 5-7 iunie, 2023.

Dintre aspectele subliniate, amintim:

  • au îndemnat autoritățile să continue să permită accesul acestor organizații la aceste persoane în toate tipurile de unități în care acestea pot fi îngrijite, astfel încât aceste dispoziții și protecția pe care o oferă să rămână practice și eficiente;
  • în ceea ce privește noul sistem de sprijin și de protecție juridică, a solicitat autorităților să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a acestuia, în special reevaluarea în curs a situației celor care au fost anterior plasați sub tutelă […]
  • a îndemnat cu fermitate autoritățile să își dubleze eforturile pentru a adopta, fără întârziere, soluții conforme cu prevederile Convenției în ceea ce privește situația celor care, la fel ca dl. Câmpeanu, nu au nicio rudă capabilă sau dispusă să preia sarcinile de sprijin
  • au subliniat necesitatea de a asigura respectarea drepturilor omului și responsabilitatea pentru tratamentul persoanelor cu dizabilități care sunt încă plasate în medii instituționalizate și închise.

H46-22 Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu și N. (nr. 2) v. România (Cererile nr. 47848/08 și 38048/18) (varianta în limba ROMÂNĂ).

  • au luat act de constatările din Raportul Avocatului Poporului […] și de observațiile recente ale societății civile care atestă încă o dată necesitatea urgentă de a lua măsuri de remediere și și-au exprimat cea mai mare îngrijorare cu privire la riscul ridicat de noi încălcări pe care această situație le implică;
  • […] au deplâns cu fermitate lipsa oricărui indiciu că autoritățile, în special departamentele guvernamentale cu roluri și responsabilități-cheie, sunt acum angajate în elaborarea unui răspuns strategic, cuprinzător și coordonat la aceste hotărâri, inclusiv atunci când vine vorba de asigurarea unor dispoziții financiare pentru a susține acțiunile necesare;
  • au îndemnat […] autoritățile române […] să dea dovadă de o determinare și angajament mai ferm, oferind impuls, direcție și coordonare acțiunilor necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor;
  • le-au îndemnat cu fermitate să prezinte Comitetului, până cel târziu la 30 septembrie 2023, o foaie de parcurs clară și precisă, cu un calendar strâns, pentru finalizarea și adoptarea la cel mai înalt nivel al guvernului a unui Plan de acțiune […], punând în valoare inițiativele impulsionate de actorii publici și de societatea civilă și activitatea desfășurată în acest context;
  • au decis să reia examinarea acestor cazuri în cadrul reuniunii lor privind drepturile omului din martie 2024 și, în absența unor progrese semnificative în vederea finalizării și adoptării planului de acțiune necesar, au însărcinat Secretariatul să pregătească un proiect de rezoluție interimar pentru a fi examinat în cadrul reuniunii respective.

H46-23 Parascineti, grupul Cristian Teodorescu, N., și R.D. și I.M.D. împotriva României (Cererile nr. 32060/05, 22883/05, 59152/08 și 35402/14) (varianta în limba ROMÂNĂ).

CRJ a transmis Comitetului de Miniștri o serie de documente privitoare la aspectele sesizate în aceste decizii și a participat la o audiere la Strasbourg în această materie în mai, 2023.