Devino intermediar – curs de formare cu posiblitate de contractare pentru psihologi și psihopedagogi

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) organizează, în cadrul proiectului AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi realizat în parteneriat cu Ministerul Public, un curs de formare destinat psihologilor și psihopedagogilor pentru a facilita comunicarea dintre persoanele cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale sau cu afecțiuni neurologice și autoritățile din domeniul justiției, respectiv instanțe de judecată și parchete.

Scopul cursului este acela de a forma și angaja o rețea de psihologi și psihopedagogi (formați ca ”intermediari în comunicare”) în județele București, Iași, Timișoara, Cluj, Bihor, Buzău, Sibiu și Mureș. În cadrul cursului, 30 de participanți vor fi instruiți pentru furnizarea de sprijin informaţional, comunicațional și tehnic în litigiile în care sunt implicate persoane cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale. Ulterior, CRJ va selecta și contracta 15 specialiști care, prin virtutea cunoștințelor obținute în vederea acordării adaptărilor procedurale rezonabile și eliminarea barierelor comunicaționale, vor cotribui prin sprijinul acordat la respectarea dreptului constituțional al fiecărei persoane de a beneficia de acces egal și efectiv la justiție.

Prezența și implicarea ”intermediarilor” în sistemul de justiție sunt vitale, întrucât ambele sunt echivalente cu acordarea unei șanse la egalitate persoanelor cu dizabilități care se confruntă cu un acces redus sau absent la justiție, fie că luăm în calcul formularea unei sesizări, prezența la instanță sau revendicarea propriilor drepturi. Un exemplu despre cum acționează un intermediar, dar și despre rolul acestuia poate fi vizionat în cadrul acestui videoclip, mai multe detalii fiind disponibile la: Principii și orientări internaționale privind accesul la justiție pentru persoanele cu dizabilități, United Nations, Geneva, august 2020.

La cursul de formare pot participa psihologi, absolvenți de psihopedagogie, masteranzi sau persoanele interesate de tema creșterii accesului la justiție al persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale sau cu afecțiuni neurologice. Experiența de lucru cu persoanele cu dizabilități constituie un avantaj. Pentru a fi selectați, vă rugăm să trimiteți un CV și o scurtă scrisoare de intenție cu subiectul ”Curs de formare intermediari” la office@crj.ro până luni, 16 octombrie 2023. Cazarea, transportul și masa vor fi decontate participanților din țară.

Cursul are loc între 21 și 22 octombrie, la București, între orele 9.00 și 17.00.