Imobilele şi sumele de bani confiscate vor fi folosite pentru proiecte sociale

DSC_0118

Ieri, 7 aprilie 2016, a avut loc conferinţa „Reutilizarea socială în România: către implementarea eficace a legii”, organizată de Centrul de Resurse Juridice, ce a reunit reprezentanţi ai instituţiilor publice, sectorului neguvernamental şi invitaţi din Italia şi Spania. În cadrul conferinţei s-au prezentat bunele practici din Spania şi Italia în materia reutilizării sociale a bunurilor confiscate din infracţiuni şi au fost discutate regulamentele de aplicare ale articolelor privind reutilizarea socială în România cuprinse în Legea nr. 318/2015.

Secretarul de Stat din Ministerul Justiţiei, Adrian Baboi-Stroe a anuţat că regulamentul de funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) va intra săptămâna viitoare pe agenda Guvernului, urmând ca ANABI să devină operaţională începând cu luna iunie 2016. ANABI va coordona procesul de recuperare a creanţelor din infracţiuni şi se va ocupa şi de reutilizarea socială a imobilelor şi sumelor de bani confiscate din infracţiuni. Astfel, începând cu anul 2017, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, asociaţiile şi fundaţiile, academiile vor putea primi finanţare pentru proiecte vizând educaţia juridică, prevenirea criminalităţii şi asistenţa victimelor infracţiunilor. După operaţionalizarea ANABI, autorităţile locale, precum şi asociaţiile şi fundaţiile, vor putea depune solicitări pentru primirea în proprietate sau folosinţă a imobilelor confiscate, urmând a  desfăşura în locaţiile respective proiecte de natură socială.

Doamna Lucia Negoiţă, consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul regulamentului privind reutilizarea sumelor de bani. Astfel, sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile confiscate se vor colecta într-un cont al ANABI, iar după aprobarea raportului anual de activitate al ANABI, sumele încasate vor fi virate ministerelor beneficare pentru a finanţa proiectele stabilite. Sumele de bani pentru proiectele asociaţiilor, fundaţiilor şi academiilor vor fi distribuite de ANABI în urma unor cereri transparente de propuneri de proiecte.

Avocatul Vadim Chiriac a prezentat propunerea CRJ în privinţa reutilizării sociale a imobilelor confiscate. Conform proiectului CRJ, toate datele privind imobilele confiscate sunt publicate pe pagina de Internet a ANABI, urmând ca asociaţiile, fundaţiile şi autorităţile publice locale să poată transmite solicitări de reutilizare a respectivelor imobile pentru proiecte sociale. ANABI va decide pe baza unor criterii transparente beneficiarul imobilului sau, dacă nu vor exista solicitări, imobilele vor putea fi vândute de către ANAF.

Luis Montero şi Desi Martin, de la Delegaţia Guvernului spaniol pentru Planul Naţional Anti-Drog, au prezentat istoria şi modul de funcţionare al Fondului Bunurilor Confiscate. Fondul, înfiinţat în 1995, colectează toate sumele obţinute din valorificare bunurilor confiscate ca urmare a infracţiunilor la regimul drogurilor şi precursorilor, precum şi a infracţiunilor conexe (spălare de bani). Sumele acumulate în Fond sunt folosite pentru finanţarea proiectelor instituţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale ce îşi propun pevenirea toxicomaniei, asistența și integrarea socială și pe piața muncii a persoanelor dependente de droguri, prevenirea, cercetarea, urmărirea și combaterea traficului de droguri şi cooperarea internațională.

Monica Usai a prezentat istoria reutilizării sociale în Italia şi modul de lucru al Libera, o federaţie de organizaţii neguvernamentale care a reutilizat social mai mult de 600 de imobile în Italia.

Spania şi Italia reprezintă modele de urmat în materia reutilizării sociale pentru societatea civilă şi instituţiile publice din România, mai ales că legislaţia din România este acum similară celei din aceste ţări. România poate învăţa din problemele şi soluţiile identificate în statele care reutilizează social bunurile confiscate de mai mult de 20 de ani.

Reutilizarea socială are avantajul că scoate la lumină bunurile confiscate de la infractori şi le foloseşte transparent în interesul comunităţii. Clădirile infractorilor se transformă în centre culturale, educaţionale, spaţii pentru comunitate. Banii obţinuţi ilegal sunt folosiţi pentru a sprijini grupuri defavorizate şi victimele infracţiunilor. Mesajele sociale transmise astfel sunt puternice si legitime: infractorii nu sunt modele de urmat şi nu ajung să se bucure de banii murdari, corupţia şi criminalitatea nu aduc profit, infracţionalitatea nu reprezintă un mod de viaţă.

Reutilizarea socială a bunurilor confiscate din infracţiuni contribuie la promovarea integrităţii în societatea românească. Prin implementarea cu responsabilitate a noilor prevederi legale, Romania are şansa de a deveni o bună practică la nivel European în ceea ce priveşte reutilizarea socială şi lupta socială împotriva criminalităţii.

În cadrul conferinţei a fost lansat şi raportul „Valorificarea bunurilor confiscate. Modul de lucru al ANAF și rolul ANABI”. Raportul concluzionează că valoarea sumelor efectiv recuperate din confiscări speciale şi extinse tinde în continuare să fie redusă comparativ cu sumele dispuse de instanţe şi recomandă modificarea OG nr. 14/2007 şi a HG nr. 731/2007 pentru a trata separat şi diferit bunurile provenite din infracţiuni faţă de celelalte bunuri intrate în proprietatea privată a statului.

Dacă doriţi detalii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa rnicolae@crj.ro.

 

Prezentare Delegația Guvernului Spaniol

Prezentare Ministerul Finanțelor Publice

Raport valorificarea bunurilor confiscate

Propunere Regulament_Reutilizare_Imobile

 

Evenimentul face parte din proiectul „Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.