Împreună pentru integritate şi buna guvernare

Obiectivul general al proiectului este întărirea rolului organizaţiilor neguvernamentale în procesul de construire a integrităţii şi a bunei guvernări la nivel local prin dezvoltarea unei reţele naţionale pentru integritate şi buna guvernare capabilă să influenţeze politicile publice şi să promoveze schimbări pozitive în societate.

Obiectivele specifice vizează:

 • Crearea unei reţele naţionale de organizaţii neguvernamentale active în domeniul integrităţii şi bunei guvernări;
 • Creşterea activităţilor pentru integritate a organizaţiilor locale din cadrul reţelei pentru influenţarea politicilor publice locale;
 • Dezvoltarea contactelor la nivelul reţelelor internaţionale pentru buna guvernare şi schimbul de bune practici între organizaţiile „watchdog” locale din Romania şi cele din UE.

Rezultate așteptate:

 • Reţeaua „Integritate şi buna guvernare”, iniţiată şi coordonată de CRJ  işi va definitiva statutul, regulamentul intern de organizare şi comunicare, planul de activităţi şi va avea o pagină proprie de internet cu informaţii la zi despre activităţile pe care le derulează;
 • Reţeaua va acoperi 12 judeţe (Iaşi, Bacău, Galaţi, Vrancea, Timişoara, Cluj, Alba, Mureş, Brăila, Constanţa, Târgovişte, Gorj), Municipiul Bucureşti şi alte cinci judeţe selectate pe durata implementării proiectului;
 • Atragerea a 5 noi organizaţii neguvernamentale în cadrul reţelei;
 • 40 de persoane vor fi pregătite pentru organizarea a 18 grupuri pentru integritate locală (GIL) formate din reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, mediul de afaceri, mediul academic, a grupurilor de lucru permanente (GLP) ale reţelei şi promovarea strategiei de integritate;
 • Realizarea a 18 rapoarte locale privind subiectele discutate în cadrul grupurilor de integritate locală şi problemele identificate de acestea.
 • Realizarea a 3 rapoarte de monitorizare ale grupurilor de lucru permanente în domeniile: conflicte de interese, incompatibilităţi şi avere ilicită; corupţie şi prevenire a corupţiei; acces la informatii, transparenta, politici publice si simplificare administrativa.
 • Realizarea unui raport privind bune practici europene în domeniul integrităţii şi bunei guvernări diseminat la nivel de reţea;
 • Stabilirea de legături instituţionale cu o reţea de bună guvernare la nivel european;
 • Organizarea a 18 întâlniri cu factori de decizie la nivel local pentru promovarea strategiei şi a planului de acţiune privind menţinerea şi creşterea integrităţii în perioada 2008-2010.
 • Organizarea unei conferinţe pentru discutarea problemelor de integritate şi buna guvernare identificate la nivel local şi diseminarea rezultatelor către factorii cu atribuţii în domeniu.

Perioada de derulare a proiectului: decembrie 2008 – octombrie 2009

Parteneri: Asociaţia Pro Democraţia (APD), Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei.

Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Phare, Componenta 3 – Dezvoltarea sectorului ONG şi educaţie civică.

Buget: 81.325 Euro

Masă rotundă lansare raport “Integritatea încotro?”

Întâlniri Grupuri de lucru permanente

Raport: “Reformă sau contrareformă în serviciile publice? Probleme şi perspective”

“Integritatea, încotro? Perspective asupra funcţionarii Agenţiei Naţionale de Integritate şi a Consiliului Naţional de Integritate” – Raport