Manual interdiciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile

Accesul la justitie al grupurilor vulnerabile este încă un deziderat în România.

Pornind de la experiența de peste 15 ani în materie de antidiscriminare și drepturile copilului și ale adultului cu dizabilități mintale, Centrul de Resurse Juridice a redactat capitolele corespondente din Manualul interdisciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile, împreună cu propuneri de lege ferenda, manual realizat alături de Uniunea Națională a Barourilor din România.

Sperăm să fie un instrument util pentru avocați, consilieri juridici din Direcțiile Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.-uri), magistrați, dar și pentru instituțiile care ar trebui să decidă cu privire la îmbunătățirea accesului la justiție al grupurilor vulnerabile.

Mai multe despre proiect la https://www.crj.ro/antidiscriminare/program-de-educatie-si-asistenta-juridica-pentru-imbunatatirea-accesului-cetatenilor-la-justitie-just-access/.