Planul de Acţiune în domeniul psihiatriei al guvernului român se lasă așteptat

În repetate rânduri, statul român a fost condamnat la CEDO pentru condițiile inadecvate de trai și tratament din spitalele de psihiatrie, și pentru deficiențele cadrului legal în materia internării nevoluntare și a consimțământului pentru tratamentul psihiatric. Primele astfel de hotărâri datează încă din 2012, iar împreună constituie grupul de cauze Parascineti și Cristian Teodorescui ce fac obiectul executării de către statul român, prin adoptarea unor măsuri generale, sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

În cauza Parascineti, România a fost condamnată pentru condiţiile inadecvate de trai din secţia de psihiatrie a Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, aceasta fiind supraaglomerată și lipsită de condiţii de igienă minime, reclamantul fiind „nevoit să doarmă în acelaşi pat cu alţi bolnavi internaţi la secţia de psihiatrie”ii. La 8 ani de la hotărârea Curții, și la 16 ani de la faptele ce fac obiectul cauzei, CRJ a arătat că lucrurile nu s-au schimbat la Sighetu Marmaţiei. După vizitele de monitorizare din septembrie 2019 și ianuarie 2020 iii, CRJ a atras atenția Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii asupra situaţiei grave în care se aflau zeci de pacienţi, dar mai ales opt persoane închise în cinci cuşti, la indicaţiile medicului psihiatru din Spitalul Municipal din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş.

În decembrie 2019, Comitetul de Miniștri a solicitat guvernului român să furnizeze, până cel târziu la 15 martie 2020, „informații cu privire la progresele înregistrate în elaborarea unui plan de acțiune cuprinzător și a termenului pentru finalizarea acestuiaiv.

Planul de acţiune în domeniul psihiatriei nu este încă disponibil, ori finalizat. În aprilie 2020, Guvernul a informat Comitetul de Miniștri că au fost elaborate principalele linii de acțiune pentru îmbunătățirea sistemului și serviciilor de sănătate mintală, iar Ministerul Justiției a început procesul de reflecţiev privind modificările legislative necesare necesare în materia internării nevoluntare. Cu toate acestea, anticipează că pandemia COVID-19 ar putea crea dificultăţi și întârzieri adiţionale în îmbunătățirea sau implementarea planului de acțiune în domeniul psihiatriei.

La 4 iunie 2020, Comitetul de Miniștri a emis o nouă decizievi prin care subliniază importanţa crucială a avansării rapide a executării acestor hotărâri, mai ales având în vedere perioada lungă de timp care a trecut de când acestea au devenit definitive, acordând un nou termen guvernului român pentru furnizarea Planului de acţiune sau a detaliilor cu privire la acesta.

Pandemia COVID-19 nu poate justifica dificultăţi și întârzieri în implementarea planului de acțiune în domeniul psihiatriei; persoanele internate în spitale și secţii de psihiatrie sunt printre cele mai vulnerabile în faţa coronavirusului, deseori în condiții de supraaglomerare, fără acces la materialele de igienă necesare, cu o stare a sănătății precară.

Planul de acţiune în domeniul psihiatriei, restant din 2012, este esențial pentru urgentarea respectării drepturilor pacienților prin îmbunătățirea condițiilor materiale din spitalele de psihiatrie, prin limitarea internărilor nevoluntare și crearea garanțiilor legale necesare și a serviciilor de sănătate mintală comunitară. Cu atât mai mult în contextul pandemiei.

Hotărârile Comitetului de Ministri sunt disponile aici, în limba engleză: http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2020)371-revF

__________

i Cauza Parascineti împotriva României, cererea nr 32060/05, hotărâre din 13 martie 2012, și cauza Cristian Teodorescu împotriva României, cererea nr. 22883/05, hotărârea din 19 iunie 2012
ii Cauza Parascineti împotriva României, cererea nr 32060/05, hotărâre din 13 martie 2012, parag. 47 – 55
iiihttps://www.crj.ro/apel-urgent-oameni-cu-dizabilitati-in-custi-in-sighetu-marmatiei/; https://www.crj.ro/sighetu-marmatiei-2020/
iv Decizia Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/Del/Dec(2019)1362/H46-18
v Notă informativă privind măsurile generale în cauzele Parascineti și grupul Cristian Teodorescu împotriva României, disponibilă la http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2020)371-revF
vi Decizia Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/Del/Dec(2020)1377/H46-28