Lagărele de lângă tine: descrierea proiectului

Aprox. 30,000 de copii și adulți cu probleme de sănătate mintală se află în centre rezidențiale și spitale de psihiatrie în România, încadrându-se în definiția internațională a „privării de libertate”. Societatea civilă  exprimat îngrijorări serioase cu privire la tratamentul inuman la care sunt supuse unele dintre aceste persoane în unele dintre centre.

Statul român nu a implementat încă un organism independent de prevenire a tratamentelor inumane în locurile privative de libertate în care se află persoane cu dizabilităţi mintale care să acopere și astfel de instituții, în timp ce societatea civilă, cu excepția aplicantului, nu derulează vizite de monitorizare. Posibilitatea pacienților de a se plânge e aproape inexistentă și din cauza deficiențelor legislative.

SCOPUL PROIECTULUI

„Lagărele de lângă tine” este o campanie de drepturile omului, care urmărește, pe de-o parte dezvoltarea și înființarea unui Mecanism Independent de Monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate, și pe de altă parte sensibilizarea publicului larg printr-o campanie de comunicare și de media advocacy.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Garantarea respectării drepturilor fundamentale a 1500 de copii și tineri cu dizabilități mintale instituționalizați prin organizarea a 15 de vizite de monitorizare neanuntate de către 9 reprezentanți ai societății civile membri ai Mecanismului Național de Monitorizare;
  • Dezvoltarea de competenţe grupului ţintă în domeniul elaborării şi aplicării de instrumente standardizate de monitorizare prin formarea și angajarea pe o perioadă de 5 luni a 9 reprezentanți ai ONGurilor din domeniul drepturilor omului, persoane cu dizabilități sau foști beneficiari ai instituțiilor sociale și medicale;
  • Elaborarea și pilotarea într-o perioadă de 5 luni a politicii publice pentru funcționarea Mecanismului Național de Monitorizare;
  • Implicarea a cel puțin 17.000 de cetățeni, membri ai comunităților din cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării într-o campanie națională de strângere de semnături online pentru conștientizarea de către actorii politici a necesității adoptării Mecanismului Național de Monitorizare (o semnătură pentru fiecare om închis);
  • Formarea în drepturile fundamentale ale copiilor și tinerilor cu dizabilități instituționalizați și în realizarea de fotodocumentare a cel puțin 10 jurnaliști, formatori de opinie, bloggeri care vor fi implicați într-o campanie de coalizarea a membrilor comunităților locale care să solicite adoptarea Mecanismului.

GRUP ȚINTĂ

Grupul ţintă este format din reprezentanţi ai societăţii civile cu atribuţii sau expertiză în domeniul apărării şi promovării drepturilor omului şi în mod special a persoanelor private de libertate cu probleme de sănătate mintală / dizabilităţi intelectuale, a persoanelor de etine roma, grupuri de părinți de copii sau tineri cu dizabilități care sunt sau riscă să fie instituționalizați în viitor, membrii ai unor asociații profesioane din domeniul sănătății mintale, asistenței sociale, psihologiei și drepturilor omului, membrii ai unor centre de cercetare sau universtară în domeniul drepturilor omului, inițiatori, voluntari sau membrii ai unor organizații formate din foști copii, tineri sau beneficiari ai centrelor de plasament pentru copii.

9 persoane din grupul țintă vor participa direct la activităţile proiectului, dintre care cel puțin 3 sunt reprezentanți ai grupurilor de persoane cu dizabilități, 3 juriști sau avocați, 3 reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale din regiunile în care se desfășoară vizitele de monitorizare și care au experiență în dezvoltarea de servicii sociale, educaționale și medicale în comunitate.

FINANȚARE

„Lagărele de lângă tine” este un proiect inițiat de Centrul de Resurse Juridice și finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru detalii accesați www.fondong.fdsc.ro.

DOCUMENTE

Anunt achizitie seminarii

Documentatie organizare seminarii si dezbateri „Lagarele de langa tine”