Raport monitorizare Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati TURNU ROȘU, Localitatea Turnu Roșu, județul Sibiu

22.01.2014

Raport monitorizare Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati TURNU ROȘU, Localitatea Turnu Roșu, județul Sibiu

09.05.2014

Proces Verbar de Control – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu

20.06.2014

Răspuns DGASPC Sibiu


 Informaţii generale:

Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati se află în localitatea Turnu Roşu, jud. Sibiu. CPCD Turnu Roşu este o instituţie cu personalitate juridică proprie, aflată în subordinea DGSPC Sibiu. In anul 2001 CPCD Turnu Roşu s-a desprins de Școala Speciala care în anul 2006 s-a transformat în Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Turnu Roşu. Ambele instituţii funcţionează în prezent în acelaşi perimetru dar în clădiri distincte, la marginea localităţii Turnu Roşu, în apropierea Gării Turnu Roşu.

Cele mai importante observaţii din vizita de monitorizare CRJ:

  • Investiţii de fonduri pentru reabilitarea clădirii
Din cele relatate de directorul instituţiei există, în fază avansată, depus un proiect REGIO in valoare de aproximativ 6 milioane de euro pentru “reabilitare totala cu standard de calitate, fiecare va avea camera de zi cu baie proprie cu biblioteca personala” . Proiectul presupune reabilitarea completă a clădirii ce va fi destinată unui număr de 50 de beneficiari (capacitatea centrului se va reduce de la 55 de locuri în prezent). La întrebarea adresată directorului instituţiei cu privire la soluţia aleasă de a investi suma de 6 milioane de euro în reabilitarea clădirii şi la alternativa de realiza din aceste fonduri case de tip familial integrate în comunităţile de unde provin tinerii aflaţi în CPCD Turnu Roşu (respectiv Mediaş, Agnita, Dumbrăveni), acesta ne-a relatat că ordonatorul principal de credite, Consiliul Judeţean Sibiu a ales această cale, probabil şi datorită faptului că acest imobil este proprietatea CJ Sibiu. (…) Referitor la modul în care se previzionează a se cheltui suma de 6 milioane de euro, directorul instituţiei ne-a declarat că aceasta este destinată exclusiv reabilitării şi modernizării clădirii şi nu include oferirea de servicii, sau alte activităţi destinate beneficiarilor. (Extras din Raport)
  • Lipsesc consilierea psihologică şi alte activităţi de abilitare
La nivelul CPCD nu există un psiholog care să asigure servicii de consiliere beneficiarelor care au susţinut că ar avea nevoie să dezvăluie cuiva problemele ce țin de specificitatea vârstei, majoritatea acestora fiind adolescente, sau să gestioneze eventualele conflicte. Una dintre beneficiare, care studiază la Cluj dar care locuieşte în timpul vacanţelor la Turn Roşu, a declarat monitorilor că în astfel de situaţii apelează la psihologii existenți in școlile unde învaţă.
Beneficiarii nu desfășoară activităţi de abilitare gen ergoterapie, activităţi sportive si sau artistice; ca activităţi pentru formarea unor abilitați de autoservire, primare, au fost a amintite curatenia in dormitoare, ajutor la masa si uneori spălatul lucrurilor intime iar ca activitati de recreere sunt excursiile anuale in județul Sibiu, privitul la tv. si navigare net „cu precădere pe facebook”. (Extrase din Raport)
  • Lipseşte un sistem pentru plângeri
Din declaraţiile beneficiarelor nu exista proceduri pentru informarea beneficiarilor in legătură cu drepturile pe care le au. De asemenea, nu exista registru de consemnare a plangerilor. În acest sens, beneficiara B ne-a dezvăluit ca a vrut sa se planga dar nu exista caiet de plangeri. De asemenea nu exista proceduri de înregistrare si soluționare a plângerilor. Beneficiara B ne-a spus că plângerile se fac la nivel informal în sensul ca adolescentele se plâng unele la altele. Tinerii din centru nu sunt invatati sa redacteze si sa trimită plângeri, sesizări. (Extras din Raport)