Vizită de studiu la Consiliul Europei: Incluziunea și abilitarea comunității rome – Standarde și activități de cooperare

În perioada 12-14 septembrie, Departamentul de Educație al Consiliului Europei a găzduit un grup de reprezentanți ai Programului de granturi SEE/Norvegia din România “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” într-o vizită de studiu la Consiliul Europei, pe tema incluziunii și abilitării comunității rome.

CRJ, prin colega noastră, Georgiana Bădescu, coordonator al activităților de comunicare în cadrul programului Pledoarie pentru Demnitate, a participat la vizita de studiu, punând accent pe intersecția identităților persoanelor cu dizabilități, dar mai ales pe gradul crescut de vulnerabilitate al fetelor și femeilor rome cu dizabilități. Totodată, am punctat lipsa efectivă de instrumente adecvate pentru accesul la justiție al victimelor aparținând unor comunități și/sau grupuri vulnerabile, pe nevoia accentuată de formare a unor facilitatori care să medieze contactul dintre victimă – autorități, cu un ideal de termen lung de a conștientiza și pregăti chiar autoritățile responsabile în privința îmbunătățirii propriilor tehnici de comunicare și soluționare a cazurilor.

În cadrul vizitelor, participanții au fost familiarizați cu standardele și activitățile de cooperare între departamentele Consiliului Europei prin cadrul sesiunilor, dar și vizitei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pe lângă schimbul de experiență, grupul a beneficiat de împărtășirea mai multor instrumente practice, documente și studii pe care să le poată folosi în munca din propria comunitate.

Dorim să mulțumim pe această cale Consiliului Europei, reprezentanților Programului de granturi SEE/Norvegia și Fondului Român de Dezvoltare Socială.

Pentru mai multe detalii, accesați site-ul Consiliului Europei.