Cazul doamnei G.S., rezidentă cu dizabilități la CIA Zătreni, Vâlcea – răspunsurile autorităților.

Context: În data de 23 noiembrie 2021 Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a fost sesizat telefonic cu privire la cazul unei tinere cu dizabilități intelectuale şi senzoriale (de văz), doamna S.G., care de patru luni suferea în urma unei fracturi de femur, survenită în Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) din comuna Zătreni, jud. Vâlcea şi pentru care nu s-au luat măsuri pentru a-i atenua suferinţa și nici pentru prevenirea evenimentului care a condus la fracturarea femurului. Două zile mai târziu, 25 noiembrie, aflat în vizită inopinată la Zătreni, CRJ a găsit într-unul dintre dormitoarele centrului, o tânără cu malnutriţie gravă, nevăzătoare, gemând de durere, cu piciorul drept rupt din luna iulie și, cum s-a dovedit mai târziu, lipsită de accesul la servicii adecvate. Tânăra avea braţele și picioarele imobilizate și nu se putea exprima verbal (pe larg despre situația doamnei G.S., documentată de CRJ, AICI).

Centrul de Resurse Juridice a considerat că doamna G.S. este victima unui lung șir de tratamente rele inumane și degradante, așa cum sunt acestea definite prin art. 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Pentru motivele de mai sus, în temeiul art. 290 C. proc. pen. și art.  4 lit i) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Centrul de Resurse Juridice a sesizat în 2 decembrie conducerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), Direcția Generală pentru Asistență și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea și a denunțat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti, în calitate de reprezentant al rezidentei Centrului de Îngrijire și Asistență, Zătreni, jud. Vâlcea, tratamentele rele şi inumane  la care aceasta a fost supusă din lipsa de interes a DGASPC Vâlcea.

Urmare a plângerii depusă de CRJ , Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a preluat cauza.

 

Parcursul solicitărilor depuse de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și sinteza răspunsurilor oferite de autorități în cazul doamnei G.S. / CIA Zătreni, jud. Vâlcea.

CE A SOLICITAT CRJ:

Pe 2 decembrie, CRJ, prin sesizarea disponibilă AICI, depusă către conducerea Ministerului Muncii, ANDPDCA, ANPIS, DGASPC Vâlcea, a solicitat următoarele:

 1. Urgentarea accesului la îngrijiri medicale şi paleative pentru rezidenta G.S. şi să ne informeze cu celeritate referitor la acordarea acestora, precum și privitor la legalitatea instituționalizării sale într-un centru rezidenţial care a demonstrat că nu îi furnizează servicii adecvate stării de sănătate.
 2. Verificarea motivelor pentru care starea de sănătate a rezidentei s-a degradat vizibil şi care sunt motivele pentru care o persoană aflată într-o suferinţă evidentă nu a beneficiat şi nu beneficiază de îngrijiri adecvate.
 3. Analizarea motivului şi a duratei instituţionalizării fiecăruia dintre rezidenţii CIA Zătreni, prezenţi la data vizitei CRJ. De asemenea,am solicitat în format electronic – fotocopii în format anonimizat după documentele care atestă activităţile şi participarea fiecărui rezident, indicatorii şi monitorizarea realizării acestora (evoluţia situaţiei lor), în contextul în care mulți dintre cei instituționalizați ar putea fi sprijiniți pentru o viață independentă, în comunitate, iar din discuțiile cu rezidenții a reieșit că dl. P.I. nu are dizabilitate, ci este diagnosticat cu ulcer.
 4. Data ultimei evaluări la fața locului realizată de ANDPDCA și ANPIS și data ultimei vizite a unui reprezentant al acestor autorităţi în CIA Zătreni? Transmiterea concluziilor evaluărilor realizate la faţa locului.
 5. Analizarea pentru fiecare rezident, dacă tratamentele medicale stabilite, în special cele pe bază de neuroleptice, își mențin actualitatea, dacă primesc vizite de la medicul psihiatru (când a fost ultima vizită și cine este medicul curant), care sunt terapiile individuale, și de grup, la care participă fiecare rezident (dacă participă), dacă beneficiază de sprijin și asistență medico-sanitară/terapeutică specializată, pe nevoile lor.
 6. Pentru rezidenţii care au o hotărâre judecătorească de punere sub interdicție, verificarea dacă fiecare persoană are tutore legal, dacă au fost realizate dările de seamă, și dacă tutorii persoanelor rezidente pot verifica în mod real condițiile în care se află instituționalizate persoanele puse sub interdicție şi dacă pot solicita accesul la servicii pentru viaţa independentă în comunitate.
 7. Ce alte alternative au rezidenţii instituţionalizaţi în prezent – în afara găzduirii în CIA Zătreni, cum ar putea ieși și interacționa cu comunitatea, având în vedere că sunt vaccinați cu cele 3 doze împotriva COVID-19, iar centrul nu oferă opțiuni suficiente pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă. 
 8. Care sunt alternativele pentru dezinstituționalizarea fiecărui rezident.
 9. În ce condiții au acces toţi rezidenţii la mijloace de sesizare a abuzurilor și a condițiilor din centru, care a fost ultima reclamaţie depusă de rezidenţi care este istoricul înscris în registrul de evenimente deosebite.
 10. Care sunt cursurile de formare inițială și de lungă durată de care a beneficiat fiecare angajat din centru – perioada în care s-au desfăşurat, cine le-a realizat și contractat, precum și orice alte documente justificative referitoare la acestea.
 11. Pentru rezidenții proveniți din centrele de plasament, cine a fost tutore la momentul instituționalizării în centrele pentru adulți și în ce au constat în concret demersurile de prevenire a instituționalizării?

CE RĂSPUNSURI A PRIMIT CRJ:

 1. ANDPDCA a oferit 2 răspunsuri:A. ANDPDCA a oferit un prim răspuns în 14.12.2021, sub forma unor Concluzii preliminare, răspuns în care se fac mențiuni despre:
 •  reinternarea rezidentei S.G din 2.12 până în 10.12.2021, pe biletul de externare diagnosticul principal fiind ”întârziere în consolidarea unei fracturi, localizări multiple”, medicul recomandă continuarea tratamentului kinetoterapeutic, nursing și control ortopedic de la internare – același control care trebuia efectuat încă din octombrie, dar nu a mai fost făcut până la sesizarea CRJ.
 • ”observarea piciorului inflamat fiind realizată de o infirmieră la intrarea în tura de seară” – ori, pe tot parcursul vizitei CRJ, s-a precizat faptul că fractura a fost descoperită în tura de la 7 dimineața, mențiune care apărea și în registrul predare-primire tură.
 • este menționat faptul că S.G. a avut și în trecut femurul fracturat de 2 ori, însă nu a fost precizată cauza fracturii (violențe în centru, îngrijiri necorespunzătoare / rele tratamente, neglijență etc.)
 • Centrul nu deține aparatură pentru pasat alimente, cu toate că sunt mai mulți beneficiari imobilizați la pat – astfel, în ce măsură ”mâncarea mărunțită” este cu adevărat nutritivă și benefică pentru acești oameni?
 • Există gândaci în centru. 
 • Mai mulți angajați au semnalat echipei de control nereguli petrecute în centru de-a lungul timpului, printre acestea faptul că doamna S.G. nu primea calmante de fiecare dată când gemea.

Concluziile preliminare formulate de ANDPDCA disponibile AICI

B. în al doilea răspuns, din 23.12, ANDPDCA menționează că:

 •  a fost transmisă o notă de control către DGASPC Vâlcea și CJ Vâlcea, pentru implementarea și monitorizarea implementării recomandărilor formulate. Nu știm însă care este termenul de implementare a recomandărilor și în sarcina cui au fost atribuite.
 • Se face referire în mod diferit la modul în care au fost urmate indicațiile / recomandările medicale în cazul S. G.: ”după cele 2 incidente [..] în centru i s-a administrat de fiecare dată tratamentul recomandat și au fost urmate recomandările medicale privind modul de îngrijire”. Mai jos se menționează însă că ”ulterior fracturii din 18.07.2021, S.G. nu a revenit la control la primul termen indicat de medic (21 de zile), ci după aproximativ 6 săptămâni (nn. – dublu față de recomandat)”. Constatăm că recomandările medicale rămân doar la stadiul de recomandări, sănătatea rezidenților nefiind o prioritate.
 • în documentele întocmite în centru nu apar mențiunile referitoare la durerile/alterarea stării de sănătate a doamnei S.G., deși astfel de mențiuni apar în rapoartele de predare a turelor.
 • S.G. a beneficiat de toate serviciile medicale, mai puțin stomatologice. 
 • Suntem curioși de modalitatea în care o tânără cu dizabilități imobilizată poate participa efectiv la programele de art-terapie / terapie ocupațională în centru și ne întrebăm dacă nu cumva este vorba doar de încă o bifare a unei alte activități.
 • ANDPDCA menționează că beneficiarilor le este restricționată ieșire în afara centrului. Cum pot exista concluzii diferite în 2 rapoarte întocmite de două instituții aflate în subordinea aceluiași Minister?

Răspunsul ANDPDCA din 23.12.2021 disponibil AICI.

__________________________________________________________

2. AJPIS Vâlcea a răspuns, pe 20.12.2021, punctual, întrebărilor CRJ.
Reținem din răspunsul AJPIS următoarele:

 • în cazul rezidentei, doamna S.G., se menționează că a beneficiat de servicii medicale de urgență și curative – cu toate acestea, nu regăsim detalii despre legalitatea instituționalizării sale într-un centru rezidenţial care a demonstrat că nu îi furnizează servicii adecvate stării de sănătate. Se menționează doar, bazându-se pe documentele medicale existente la dosarul rezidentei, dar și din discuțiile cu medicul curant (n.n. – care a refuzat chemarea ambulanței la momentul vizitei CRJ) că beneficiara ”a fost îngrijită și a fost consultată periodic de medici specialiști (n.n. – fără să fie menționat ce medici, când, cu ce concluzii), în funcție de patologiile asociate bolilor de care suferă aceasta”.
 • referitor la dosarele beneficiarilor cu dizabilități din CIA Zătreni, în fișele lor de evaluare nu au fost relevate particularitățile determinate de tipul de dizabilitate, precum și necesitățile imediate ale acestora, conform Ordinului MMJS nr. 1218/2019.
 • Planurile personalizate nu sunt adaptate nevoilor identificate în urma procesului de evaluare al beneficiarilor, iar instrumentele folosite au caracter general – ”se bifează activitățile realizate.
 • De asemenea, referitor la programarea săptămânală a activităților, a rezultat că acestea nu sunt modificate ori reevaluate, nu sunt incluse activități noi, iar la dosarul fiecărui rezident doar se bifează activitățile realizate de aceștia.
 • pentru persoanele puse sub interdicție din centru nu există rapoarte sau dările de seamă ale tutorilor la dosarele rezidenților.
 • Personalul centrului nu a beneficiat de instruire/formare anuală profesională. Există un registru pentru perioada 2016-2019.
 • în final, echipa AJPIS a dispus 2 măsuri: finalizarea demersurilor de restructurare a centrului/dezinstituționalizare și respectarea cerințelor standardelor minime de calitate conform Ordinului 82/2019, Anexa 1 – nu ne este clar la care cerințe se referă inspectorii.
 • cu toate că se precizează că unii rezidenți se pot deplasa în comunitate în baza unui bilet de voie, la momentul vizitei ne-a fost spus că aceștia nu au mai ieșit în oraș de mai bine de un an și jumătate, de la debutul pandemiei, de teama de a nu se întoarce infectați cu SARS-CoV 2.Răspunsul AJPIS disponibil AICI.

__________________________________________________________

3. DGASPC Vâlcea: a răspuns, în 24.12.2021, că au fost efectuate controale de către ANDPDCA, Consiliul de Monitorizare, AJPIS Vâlcea privind aspectele semnalate de noi și că există un dosar pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Instituția urmează să ne comunice concluzia cercetării după finalizarea acesteia, fără să fie clar la ce investigație se face referire (a parchetului sau a DGASPC).

Răspunsul DGASPC Vâlcea disponibil AICI.

__________________________________________________________

4. Consiliul Județean Vâlcea a răspuns în 13.01.2022 că au fost efectuate controalele amintite mai sus, existând, la acest moment, 4 documente – rapoarte informative și note de control întocmite în acest caz, documente care nu ne-au fost însă furnizate pentru a lua act de conținutul lor. Cu toate acestea, răspunsul se încheie cu următoarea mențiune: ”Față de aspectele verificate de către autoritățile și instituțiile publice menționate (n.n. – deci nu de către Instituția Prefectului Vâlcea) [..], rezultă că susținerile dvs. referitoare la tratamentul aplicat beneficiarului [..] sunt netemeinice și nelegale, acestea nefiind confirmate așa cum ați detaliat în mass-media și în spațiul public’’.

Ne întrebăm de ce există totuși un dosar pe rolul Parchetului, dacă toate informațiile sesizate s-au dovedit a fi netemeinice.
Răspunsul CJ Vâlcea disponibil AICI.
__________________________________________________________

5. Instituția Prefectului Vâlcea răspunde, la 10.12.2021, printr-o adresă care informează CRJ că solicitarea a fost transmisă altor instituții. Răspunsul AICI.

__________________________________________________________

Concluzii în urma răspunsurilor primite până la data de 13 ianuarie 2022:

Avem 6 răspunsuri de la 5 instituții ale statului cu atribuții de verificare și control a modului în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități. Pe lângă acestea, există un raport al Consiliului de Monitorizare, disponibil aici.
Aceste răspunsuri și rapoarte nu aduc, în esență, nimic nou. Sunt fie răspunsuri lacunare, fie fac recomandări cu caracter general (sau deloc).
Am remarcat, totodată, că rapoarte sau răspunsuri ale unor instituții din subordinea aceluiași minister conțin concluzii sau observații diametral opuse pe anumite chestiuni. Ne întrebăm cum este posibilă o astfel de situație, în condițiile în care fiecare instituție își bazează analizele pe aceleași dovezi sau stări de fapt.


Activitatea se derulează în cadrul proiectului ”LIBER SĂ DECID. Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități”, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini de web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!