Exemplul guvernului victorian, Australia

Un model care respectă Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități din perspectiva Articolului 12 îl găsim în Australia, statul Victoria, unde o agenție guvernamentală a publicat un ghid privitor la sprijinul în luarea deciziilor de către persoanele cu dizabilități, adresat furnizorilor de servicii, lucrătorilor sociali și persoanelor de sprijin.[1]  Ca model de asumare publică a nevoii de schimbare pentru a respecta Convenția, cităm din introducerea la acest ghid:

”Libertatea de a lua decizii care ne afectează viețile este un drept fundamental de care ar trebui să ne bucurăm fiecare dintre noi.

Deciziile și alegerile pe care le facem sunt o reflectare a cine suntem ca indivizi. Ne permit să ne exprimăm punctele de vedere, personalitățile, dorințele și obiectivele cât și să reflectăm ceea ce credem că e important în viață. Prin aceste alegeri și decizii putem urma stilurile de viață pe care ni le dorim.

(…)

Acolo unde oamenilor le este negat dreptul de a lua decizii, sau sunt restricționați de alții în tipurile de decizii pe care le pot lua, li se neagă potențial drepturile omului.

Cu toții luăm decizii în baza celor mai bune informații care ne sunt disponibile. Acest lucru include sfaturi și sprijin de la prieteni, parteneri, membri de familie și alte persoane semnificative în viața noastră, cât și experiențe din trecut.

Persoanele cu dizabilități nu sunt cu nimic diferite în acest sens. Cu toate acestea, unii oameni pot să aibă nevoie de ceva asistență suplimentară pentru a putea să facă și să exprime alegeri. Astfel de asistență poate să includă acces la ajutoare în procesul de comunicare sau translatori, informație în diferite formate, timpi mai îndelungați sau diferite medii în care să ia decizii.

 (…)

Acest ghid recunoaște și sprijină o abordare bazată pe drepturile omului în serviciile pentru persoanele cu dizabilități. A fost dezvoltat ca parte a reorientării de către Guvernului Victorian a serviciilor legate de dizabilitate către abordări auto-direcționate și pentru a ușura persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a avea stiluri de viață individuale.

Această reorientare schimbă rolurile utilizatorilor de servicii și ale furnizorilor. Mai degrabă decât ‘recipienți‘ de servicii, oamenii devin participanți activi în planificarea și obținerea tipurilor de sprijin care consideră că ar fi cele mai potrivite pentru nevoile și obiectivele lor.

În timp ce furnizorii de servicii rețin o responsabilitate pentru calitatea serviciului și rezultate, rolul lor e mai degrabă în abilitare; furnizarea de sfaturi și sprijin pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să exercite cât de multă alegere și control posibil asupra vieții lor.”

Ghidul oferă și explică aplicat șapte principii în luarea deciziei în cazul persoanelor cu dizabilități:

 1. Toată lumea are dreptul de a lua decizii în chestiunile care-i afectează.
 2. Capacitatea de a lua decizii trebuie asumată.
 3. Trebuie făcute toate eforturile pentru a sprijini persoanele să ia decizii.
 4. Capacitatea e specifică pentru fiecare decizie în parte.
 5. Persoanele au dreptul să învețe din experiență.
 6. Persoanele au dreptul să se răzgândească.
 7. Persoanele au dreptul să ia decizii cu care ceilalți s-ar putea să nu fie de acord.

Conform Convenției:

ARTICOLUL 12 Recunoaștere egală în fața legii

 1. Statele părți reafirmă că persoanele cu dizabilități au dreptul la recunoașterea, oriunde s-ar afla, a capacității lor juridice.
 2. Statele părți vor recunoaște faptul că persoanele cu dizabilități se bucură de asistență juridică în condiții de egalitate cu ceilalți, în toate domeniile vieții.
 3. Statele părți vor lua toate măsurile adecvate pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități la sprijinul de care ar putea avea nevoie în exercitarea capacității lor juridice.
 4. Statele părți se vor asigura că toate măsurile legate de exercitarea capacității juridice prevăd protecția adecvată și eficientă pentru prevenirea abuzurilor, conform legislației internaționale privind drepturile omului. O astfel de protecție va garanta că măsurile referitoare la exercitarea capacității juridice respectă drepturile, voința și preferințele persoanei, nu prezintă conflict de interese și nu au o influență necorespunzătoare, sunt proporționale și adaptate la situația persoanei, se aplică pentru cea mai scurtă perioadă posibilă și se supun revizuirii periodice de către o autoritate competentă, independentă și imparțială sau de către un organ juridic. Măsurile de protecție vor fi proporționale cu gradul în care asemenea măsuri afectează drepturile și interesele persoanei.
 5. În conformitate cu prevederile prezentului articol, statele părți vor lua toate măsurile adecvate și eficiente pentru a asigura dreptul egal al persoanelor cu dizabilități de a deține sau moșteni proprietăți, de a-și gestiona propriile venituri și de a avea acces egal la împrumuturi bancare, ipoteci și alte forme de credit financiar și se vor asigura că persoanele cu dizabilități nu sunt deposedate în mod arbitrar de bunurile lor.

[1] State Government Victoria, Department of Human Services, Disability Services, Supporting decision-making. A guide to supporting people with a disability to make their own decisions, ianuarie 2012, disponibil la: https://providers.dhhs.vic.gov.au/sites/dhhsproviders/files/2017-07/Supporting-decision-making-quick-reference-guide.pdf