Sprijin în luarea deciziei – modele din SUA

În 2010,  România a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități[1]. Această Convenție schimbă cu totul paradigma, descriind o abordare de drepturile omului a dizabilității. Odată ratificată, România și-a asumat implementarea acestei Convenții.

În alte țări, există deja și se implementează modele de servicii de suport în luarea deciziei, un mecanism indispensabil pentru exercitarea dreptului la recunoaștere egală în fața legii și a dreptului la viață independentă și în comunitate ale persoanelor cu dizabilități.

[1] Legea 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007.

În mod concret, sprijinul poate însemna ajutorul pe care persoana cu dizabilități îl primește de la prieteni sau membri ai familiei/alte persoane apropiate, în a lua diferite decizii. Mai precis, persoanele de sprijin ajută persoana să înțeleagă informația, să o evalueze, să ia decizii informate și să le comunice (ex. prin crearea unor liste de plusuri și minusuri împreună cu persoana care are nevoie de sprijin; jocuri de rol/simulări pentru a ajuta persoana să înțeleagă alegerile; prezența unor persoane de sprijin la întâlniri importante pentru a lua notițe și a ajuta persoana să-și amintească și să discute ulterior opțiunile pe care le are, etc.). Prezența mai multor persoane de sprijin în cercul de suport asigură și un mecanism împotriva abuzului.

American Civil Liberties Union, FAQs about supported decision making, disponibil la: https://www.aclu.org/other/faqs-about-supported-decision-making.

Acest mecanism de sprijin poate fi formalizat printr-un acord de suport în luarea deciziei, prin care persoana în cauză își alege persoanele de sprijin și domeniile/situațiile în care vrea să beneficieze de sprijinul lor, putând de asemenea să le acorde putere de decizie sau co-decizie în anumite situații.

Vezi model de acord la American Civil Liberties Union, ACLU Supported Decision-making Agreement, disponibil la: https://www.aclu.org/other/aclu-supported-decision-making-agreement.