Pledoarie pentru demnitate


PROIECTE ÎN DERULARE


LIBER SĂ DECID. Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități

Implementarea serviciilor de sprijin și asistență în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilități mintale este necesară pentru ca acestea să poată avea un trai independent și să poată lua decizii proprii cu sau fără susținere. Cadrul legal actual nu permite persoanelor puse sub interdicție să își exercite capacitatea juridică, considerându-le incapabile de a se îngriji de propriile interese. Tutorele ia toate deciziile în numele lor, fără că acestea să poată încheia contracte, să decidă cum, unde sau alături de cine să locuiască, să acceseze un cont bancar, să se căsătorească sau să depună plângeri în nume propriu.

AFLĂ MAI MULTE


AdaptJust – Justitie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi

Scopul proiectului este de a îmbunătăți implementarea hotărârilor CEDO și a deciziilor Comitetului de Miniștri al COE ce vizează drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale private de libertate. Proiectul va contribui la dezvoltarea capacității actorilor relevanți de a clădi o justiție accesibilă și va pilota patru mecanisme de protecție. Accesul la justiție și gradul de implementare a prevederilor internaționale vor fi promovate printr-o campanie de advocacy prin formarea specialiștilor în domeniul sănătății mintale, și prin consilierea și reprezentarea persoanelor cu dizabilități în fața autorităților competente. Prin campania națională de comunicare și advocacy va spori capacitatea persoanelor cu dizabilități, copii și adulți, de a sesiza încălcări ale drepturilor lor.
Află mai mult…


Asigurarea protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale aflate în situații de risc. Pledoarie pentru dreptul la sănătate şi la viață independentă.

Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional privind protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale și dreptul acestora de a trăi independent în comunitate;
Îmbunătățirea respectului pentru dreptul la sănătate pentru grupurile cele mai vulnerabile, persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale (persoane care trăiesc în instituții, private de libertate sau în mediul rural, izolat);
Dezvoltarea capacității actorilor publici din administrație, justiție și societate civilă de a acționa pentru protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

AFLĂ MAI MULTE


VOCI PENTRU JUSTIȚIE – Comunicarea cu victimele cu dizabilități ale infracțiunilor

Persoanele cu dizabilități sunt mai susceptibile de a fi victime ale infracțiunilor și mai puțin susceptibile de a primi dreptate. O provocare majoră pentru persoanele cu dizabilități este prezentarea exactă a informațiilor corecte, astfel încât acestea să își înțeleagă drepturile și să știe cum să raporteze o infracțiune și cum să se angajeze în procesul legal. O provocare pentru profesioniștii care lucrează în sistemul de justiție este că aceștia au adesea puțină experiență în comunicarea cu persoanele cu dizabilități și o înțelegere slabă a nevoilor lor.

AFLĂ MAI MULTE


JUSTIȚIE PRIETENOASĂ PENTRU COPII – inițiativă privind dezvoltarea conceptului de practici în instanțe

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți sistemele de justiție penală, făcându-le mai prietenoase pentru copiii victime și copiii suspectați sau acuzați de săvârșirea unei infracțiuni, în special pentru cei care se află în situații vulnerabile. Există o lipsă de înțelegere a modului în care copiii ar trebui evaluați de profesioniștii din justiția penală pentru a le identifica nevoile sociale, educaționale, de protecție și / sau de reintegrare în cadrul proceselor din materia penală. Acest proiect se va concentra pe îmbunătățirea evaluărilor individuale ale copiilor aflați în situații vulnerabile în România, Italia și Bulgaria.

AFLĂ MAI MULTE


Răspuns COVID-19: protecția copiilor și adulților cu dizabilități aflați în îngrijirea centrelor publice, precum și a profesioniștilor și îngrijitorilor din centrele de tip rezidenţial.

În martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat COVID-19 ca fiind o pandemie din cauza vitezei de propagare amploarea transmiterii. Anumite categorii de persoane, precum cele cu dizabilități, se află în situații de risc semnificativ mai ridicat din cauza COVID-19.

Centrul pentru Resurse Juridice împreună cu UNICEF şi Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție (ANDPDCA) au decis să coopereze pentru asigurarea acestor măsuri pentru copiii și adulții cu dizabilități, cu accent special pe cei aflați în îngrijire publică, precum și pe profesioniști și îngrijitori, cu scopul de a identifica acțiuni pentru asigurarea continuității serviciilor (și accesul prioritar la echipamente de protecție).

AFLĂ MAI MULTE


INFO-COVID-19

În acest moment în România funcționează 539 azile pentru 23.196 de vârstnici, 442 centre pentru persoane cu dizabilități care oferă asistență unui număr de aproximativ 18.000 rezidenți, iar alte aprox 150 000 de persoane sunt internate anual în cele 12.000 de paturi din 50 de secții și spitale de psihiatrie din România. Toate aceste persoane aflate în categoria cu risc iminent în fața COVID-19 depind în totalitate de serviciile de asistență.

Protecția sporită a beneficiarilor acestor servicii și a celor care asigură funcționarea azilelor, centrelor și secțiilor și spitalelor de psihiatrie trebuie să constituie o prioritate pentru autorități – de la guvern (comitete, ministere, autorități etc), la consilii județene sau primării.

Ne dorim să contribuim la efortul comun pe care trebuie să îl depunem în această perioadă critică în sprijinul celor mai vulnerabili.

AFLĂ MAI MULTE

PROIECTE ÎNCHEIATE

Sprijin în implementarea articolului 19: Viaţă independentă şi integrare în comunitate.

OBIECTIVE GENERAL: Asigurarea că Fondurile Structurale și de Investiții și alte fonduri specifice pentru persoanele cu dizabilități psihosociale sau cu dizabilităţi intelectuale nu vor fi utilizate pentru a perpetua instituționalizarea indiferent de dimensiunea centrelor rezidențiale, prin monitorizarea și contestarea publică a unor astfel de finanțări;

Creşterea conştientizării factorilor de decizie, a opiniei publice, a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor sau rudelor acestora, privitor la procesul de trecere la viaţă independentă prin intermediul Fondurilor Structurale și de Investiții și al Programelor de Interes Naţional.

AFLĂ MAI MULTE


Inovarea în formarea avocaților europeni pentru promovarea drepturilor copiilor cu dizabilități

OBIECTIV GENERAL: îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților avocaților ce reprezintă copii cu dizabilități mintale

AFLĂ MAI MULTE


Clinica Juridică Mobilă

Clinica Juridică Mobilă se desfășoară în cadrul proiectului ”SOS: ONG-urile din România, împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități mintale închise în instituții”

OBIECTIV GENERAL: Consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a apăra drepturile persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate sau în pericol de a fi instituționalizate.

AFLĂ MAI MULTE


Lagărele de lângă tine

OBIECTIV GENERAL: Garantarea respectării drepturilor fundamentale a 1500 de copii și tineri cu dizabilități mintale instituționalizați prin organizarea a 15 de vizite de monitorizare neanuntate de către 9 reprezentanți ai societății civile membri ai Mecanismului Național de Monitorizare.

AFLĂ MAI MULTE


Adevărul despre cei care nu există – jurnalism și activism pentru drepturile celor cu dizabilități din centrele finanțate de stat

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea, eficientizarea și popularizarea mecanismelor pentru garantarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate din Romania.

AFLĂ MAI MULTE


Accesul la justiţie al copiilor cu dizabilităţi mintale

Proiectul își propune să asigure accesul la justiție pentru copii cu dizabilităţi mintale, pe baza orientărilor existente legate de copii (FRA , 2009), victimele infracțiunilor (Ministerul britanic al Justiției ; CE , 2011b) și adulți cu dizabilități intelectuale (Inclusion Europe , 2005).

AFLĂ MAI MULTE


ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii

Proiectul ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața munciigenerează pe termen lung un efect pozitiv asupra dezvoltării personale și profesionale, atât a studenților din grupul-țintă, cât și a celor care se vor implica în viitor în activitățile Centrelor de învățare. În același timp Centrele vor corela nevoile de învățare și dezvoltare profesională cu cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii, prin revizuirea anuală a materialelor didactice create cu sprijinul partenerilor economici/sociali. Un alt efect pozitiv îl va reprezenta apropierea mediului universitar de cel economic și social în vederea dezvoltării parteneriatelor pe termen lung pentru implementarea unor proiecte viitoare POSDRU sau de cercetare fundamentală de tip PN3, FP8.

AFLĂ MAI MULTE

NOUTĂȚILE PROGRAMULUI

Centrul de Resurse Juridice la One World Romania!  15.05.2022 - Ajuns la ediția a cincisprezecea, One World Romania este primul festival de film documentar din București și unicul dedicat drepturilor omului din România. Centrul de Resurse Juridice (CRJ) va fi prezent în cadrul festivalului cu trei acțiuni prin care ne dorim să aducem în atenția publicului larg situații privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale […]
Colivia – expoziție sau provocare? 13.05.2022 - În perioada 6-8 mai ne-am aflat la Timișoara, alături de prietenii de la UnLoc / CevaDeSpus la Rovinhud, un eveniment inedit, dar cu tradiție deja, de promovare a responsabilității sociale, în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Ne-am aflat aici în cadrul campaniei „Liber să Decid”, prin care scoatem de azi în spațiul public, o instalație-experiment cu o invitație, o provocare: vrei […]
Conferință internațională privind accesibilizarea justiției penale pentru persoanele cu dizabilități – INVITAȚIE 12.05.2022 - În ultimii 20 de ani, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a observat că există o nevoie neacoperită în asistarea în comunicare a minorilor şi adulţilor cu dizabilităţi intelectuale și/sau psihosociale în justiţia penală. Condamnările României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt o dovadă în plus. Cu toate că CRJ a sesizat în nenumărate rânduri […]
Alți bani aruncați pe dezinstituționalizare fictivă! – Solicitare către CES ref. la modificarea HG 798/2016 10.05.2022 - UPDATE: Ca urmare a intervenției Centrul de Resurse Juridice din această dimineață, Consiliul Economic și Social – CES România a decis amânarea avizului pentru Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip […]
Este justiția penală accesibilă persoanelor cu dizabilități? – rapoartele a 7 țări europene 29.04.2022 - Astăzi, 29 aprilie 2022, la Budapesta, în cadrul proiectului „Voci pentru Justiție” în care Centrul de Resurse Juridice este partener, s-a discutat pe larg despre cele șapte rapoarte naționale care abordează modul în care sistemul de justiție tratează persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, victime ale infracțiunilor. În conferința / webinar organizată de colegii de […]
Despre invizibilitatea femeilor și fetelor cu dizabilități – Dunja Mijatović, comisar pentru Drepturile Omului al CoE 22.04.2022 - Dunja Mijatović, comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, 21.04.2022: „Deseori, femeile cu dizabilități sunt invizibile și marginalizate în societate, inclusiv în rândul celor care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități și a celor care promovează egalitatea de gen. Excluderea femeilor cu dizabilități din spațiile de luare a deciziilor a sărăcit pentru mult timp societățile noastre. […]
Parlamentul a adoptat Pl-x 131/2022, legea care modifică Codul Civil după declararea neconstituționalității măsurilor de punere sub interdicție pentru persoanele cu dizabilități 20.04.2022 - Azi, 20 aprilie 2022, în ședința de plen a Camerei Deputaților, a fost dezbătut raportul Comisiei Juridice pe marginea Pl-x 131/2022 – Proiect de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale – lege organică – Proiectul a fost inițiat de Guvern, adoptat de Senat în 14.03.2022, iar raportul Comisiei […]
Dizabilitatea în România, prin lupa instituțiilor internaționale 18.04.2022 - În ultimele zile au fost publicate două rapoarte importante privind respectarea drepturilor omului în România, care subliniază, din nou, grave nereguli în modul în care țara noastră se raportează la persoanele cu dizabilități sau cu afecțiuni neuropsihiatrice. Una dintre cele mai importante concluzii pe care o putem trage, din perspectiva Centrului de Resurse Juridice, parcurgând […]
CRJ lansează un PODCAST dedicat dizabilității și sprijinului în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilități 18.04.2022 - Orice persoană trebuie să fie liberă să acționeze în vederea dezvoltării personalității sale, statul, în virtutea caracterului său social, având obligația de a reglementa un cadru normativ care să asigure respectarea individului, deplina exprimare a personalității cetățenilor, a drepturilor și libertăților lor, a șanselor egale, având ca rezultat respectarea demnității umane. – de la această […]
Achiziție – Servicii de organizare de evenimente constând – 20 de sesiuni de formare pentru specialiști 15.04.2022 - Fundația Centrul de Resurse Juridice intenționează să achiziționeze Servicii de organizare de evenimente constând în organizarea a 20 de sesiuni de formare pentru specialiști care interacționează cu persoane cu dizabilități instituționalizate  în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități”COD CPV:   79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) Valoarea estimata maxima a achizitiei: 373.422,96 lei […]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann