Pledoarie pentru demnitate


PROIECTE ÎN DERULARE


LIBER SĂ DECID. Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități

Implementarea serviciilor de sprijin și asistență în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilități mintale este necesară pentru ca acestea să poată avea un trai independent și să poată lua decizii proprii cu sau fără susținere. Cadrul legal actual nu permite persoanelor puse sub interdicție să își exercite capacitatea juridică, considerându-le incapabile de a se îngriji de propriile interese. Tutorele ia toate deciziile în numele lor, fără că acestea să poată încheia contracte, să decidă cum, unde sau alături de cine să locuiască, să acceseze un cont bancar, să se căsătorească sau să depună plângeri în nume propriu.

AFLĂ MAI MULTE


Asigurarea protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale aflate în situații de risc. Pledoarie pentru dreptul la sănătate şi la viață independentă.

Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional privind protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale și dreptul acestora de a trăi independent în comunitate;
Îmbunătățirea respectului pentru dreptul la sănătate pentru grupurile cele mai vulnerabile, persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale (persoane care trăiesc în instituții, private de libertate sau în mediul rural, izolat);
Dezvoltarea capacității actorilor publici din administrație, justiție și societate civilă de a acționa pentru protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

AFLĂ MAI MULTE


VOCI PENTRU JUSTIȚIE – Comunicarea cu victimele cu dizabilități ale infracțiunilor

Persoanele cu dizabilități sunt mai susceptibile de a fi victime ale infracțiunilor și mai puțin susceptibile de a primi dreptate. O provocare majoră pentru persoanele cu dizabilități este prezentarea exactă a informațiilor corecte, astfel încât acestea să își înțeleagă drepturile și să știe cum să raporteze o infracțiune și cum să se angajeze în procesul legal. O provocare pentru profesioniștii care lucrează în sistemul de justiție este că aceștia au adesea puțină experiență în comunicarea cu persoanele cu dizabilități și o înțelegere slabă a nevoilor lor.

AFLĂ MAI MULTE


JUSTIȚIE PRIETENOASĂ PENTRU COPII – inițiativă privind dezvoltarea conceptului de practici în instanțe

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți sistemele de justiție penală, făcându-le mai prietenoase pentru copiii victime și copiii suspectați sau acuzați de săvârșirea unei infracțiuni, în special pentru cei care se află în situații vulnerabile. Există o lipsă de înțelegere a modului în care copiii ar trebui evaluați de profesioniștii din justiția penală pentru a le identifica nevoile sociale, educaționale, de protecție și / sau de reintegrare în cadrul proceselor din materia penală. Acest proiect se va concentra pe îmbunătățirea evaluărilor individuale ale copiilor aflați în situații vulnerabile în România, Italia și Bulgaria.

AFLĂ MAI MULTE


Răspuns COVID-19: protecția copiilor și adulților cu dizabilități aflați în îngrijirea centrelor publice, precum și a profesioniștilor și îngrijitorilor din centrele de tip rezidenţial.

În martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat COVID-19 ca fiind o pandemie din cauza vitezei de propagare amploarea transmiterii. Anumite categorii de persoane, precum cele cu dizabilități, se află în situații de risc semnificativ mai ridicat din cauza COVID-19.

Centrul pentru Resurse Juridice împreună cu UNICEF şi Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție (ANDPDCA) au decis să coopereze pentru asigurarea acestor măsuri pentru copiii și adulții cu dizabilități, cu accent special pe cei aflați în îngrijire publică, precum și pe profesioniști și îngrijitori, cu scopul de a identifica acțiuni pentru asigurarea continuității serviciilor (și accesul prioritar la echipamente de protecție).

AFLĂ MAI MULTE


INFO-COVID-19

În acest moment în România funcționează 539 azile pentru 23.196 de vârstnici, 442 centre pentru persoane cu dizabilități care oferă asistență unui număr de aproximativ 18.000 rezidenți, iar alte aprox 150 000 de persoane sunt internate anual în cele 12.000 de paturi din 50 de secții și spitale de psihiatrie din România. Toate aceste persoane aflate în categoria cu risc iminent în fața COVID-19 depind în totalitate de serviciile de asistență.

Protecția sporită a beneficiarilor acestor servicii și a celor care asigură funcționarea azilelor, centrelor și secțiilor și spitalelor de psihiatrie trebuie să constituie o prioritate pentru autorități – de la guvern (comitete, ministere, autorități etc), la consilii județene sau primării.

Ne dorim să contribuim la efortul comun pe care trebuie să îl depunem în această perioadă critică în sprijinul celor mai vulnerabili.

AFLĂ MAI MULTE

PROIECTE ÎNCHEIATE

Sprijin în implementarea articolului 19: Viaţă independentă şi integrare în comunitate.

OBIECTIVE GENERAL: Asigurarea că Fondurile Structurale și de Investiții și alte fonduri specifice pentru persoanele cu dizabilități psihosociale sau cu dizabilităţi intelectuale nu vor fi utilizate pentru a perpetua instituționalizarea indiferent de dimensiunea centrelor rezidențiale, prin monitorizarea și contestarea publică a unor astfel de finanțări;

Creşterea conştientizării factorilor de decizie, a opiniei publice, a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor sau rudelor acestora, privitor la procesul de trecere la viaţă independentă prin intermediul Fondurilor Structurale și de Investiții și al Programelor de Interes Naţional.

AFLĂ MAI MULTE


Inovarea în formarea avocaților europeni pentru promovarea drepturilor copiilor cu dizabilități

OBIECTIV GENERAL: îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților avocaților ce reprezintă copii cu dizabilități mintale

AFLĂ MAI MULTE


Clinica Juridică Mobilă

Clinica Juridică Mobilă se desfășoară în cadrul proiectului ”SOS: ONG-urile din România, împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități mintale închise în instituții”

OBIECTIV GENERAL: Consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a apăra drepturile persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate sau în pericol de a fi instituționalizate.

AFLĂ MAI MULTE


Lagărele de lângă tine

OBIECTIV GENERAL: Garantarea respectării drepturilor fundamentale a 1500 de copii și tineri cu dizabilități mintale instituționalizați prin organizarea a 15 de vizite de monitorizare neanuntate de către 9 reprezentanți ai societății civile membri ai Mecanismului Național de Monitorizare.

AFLĂ MAI MULTE


Adevărul despre cei care nu există – jurnalism și activism pentru drepturile celor cu dizabilități din centrele finanțate de stat

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea, eficientizarea și popularizarea mecanismelor pentru garantarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate din Romania.

AFLĂ MAI MULTE


Accesul la justiţie al copiilor cu dizabilităţi mintale

Proiectul își propune să asigure accesul la justiție pentru copii cu dizabilităţi mintale, pe baza orientărilor existente legate de copii (FRA , 2009), victimele infracțiunilor (Ministerul britanic al Justiției ; CE , 2011b) și adulți cu dizabilități intelectuale (Inclusion Europe , 2005).

AFLĂ MAI MULTE


ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii

Proiectul ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața munciigenerează pe termen lung un efect pozitiv asupra dezvoltării personale și profesionale, atât a studenților din grupul-țintă, cât și a celor care se vor implica în viitor în activitățile Centrelor de învățare. În același timp Centrele vor corela nevoile de învățare și dezvoltare profesională cu cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii, prin revizuirea anuală a materialelor didactice create cu sprijinul partenerilor economici/sociali. Un alt efect pozitiv îl va reprezenta apropierea mediului universitar de cel economic și social în vederea dezvoltării parteneriatelor pe termen lung pentru implementarea unor proiecte viitoare POSDRU sau de cercetare fundamentală de tip PN3, FP8.

AFLĂ MAI MULTE

NOUTĂȚILE PROGRAMULUI

UNDE SUNT BANII EUROPENI PENTRU DEZINSTITUȚIONALIZARE? 25.10.2021 - Se observă cu ușurință o practică la indigo: dezinstituționalizarea pe bani europeni în România înseamnă bani mulți pentru construcții, multe amplasate la marginea sau în exteriorul comunității, forme de segregare mai puțin aglomerate sau mucegăite, dar care nu sunt nici pe departe un pas spre facilitarea accesului la viață independentă. 
”Ce au zis oamenii mari din sală?”. Strugurel Matei a fost eliberat. 8.10.2021 - ”Cazul acesta este extrem de sugestiv pentru felul în care justiția și asistența socială din România se raportează la persoanele cu dizabilități intelectuale.” _ Ștefania Dascălu, avocat colaborator Centrul de Resurse Juridice (CRJ). #Pledoarie_pentru_Demnitate  Știrea că prima persoană ajunsă după gratii pentru zădărnicirea combaterii bolilor în România este o persoană cu dizabilitate intelectuală, fost beneficiar […]
,,Dreptul de a decide – Curs de pilotare a inițiativelor regionale’’ – sesiunea a II-a 29.09.2021 - Azi a început la Predeal sesiunea a II-a a cursului ,,Dreptul de a decide – Curs de pilotare a inițiativelor regionale’’, în cadrul căruia avem onoarea de a-l avea invitat pe dl. profesor Michael Bach, din partea Institutului de Cercetare și Dezvoltare (Institute for Research and Development on Inclusion and Society – IRIS). Scopul cursului […]
Cum răspunzi când nu vrei să răspunzi… 22.09.2021 - Dacă am ajuns să cerem ministrului / primului-ministru în instanță minuta unei întruniri la care am participat, în calitate de membri ai Comitetului POIDS (Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială), vă imaginați cum poate societatea civilă să contribuie în mod real la toate aceste consultări, făcute doar pentru a bifa niște pași procedurali… Context: Centrul […]
Decizia Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu privire la detenția prelungită în spitale de psihiatrie 20.09.2021 - Ajunsă din nou în fața Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu un caz de privare prelungită de libertate a unei persoane cu dizabilități, România – prin sistemul său de sănătate – își arată, în toată ”splendoarea”, lipsa cvasi-totală a măsurilor sistemice dedicate eliminării acestor practici la adresa persoanelor cu dizabilități. Mai mult, până la […]
Bani europeni pentru măsuri nelegale și ineficiente pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități – apel public către dl. ministru Cristian Ghinea 3.09.2021 - Centrul de Resurse Juridice a primit invitația de a participa în Comitetul de definire a priorităților pentru Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) care este în pregătire acum la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Am insistat, atât în ședințele comitetului de până acum (august 2020 – vezi aici documentul și august 2021), cât și […]
Umilință, bătaie și moarte violentă – tratament pentru persoane cu dizabilități la Centru rezidențial din Călinești. 8.08.2021 - București, 7 august 2021. Centrul de Resurse Juridice a luat cunoștință că la data de 1 august 2021, doi vârstnici, persoane cu dizabilități instituționalizate în centrul din Călinești, județul Prahova, au fost puternic loviți și umiliți de către un angajat al centrului. În momentul săvârșirii faptei au fost prezenți cel puțin alți 30 de rezidenți […]
Un nou “triumf” al justiției penale: primul condamnat la închisoare pentru zădărnicirea măsurilor anti-covid este o persoană cu dizabilitate. 29.07.2021 - O persoană vulnerabilă, cu dizabilități intelectuale, judecată în lipsă, fără apărător din oficiu, a fost condamnată la o pedeapsă de 1 an cu executare pentru că a părăsit spitalul la data de 20.04.2020, înainte de aflarea rezultatului negativ pentru testarea cu noul tip de coronavirus. Presa de ieri și de astăzi (28 și 29 iulie) […]
Scrisoare către Consiliul de Monitorizare, cu privire la CIA Olteni, Teleorman. 29.06.2021 - Stimate Domnule Preşedinte, Emanuel – Gabriel Botnariu, Ne adresăm dumneavoastră, urmare a raportului de monitorizare aferent vizitei în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din comuna Olteni, judeţul Teleorman, publicat azi, 29 iunie a.c. pe pagina Consiliului de Monitorizare. Apreciem interesul dumneavoastră pentru a vă deplasa personal la centrul din Olteni şi a sta de vorbă […]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann