Pledoarie pentru demnitate


PROIECTE ÎN DERULARE


LIBER SĂ DECID. Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități

Implementarea serviciilor de sprijin și asistență în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilități mintale este necesară pentru ca acestea să poată avea un trai independent și să poată lua decizii proprii cu sau fără susținere. Cadrul legal actual nu permite persoanelor puse sub interdicție să își exercite capacitatea juridică, considerându-le incapabile de a se îngriji de propriile interese. Tutorele ia toate deciziile în numele lor, fără că acestea să poată încheia contracte, să decidă cum, unde sau alături de cine să locuiască, să acceseze un cont bancar, să se căsătorească sau să depună plângeri în nume propriu.

AFLĂ MAI MULTE


AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi

Scopul proiectului este de a îmbunătăți implementarea hotărârilor CEDO și a deciziilor Comitetului de Miniștri al COE ce vizează drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale private de libertate. Proiectul va contribui la dezvoltarea capacității actorilor relevanți de a clădi o justiție accesibilă și va pilota patru mecanisme de protecție. Accesul la justiție și gradul de implementare a prevederilor internaționale vor fi promovate printr-o campanie de advocacy prin formarea specialiștilor în domeniul sănătății mintale, și prin consilierea și reprezentarea persoanelor cu dizabilități în fața autorităților competente. Prin campania națională de comunicare și advocacy va spori capacitatea persoanelor cu dizabilități, copii și adulți, de a sesiza încălcări ale drepturilor lor.
Află mai mult…


ENABLE. Facilitarea incluziunii și a accesului la justiție pentru suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale

Proiectul își propune să îmbunătățească cunoștințele privind barierele de participare cu care se confruntă inculpații cu dizabilități intelectuale și psihosociale în sistemul de justiție penală; să elaboreze orientări practice privind adaptările procedurale (inclusiv adaptările de comunicare și procedurale) pentru a depăși barierele de participare; să îmbunătățească capacitatea profesioniștilor din domeniul justiției penale (avocați, poliție, procurori și/sau judecători) de a face/apela la adaptări procedurale în sistemul de justiție penală pentru a face procedurile incluzive; să consolideze cooperarea și schimbul între societatea civilă națională și profesioniștii din domeniul justiției penale pentru a optimiza accesul la servicii juridice pentru inculpații cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale.

AFLĂ MAI MULTE


Asigurarea protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale aflate în situații de risc. Pledoarie pentru dreptul la sănătate şi la viață independentă.

Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional privind protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale și dreptul acestora de a trăi independent în comunitate;
Îmbunătățirea respectului pentru dreptul la sănătate pentru grupurile cele mai vulnerabile, persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale (persoane care trăiesc în instituții, private de libertate sau în mediul rural, izolat);
Dezvoltarea capacității actorilor publici din administrație, justiție și societate civilă de a acționa pentru protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

AFLĂ MAI MULTE


NOUTĂȚILE PROGRAMULUI

Drepturile omului: CRJ menționat în raportul departamentului de stat SUA, 2022 23.03.2023 - Un nou raport privind respectarea drepturilor omului în România a fost publicat pe pagina Ambasadei Statelor Unite. Raportul evidențiază în multiple rânduri o serie de nereguli și abuzuri sesizate: Printre problemele semnificative legate de drepturile omului s-au numărat: cazuri de tratamente sau pedepse rele, crude, inumane sau degradante din partea guvernului; corupție oficială gravă și […]
Zeci de miii de oameni în așteptare 15.03.2023 - De ce e nevoie de o statistică privind persoanele cu hotărâre de punere sub interdicție? (6) Reexaminarea din oficiu a măsurilor de punere sub interdicţie judecătorească de către instanţele judecătoreşti se realizează în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În scopul reexaminării, preşedinţii de instanţă vor lua măsuri […]
Accesibilizarea justitiei: efort comun al auto-reprezentanţilor cu dizabilităţi și al juriştilor. 8.03.2023 - Persoanele cu dizabilități se confruntă cu bariere multiple atunci când au nevoie să acceseze sistemul de justiție, cu mult mai multe și mai subtile decât cele de care se lovesc persoanele fără dizabilități. Fie că sunt nevoite să treacă prin procesul legal de reexaminare a hotărârilor judecătorești de punere sub interdicție, fie că au nevoie […]
Statul român nu oferă nicio protecție persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor închiși în centre 2.03.2023 - Cerem Primului Ministru să activeze Mecanismul de coordonare pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități Încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri: asta am întâlnit în centrele vizitate în ultimele luni ale anului 2022. În detaliu, discutăm despre ele în rapoartele noastre de monitorizare: ce spun rezidenții, cum e „viața” lor în centru, care a fost […]
BUCUREȘTI, 22 – 24 februarie: Curs de formare AdaptJust pentru magistrați, psihologi, asistenți sociali și medici psihiatri 27.02.2023 - 3 zile, 40 de procurori, medici, psihologi și asistenți sociali au căutat soluții pentru respectarea demnității persoanelor cu dizabilități închise în spitale/centre – asta a însemnat al doilea curs ținut la București. Principala teme de discuție au fost lipsa comunicării dintre instituții, lipsa serviciilor de sprijin în comunitate, ciclicitatea instituționalizării, dar și despre efortul individual […]
Ce tipuri de acte pot semna în funcție de măsura mea de ocrotire? 22.02.2023 - Legea 140/2022 prevede că persoana cu dizabilități poate beneficia de una dintre următoarele măsuri de ocrotire: asistență la încheiera actelor juridice Asistența pentru încheierea actelor juridice se referă la faptul că o persoană aleasă de persoana cu dizabilități va putea oferi suport și sfătuire pentru înțelegerea, încheierea și luarea unei anumite decizii. Această persoană de […]
Centrul de Resurse Juridice organizează concurs pentru ocuparea poziției de Director/Directoare executiv/ă. 20.02.2023 - Centrul de Resurse Juridice organizează concurs pentru ocuparea poziției de Director/Directoare executiv/ă. Forma contractuală: contract individual de muncă pe o perioadă inițială de 2 ani. Locație: sediul Fundației, Str. Arcului nr.19, sector 2, București. Despre Centrul de Resurse Juridice: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia […]
BUCUREȘTI, 1 – 3 februarie: Curs de formare AdaptJust pentru magistrați, psihologi, asistenți sociali și medici psihiatri 17.02.2023 - Munca CRJ este și despre facilitarea accesului la justitie al persoanelor cu dizabilități instituționalizate sau în risc de instituționalizare, prin formarea magistraților, avocaților, medicilor, psihologilor și asistenților sociali. Aceasta vine în completarea a ceea ce vedem de 20 ani în vizitele de monitorizare neanuntate, sesizarea instantelor si autoritatilor competente si colaborarea cu autoreprezentantii. Credem ca […]
Accesul la evaluarea psihologică pentru toate persoanele puse sub interdicție – APEL la Ministrul Sănătății și Ministrul Muncii 14.02.2023 - Care sunt prevederile legale actuale? Evaluarea psihologică se realizează de către un psiholog care exercită profesia prin una dintre formele legale prevăzute de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și este înscris în Registrul experților psihologi din […]
Din instituție în instituție. Ce se întâmplă cu persoanele cu dizabilități atunci când sunt închise? 9.02.2023 - „Casa Cora”, Voluntari, Ilfov – un centru rezidențial unde echipa de monitori CRJ ajunge în toamna anului trecut. Vizita se realizează cu dificultate. Inițial, reprezentanta firmei House Grandma Anastasia`s S.R.L. a refuzat accesul monitorilor CRJ pe motiv că administratoarea S.R.L.-ului nu era prezentă și că Direcția de Sănătate Publică – Ilfov nu le permitea accesul […]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann