Vizită de monitorizare: CASA DE TIP FAMILIAL GABRIELA -JUDEȚUL GIURGIU, ORAȘ GIURGIU-

Raportul în format PDF

Casa de tip Familial – GABRIELA

1. Informaţii generale

Orașul Giurgiu, jud. Giurgiu, Str. Banciu, nr.1, Telefon manager Casa – Vulpe Arabela: 0731551703.

Vizita de monitorizare s-a desfăşurat în data de 8 aprilie 2014 între orele 16.30 şi19.00. Echipa de monitori: Melania Dumitran, expert avocat si Mădălina Turza, expert dizabilitate, cu precizarea că între intervalul orar 16.30-17.45 nu ni s-a permis accesul in căsuţă, sub pretextul că nu se cunoştea despre existenţa unui protocol între Centrul de Resurse Juridice şi Ministerul Muncii, dar la insistenţele noastre de a discuta cu şeful de serviciu, aceasta ne-a comunicat telefonic că vom intra in stabiliment în prezenţa dumneaei.

Instituţia este condusă de un manager de casă, angajat al DGASPC, cu funcție de Șef Serviciu, care coordonează 3 case de tip familial pentru copii cu dizabililități. Vizita s-a desfășurat în prezența managerului de casă, alături de alte 2 persoane, îngrijitoare, aflate în serviciu-tură la acel moment.

Casa GABRIELA este o unitate rezidențială cu o capacitate de 10 paturi destinate copiilor cu dizabilități, conform prezentării generale existente pe websiteul oficial al DGASPC Giurgiu. La data efectuării vizitei, în unitate se aflau 10 copii, cu vârste cuprinse între 9 și 19 ani, cu dizabilităţi ușoare și moderate, așa cum reiese din actele de la dosarele acestora. Dintre cei zece copii/tineri, 3 sunt fete, având vârste de 18, 14 și 16 ani.

Căsuţa de tip familial „Gabriela” denumită in continuare „ Căsuţa Gabriela”- este o căsuţă de tip rezidenţial aflată în subordinea DGASPC Giurgiu :  http://www.dgaspcgr.ro/theme/

Aceasta a fost achiziţionată in anul 2010 in baza unor fonduri Phare, de la o persoana fizică, nefiind efectuate îmbunătăţiri/renovări nici la acel moment şi nici ulterior, prezentând un grad sever de uzură. Este o construcţie la sol cu o suprafata de cca 20 mp curte, casa tip vagon, compusă din 5 camere ( 4 camere pentru găzduirea beneficiarilor și 1 cameră-birou,) 2 băi, 1 bucătărie si 1 hol.

Din spusele şefei de serviciu, în acest stabiliment lucrează 9 persoane, în patru ture, neexistând probleme legate de insuficienţa personalului.

Managerii de caz ai beneficiarilor din Căsuţa Gabriela sunt  d-na Neaţu Oana (9 copii) şi Zăbavu Ioana (1 copil).

 

Distribuţia beneficiarilor:

Copii (9-18 ani) Tineri (peste 18 ani)
8 2

 

Tipul de dizabilitate

(încadrarea în tip de handicap)

Nr. beneficiari
uşor 4
moderat 6

Toti beneficiarii au părinţi ce au exerciţiul drepturilor părinteşti, dar care nu aveau posibilitatea materială să-i întreţină, însă unii vin să-i viziteze pe aceştia.

In localitatea Giurgiu functioneaza 16 servicii de tip rezidenţial întitulate case de tip familial, 1 centru de zi, 1 centru de recuperare si respiro,  si mai multe astfel de instituţii destinate persoanelor cu dizabilităţi pe raza judetului Giurgiu[1]

 

3. Plasamentul în instituţie

Plasamentul în cadrul Căsuţei de tip familial „Gabriela”- localitatea Giurgiu s-a realizat ca urmare a unei sentinţe judecătoreşti, conform declarațiilor șefei de serviciu.  Toţi beneficiarii acestui centru au o încadrare într-un grad de handicap.

Conform şefei acestei căsuţe toţi beneficiarii au avut „orientare şcolară în şcoala specială” neexistând niciun caz provenit din şcoala de masă, aspect infirmat de o beneficiară, care sustine că înainte de a ajunge în căsuţă urma cursurile unei şcoli de masă, însă i-a fost eliberat certificat de handicap și a primit orientare spre şcoala specială, pe care o frecventează şi în prezent.

Beneficiarii ajung în Căsuţa de tip familial „Gabriela”, fie din sistemul de asistenţă maternală, fie din centrele de primire în regim de urgenţă, fie printr-o hotărâre judecătorească.

 

4. Suport legal şi evaluarea măsurii de plasament

O beneficiară susţine că a fost transferată odată cu instituirea măsurii de plasament de la școala de masă, la Școala Specială din Giurgiu. Anterior transferului studia într-o şcoală de masă – ”Școala Mică din Băneasa”.  Conform acesteia, după moartea tatălui, atât ea, cât și fratele ei au fost dați în plasament de către fratele mai mare.

Conform celor constatate şi în urma interviurilor luate beneficiarilor nu există proceduri, care să împiedice transferul abuziv al unor tineri într-un centru pentru tineri cu dizabilităţi mintale şi înscrierea acestora în cadrul unor şcoli speciale.

La întrebarea monitorilor cu privire la audierea beneficiarilor de catre instanță de judecată, şefa de serviciu rezidenţial a susţinut că toţi au fost audiaţi, urmând sa ne prezinte hotarârile judecătoreşti, în acest sens. La solicitarea dosarelor beneficiarilor, și prin rasfoirea aleatorie a acestora, s-a putut constata în anumite dosare lipsa hotărârilor judecătoreşti, lipsă justificată de șefa de serviciu de probabilitatea existenţei acestora la sediu DGASPC. Din interviurile luate benficiarilor, nu toți îşi aminteau ca ar fi fost audiaţi de un judecător cu privire la măsura plasamentului.

Conform unei hotarări judecătoreşti prezentata si analizata de echipa de monitori, aceasta nu specifică în cuprinsul său faptul ca instanţa ar fi procedat la audierea minorilor, deşi se susţine contrariul de şefa de casă. Garanţia minimă a faptului că audierea minorului peste 10 ani ar fi avut loc constă tocmai în menționarea în considerentele hotărâri judecătoreşti ca aceasta s-a realizat la o dată anume, în prezenţa sau nu a unui psiholog, etc.

 

5. Condiţii de viaţă în instituţie

Căsuţa de tip familial „Gabriela”- localitatea Giurgiu a fost achiziţionată în anul 2010 în baza unor fonduri Phare, de la o persoana fizică, nefiind efectuate îmbunătăţiri/renovări nici la acel moment şi nici ulterior, prezentând un grad sever de uzură. Este o construcţie la sol cu o suprafata de cca 20 mp curte, casă tip vagon, compusă din 5 camere ( 4 camere pentru găzduirea beneficiarilor si 1 cameră-birou,) 2 băi, 1 bucătărie si 1 hol. În curte este amenajată o bancă, neexistănd posibilitatea petrecerii timpului liber afară mai mult de 3 persoane. Pe jos este turnat ciment, iar gardurile sunt foarte înalte.

Camerele beneficiarilor sunt compuse fiecare din 3 paturi și un şifonier, fiind dispuse astfel: din hol se intră în toate camerele, acestea fiind comunicante 2 cate 2. Astfel 1 cameră a băieților face trecerea și spre camera 2, a fetelor, aceasta din urmă neavând o alta intrare-ieşire. Cea de-a treia camera comunica cu cea de-a patra camera, fara a exista o uşă despărţitoare, ambele fiind ocupate de băieţi.

Cea mai mare parte a camerelor nu beneficiază de lumină naturală, condițiile de curățenie lasă de dorit, iar peste tot în casă este un miros greu.

Există 2 băi, una fiind destinată personalului, dar constituind și cabinetul medical, fiind ţinută sub cheie. Cea de-a doua baie destinată beneficiarilor prezintă o cadă murdară mascată de o perdea din muşama, pe uşa acesteia fiind scris programul de baie al beneficiarilor :

”Mâinile se spală înainte de fiecare masă”

”Baia se realizează în ziua de MIERCURI a fiecărei săptămâni”

Bucătăria este sumar mobilată, prezentând o masă si un colţar unde nu puteau lua masa mai mult de 4 persoane odată. La întrebarea monitorilor cum reuşesc toţi beneficiarii să ia micul dejun înainte de scoală, şefa de serviciu a suținut ca aceştia nu intră toţi la aceeaşi oră la scoală, aspect infirmat de ingrijitoare, care anterior ne precizase ca toţi beneficiarii pleacă dimineaţa la şcoala cu microbuzul la aceeşi oră si sunt aduşi inapoi în jurul orelor 12.30.

Beneficiarii au trei mese pe zi, fiindu-le asigurată hrana de către o firmă de catering, Sunny. Aceştia se plâng de calitatea proastă a hranei, susţinând că în marea majoritate a cazurilor nu se poate mânca. Acest aspect este parţial recunoscut şi de şefa de căsuţă, care susţine că în urmă cu cîteva zile semnalase această problemă DGASPC-ului și se aştepta sa fie luate măsuri, în acest sens.

Beneficiarii baieţi s-au plâns de lipsa îmbrăcămintei si a încălţămintei.

6. Servicii medicale

Din spusele şefei de serviciu rezidenţial „Gabriela” toti beneficiarii iau medicaţie dispusă de medicul neurolog pediatru, medicul de familie și medicul instituţiei. Săptămânal se prezintă în acest stabiliment psihologul şi doctorul instituţiei.

Copiii intervievați s-au plâns în mod constant de tratamentul medicamentos, care le afecteză profund calitatea vieții, fiind permanent ”amețiți și somnoroși”, inclusiv la școală. Deși, marea majoritate a acestora au dizabilități ușoare, două dintre fete prezentând exclusiv forme de intârziere intelectuală ușoară (posibil ca rezultat al instituționalizării), se află permanent sub tratament neuroleptic și sedativ. Copiilor li se administrează de 3 ori pe zi  medicamente precum: diazepam, dormicum, clopixol, romparkin, levodopa etc. În egală măsură, pe certificatele-scrisorile medicale ale unora dintre copii este inscrisă măsura constenționării fizice și chimice.

Copiii ne-au rugat în mod insistent să-i ajutăm în ceea ce privește eliminarea măsurii sedării excesive. De asemenea, au povestit despre unul dintre băieți, absent la momentul vizitei de monitorizare, care a fost trimis la Spitalul de Psihiatrie Voila din cauza unei depresii. Șefa Casei Gabriela a confirmat trimiterea copilului la Spitalul Voila și a ținut să sublinieze faptul că la secția de copii de la Voila sunt condiții ”de excepție”.

La momentul vizitei, copiii nu prezentau aspecte medicale acute, însă starea lor psihică și emoțională era în mod evident afectată.

 

7. Activităţi educative şi recreative

În prezent nu ne-a fost prezentat un plan de recuperare-reabilitare pentru beneficiari.  “Ne plictisim foarte tare, stăm închiși tot timpul”, ne-au declarat mai mulţi tineri. Există un singur televizor, într-una din camerele băieților, nu există acces la internet, nu există cărți, calculator sau jocuri.

Din cei 10 beneficiari aflati in sus mentionatul stabiliment, 8 beneficiari urmau cursurile singurei şcoli speciale din localitatea Giurgiu, 1 beneficiar urma cursurile Seminarului Teologic din Slobozia si 1 beneficiar cursurile unei şcoli de meserii.

Din declaraţiile personalului  am aflat că tinerii ies din casă ”pe merit” și se pot plimba însoțiți în parc, în oraș și uneori la o sală de sport. Nu există bani de buzunar deoarece nu este alocat buget. Nu au alte activităţi recreative, precum vizionatul unui film sau a unei piese de teatru, intrucăt acestea fie nu mai există in oraş sau în împrejurimi, fie beneficiarii nu  au dreptul la gratuităţi. Șefa Casei Gabriela, ne-a povestit despre un „Consiliu al Copiilor” prin care se reunesc o dată pe săptămână tinerii și discută aspecte legate de comportament pentru a stabili cine iese în oraș și cine nu. Acest aspect a fost infirmat de către toți copiii intervievați.

8. Contactul cu exteriorul instituţiei

Un număr de 6 copii sunt vizitați de familii sau de persoane ”de atașament”, de regulă foști asistenți maternali sau rude ale acestora.

2-3 beneficiari au telefoane mobile şi pot lua legătura mai uşor cu persoane din exterior. La întrebarea privind accesul la telefonul copilului, tinerii nu au știut să răspundă, neștiind de existența acestui servicu sau de alte forme de protecție. Conform celor afirmate de reprezentanții instituţiei, cea mai mare parte a copiilor au dreptul să părăsească centrul numai însoţiţi de către cineva din personal.

Beneficiarii susţin că în timpul week-end-urilor au dreptul la 2 ore/zi în afara incintei căsuţei si că îşi doresc ca acest program să poată fi prelungit cu cel putin o oră.

 

9. Măsuri disciplinare, pedepse corporale, utilizarea forţei, plângeri

Din declaraţiile tinerilor prezenţi în centru am aflat că atunci când “nu sunt cuminţi” le este  restricţionat timpul alocat vizionării emisiunilor TV și nu mai au voie să iasă afară.

O beneficiară adolescentă ne-a dezvăluit că este frecvent bătută de către una dintre îngrijitoare. Declaraţia a fost confirmată de alți colegi. De asemenea, tinerii s-au plâns de limbajul trivial al unora dintre îngrijitoare, care le adresează jigniri sau expresii cu conotație peiorativ sexuală. Copiilor li se cultivă permanent o stare de vinovăție, care le afectează în mod vădit stima de sine și acceptă mai ușor pedepsele, în virtutea unor comportamente din trecut, care le-au fost prezentate ca fiind foarte urâte și grave. Asupra fetelor planează permanent o suspiciune de degradare morală, fiind acuzate că sunt ”ușuratice”.

Mai mulți tineri ne-au raportat faptul că unul dintre colegi este închis în cameră în mod constant. De asemenea, ni s-a spus că a fost eliberat din cameră la momentul sosirii noastre. Motivul pentru care este închis este că acesta are tendința de a pleca din casă.

Nu există un registru privind protecţia împotriva abuzurilor şi nici un registru de plângeri, deşi ni s-a precizat că ar exista, dar că nu s-a menţionat nimic in cuprinsul acestuia.. Când am întrebat-o pe doamna director de casă cum procedează în cazurile de plângeri, conflicte aceasta ne-a declarat că în aceste situaţii copii vin doar la ea şi se plâng.

Din privirile, replicile dintre copii și limbajul non-verbal, am putut constata o stare de anxietate de a dezvălui o serie de alte aspecte legate de pedepse sau comportamente neadecvate. Au fost inregistrate scurte fragmente de replici de tipul: ”ai uitat când ne-au spart calculatorul….”, ” doamnele au călcat-o în picioare pe I./A….”

Beneficiarii menţionează faptul că li se administrează foarte des „pastila de linişte” şi insistă în solicitarea de a nu li se mai administra medicamente. Pozitia şefei de casă este că medicaţia este stabilită de un medic si că aceasta nu poate să intervină in aplicarea tratamentului. Aceeaşi doamnă susţine ca aşa zisa „pastilă de linişte” este administrat arareori si numai atunci cand beneficiarii au tulburări grave de comportament.

Conform unui caiet/registru ce ne-a fost prezentat, tuturor beneficiarilor li se aplicau tratament medicamentos neuroleptic si sedativ, existând grafice, dozaje in acest sens. In cazul a 5 beneficari suplimentar li se aplică şi contenţionarea fizica şi chimică. La întrebările monitorilor cum de se aplică contenţionare chimică, şefa căsuţei a susţinut că acest tip de contenţionare este prevăzută în scrisoriilor medicale eliberate de medicul specialist, dar că până la acest moment nu a fost nevoie să se apeleze la o astfel de măsură, aspect infirmat de beneficiari prin referirile făcute de aceştia cu privire la „pastila de linişte”.

O parte din beneficiari povestesc că o fată din casă, I., 18 ani, ar fi fost bătută („au sărit cu picioarele pe ea şi au prins-o în pat și au legat-o”).

 

10. Personalul instituţiei

Din spusele şefei de serviciu, în acest stabiliment lucrează 9 persoane, în patru ture, neexistând probleme legate de insuficienţa personalului. Nu ni s-a explicat in ce constau cele 4 ture.

 

11. Inspecţii şi evaluări periodice ale instituţiei

Din declarațiile șefei de serviciu, Casa Gabriela a fost inspectată de comisii de control de la Ministerul Muncii.

 

12. Respectarea şi protecţia drepturilor fundamentale

Dreptul la libertate: Copiii din Casa Gabriela sunt plasaţi în centru uneori împotriva voinţei lor şi fără existenţa garanţiilor necesare privind evitarea abuzurilor. Doar o parte din beneficiari sunt transferaţi în centru prin intermediul unei hotărâri judecătoreşti, iar audierea şi reprezentarea beneficiarilor ridică serioase semne de întrebare privind existenţa garanţiilor legale.

Dreptul la viaţă privată : Beneficiarii centrului au posibilități reduse de contact cu exteriorul, iar activitatea lor în cadrul centrului este restrânsă la sistemul de educaţie al şcolii speciale. De asemenea există un acces limitat la obiectele personale.

De asemenea, în cadrul vizitei am observat că accesul în camera fetelor se realiza prin camera băieților, neexistând niciun fel de intimitate.

            Dreptul de a depune o petiţie, accesul la justiţie: Din declaraţia direcţiunii am aflat că există un registru de înregistrare a plângerilor, însă nu a fost în măsură să ni-l prezinte. De asemenea, ne-a declarat că nu există plângeri. Nu există o procedură clară de gestionare a posibilelor plângeri care să încurajeze exerciţiul acestui drept şi garanţii împotriva victimizării. Nu există acces efectiv pentru tinerii care sunt în centru de a contesta măsura plasamentului şi orientării şcolare speciale în absenţa unui suport legal şi juridic şi în condiţiile în care drepturile legale ale acestora sunt exercitate formal fie de către şeful casei, fie de către preşedintele Consiliului Judeţean.

Beneficiarii nu aveau cunoştiinţă de telefonul copiilor fiindu-le comunicat de monitori nr. de telefon ce-l pot accesa oridecateori ar avea vreo plângere, dar susţineau că ştiu unde se află sediul DGASPC Giurgiu.

 

13. Recomandări:

·         Reevaluarea imediată a tuturor beneficiarilor pentru a vedea în ce măsură este necesar plasamentul într-un centru pentru tineri cu afecţiuni neuropsihiatrice şi/sau măsura de orientare educaţională într-o şcoală specială.

·         Asigurarea unor măsuri adecvate fiecărui beneficiar pentru recuperarea şi reintroducerea unui număr cât mai mare în învăţământul de masă şi asigurarea măsurilor de sprijin necesare.

·         Existenţa și evaluarea planurilor de intervenţie individualizate pentru beneficiari în vederea recuperării, reabilitării şi inserţiei în comunitate.

·         Existenţa unei proceduri efective de plângeri care să ofere posibilitatea beneficiarilor să îşi exprime nemulţumirile la adăpostul oricărui risc de victimizare. În acest sens este necesară oferirea de informaţii şi ajutor tinerilor care doresc să trimită plângeri şi informarea tinerilor privind drepturile lor.

·         Igienizarea imediată a unității și asigurarea măsurilor de respectare a intimității.

·         Modificarea programului de acces la programul de baie.

·         Eliminarea măsurilor de contenționare fizică șichimică.

·         Reevaluarea imediată a tratamentului neuroleptic și sedativ.

·         Necesitatea menţionării in considerentele hotărârilor judecătoreşti a faptului ca a avut loc sau nu audierea minorilor si care au fost motivele pentru care aceasta nu a avut loc.[1]  A se vedea Lista unitatilor din subordinea DGASPC Giurgiu publicată pe site-ul instituţiei : http://www.dgaspcgr.ro/theme/main.php?id=11