Vizită de monitorizare: CASA DE TIP FAMILIAL IOANA – JUDEȚUL GIURGIU, ORAȘ GIURGIU

I. Casa de tip Familial – IOANA

1. Informaţii generale

Orașul Giurgiu, jud. Giurgiu, Str. Bălănoaiei, nr.31, Telefon manager Casa – Bulichi Rodica: 0742045764.

Vizita de monitorizare s-a desfăşurat în data de 8 aprilie 2014 între orele 14.00 şi15.30. Echipa de monitori: Melania Dumitran, expert avocat si Mădălina Turza, expert dizabilitate.

Căsuţa de tip familial „Ioana” denumită in continuare „ Căsuţa Ioana”- este o căsuţă de tip rezidenţial aflată în subordinea DGASPC Giurgiu :  http://www.dgaspcgr.ro/theme/. Aceasta a fost achiziţionată in anul 2005 in baza unor fonduri Phare, de la o persoana fizică, nefiind efectuate îmbunătăţiri/renovări nici la acel moment şi nici ulterior, prezentând un grad sever de uzură.

Căsuţa se află sub conducerea D-nei Bulichi Rodica, ce mai are în subordine alte 2 căsuţe de tip familial de pa raza oraşului Giurgiu, persoană ce nu se afla în locaţie la data vizitei de monitorizare. Am avut o întrevedere cu dânsa în faţa DGASPC Giurgiu, la solicitarea noastră, după vizita de monitorizare.

Căsuţa de tip familial „Ioana” era condusa, de facto, la data vizitei, de 2 persoane, o supraveghetoare-asistentă medicală si o ingrijitoare, recent angajată, pe un fundal pregnant de lipsă de personal. Acestea lucrează in 2 ture, de la orele 7.00 am pana la ora 7 pm, fiind înlocuite de alte 2 persoane in intervalul orar 7 p.m. -7 a.m.

Asistentul social responsabil de toti beneficiari din Căsuţa Ioana era d-na Nica Claudia.

Managerii de caz ai beneficiarilor din Căsuţa Ioana sunt diferiti pentru fiecare beneficiar în parte, neputându-ni-se indica numele acestora, trecând destul de rar pe la aceştia.

Casa IOANA este o unitate rezidențială cu o capacitate de 8 paturi destinate copiilor cu dizabilități, conform prezentării generale existente pe websiteul oficial al DGASPC Giurgiu. La data efectuării vizitei, în unitate se aflau 11 copii cu dizabilități severe și moderate, așa cum reiese din actele de la dosarele copiilor, cu vârste cuprinse între 8 luni și 11 ani. Niciunul dintre aceștia nu frecventează unități de educație preșcolară sau școlară.

 

Distribuţia beneficiarilor:

Minori(8luni-11 ani)
     11 beneficiari

 

Tipul de dizabilitate

(încadrarea în tip de handicap)

Nr. beneficiari
Grav 8
Accentuat 3

 

Conform afirmaţiilor doamnei asistent medical, copiii aflați în unitate provin din familii dezorganizate, fără venituri sau abandonați la naștere în maternitate. Un aspect relevant observat în cadrul vizitei cu privire la tipul dizabilității copiilor din unitate, este acela că 3 dintre aceștia (o fetiță de 5 ani, un baiat de 4 ani și un băiat de 3 ani – frați), deși posedă certificat de încadrare în grad de handicap accentuat, nu prezintă nicio formă de dizabilitate fizică, psihică sau intelectuală. Întârzierile minore în dezvoltarea comunicării verbale sunt în mod evident cauzate de absența stimulării și a conviețuirii într-un mediu claustrat, alături de copii cu dizabilități severe, nonverbali și cu dificultății motorii majore.

 

3. Plasamentul în instituţie

Plasamentul în cadrul Căsuţei de tip familial „Ioana”- localitatea Giurgiu se realizează fie ca urmare a dispunerii unei măsuri de plasament de către DGASPC, fie ajung în instituţie ca urmare a unei sentinţe judecătoreşti. Toţi beneficiarii acestei căsuţe au o încadrare într-un grad de handicap.

Beneficiarii din Căsuţa Ioana au stabilit fie măsura plasamentului în regim de urgenţă, fie măsura plasamentului. Marea majoritate a beneficiarilor provin din unităţi sanitare-maternităţi de pe raza judeţului Giurgiu sau transferaţi din Bucureşti.

 

4. Suport legal şi evaluarea măsurii de plasament

Nu este cazul.

5. Condiţii de viaţă în instituţie

Casa de tip Familial IOANA funcționează într-o construcție veche, de tip ”casă bătrânească”, de aproximativ 50 metri pătrați. Casa, de tip semidecomandat (cu trecere dintr-o cameră într-alta) are 3 dormitoare, o încăpere tip birou destinată personalului administrativ, o bucătărie, o baie și un hol. Camerele au dimeniuni foarte reduse, 7 – 9 mp.

În primul dormitor, de aproximativ 9 mp, se aflau 4 pătuțuri cu zăbrele și mobilier de depozitare.

În cel de-al doilea dormitor, de dimensiuni similare, se aflau 5 pătuțuri cu zăbrele.

În cel de-al treilea dormitor, de aproximativ 5 – 6 mp (aparent o fostă cameră de depozitare) se aflau 3 pătuțuri cu zăbrele și mobilier de depozitare. Această încăpere nu beneficia de lumină naturală. Aici se aflau cei trei frați, în vârstă de 3, 4 și 5 ani, care nu prezentau nicio formă de dizabilitate.

Condițiile din întreaga casă sunt insalubre, absența aerului și a luminii naturale fiind evidente. Spațiile înghesuite, ferestrele mici și cantitatea mare de obiecte depozitate creează impresia unei magazii. În situația copiilor mobili, din punct de vedere fizic, nu există spațiul necesar de mișcare sau joacă.

În primul dintre cele trei dormitoare, am constatat faptul că 2 dintre copii (unul în vărstă de 2,5 ani, iar cel de-al doilea în vârstă de 8 luni) sunt legați de la talie în sus, până la umeri cu fașe/cordoane. Din declarațiile personalului, am aflat că aceștia sunt ținuți în cea mai mare parte a timpului legați deoarece ”nu sunt cuminți” și există riscul de a-și scoate sondele, fiind hrăniți prin gavaj.

Trei din cei 11 copii sunt hrăniți prin gavaj. Măsura hrănirii prin gavaj în cazul celor 3 copii trebuie luată cu rezerve, necesitând o a doua opinie medicală, fiind adesea invocat de personalul casei, numărul redus de îngrijitori. În egală măsură, ne-a fost comunicat faptul că sondele de hrănire enterală (gavaj) sunt folosite continuu, timp de 2-3 luni, fără a fi înlocuite și fără a se lăsa copilului timp de repaos la gavare. Din datele constatate la fața locului, dar și din expunerile personalului pe această temă, rezultă faptul că hrănirea enterală a celor 3 copii nu respectă nici pe departe regulile de igienă, modalitățile de administrare, materialele necesare și tehnicile de gavaj (s.n. a se vedea: http://www.spitalulfilantropia.ro/files/Alimentatie-enterala-a-nou-nascutului-prematur.pdf).

Hrana copiilor negavați este pusă la dispoziție de o firmă de catering, care deservește toate centrele rezidențiale ale DGASPC Giurgiu, respectiv, Firma Sunny. Personalul unității a lăsat să se înțeleagă că există probleme în ceea ce privește mâncarea furnizată de această firmă, însă problemele, din spusele lor, sunt mult mai mari, în unitățile unde sunt cazați copii cu vârste mai mari.

Precizăm faptul că toți copiii sunt subponderali.

Pereții încăperilor erau vizibil murdari. La fel și pardoseala. În încăperi, predomina, pe lângă mobilierul vechi și înghesuit, mirosul de mucegai și o stare de dezordine evidentă: obiecte vestimentare și prosoape pe jos.

Din discuțiile cu personalul pe parcursul a 2 ore ni s-a reiterat faptul că se aflau în plin proces de curățenie de primăvară.

În curtea casei exista o alee de ciment, iar bilateral, în spații verzi, erau plantate flori. Căteva jucării de exterior erau înghesuite într-un colț al curții. Nimic din peisajul curții nu dovedea faptul că cei 11 copii sunt scoși la aer.

 

6. Servicii medicale

Îngrijirea medicală este, în principal, administrată intern. Toți copiii din Casa IOANA se află sub tratament neuroleptic și sedativ. Personalul casei asigură admistrarea tratamentului medicamentos. Examinările medicale se realizează cu o frecvenţă săptămânală de către medicul DGASPC și la nevoie, în situații de urgență.

Personalul casei ne-a declarat, în mod repetat, faptul că întâmpină reale dificultăți în legătură cu situațiile medicale de urgență sau mai complexe. Copiii sunt transportați cu ambulanța la spitalul județean, dar nu sunt primiți fără însoțitor. Numărul redus de personal nu permite detașarea unei persoane ca însoțitor în spital. De asemenea, nu există mijloc de transport pentru revenirea în unitate, personalul fiind nevoit să se deplaseze pe jos sau cu mijloacele de transport, cu copiii în brațe.

Semnalăm, de asemenea, cazul beneficiarului T. G., în vărstă de 8 luni care prezintă exclusiv o malformație la nivelul cavității bucale – Palatoschizis – ce poate fi corectată chirurgical. Copilul este contenționat fizic permanent și gavat. Din declarațiile personalului, nu s-au realizat demersuri concrete de corectare a defectului cavității bucale, existând doar o ”speranță” că după atingerea greutății de 9 kg, va fi operat la București.

 

7. Activităţi educative şi recreative

În prezent niciunul dintre copiii din Casa IOANA nu este școlarizat. În ciuda faptului că dosarele copiilor cuprind Planuri de Intervenție Specializată, acestea nu sunt completate la rubricile ”persoane responsabile” și ”termene”.

La întrebarea”cine efectuează planul de intervenție” continuă, personalul nu a fost în măsură să răspundă concret, prezentând o serie de informații evazive. La insistențele noastre, ne-au declarat că o dată la 2-3 luni, cca. 5 copii merg la recuperare ”câteva ore” însumate la Centrul de Respiro al DGASPC Giurgiu, iar cei 3 beneficiari, frați, merg în acelasi loc exclusiv pentru socializare. Personalul a prezentat informații evazive despre tipurile de intervenție aplicate acolo.

Nu au fost menționate niciun fel de activități care presupun ieșirea în afara Casei, nici măcar în cazul copiilor cu deficiențe minore.

Insistând asupra aspectului școlarizării în cazul celor 3 frați cu grad accentuat, ni s-a comunicat faptul că ”din toamnă poate cel mic va merge la gradiniță, dacă va fi primit”.

 

8. Contactul cu exteriorul instituţiei

Un singur copil este vizitat  ocazional, o data sau de două ori pe an de familie. Există contacte telefonice sporadice cu părinții celor 3 frați cu dizabilitate socială.

 

9. Măsuri disciplinare, pedepse corporale, utilizarea forţei, plângeri

Contenționare fizică – legare cu cordoane – 2 copii.

Contenționare chimică – cea mai mare parte a copiilor sunt sedați.

 

10. Personalul instituţiei

La Casa IOANA sunt angajate 4 persoane, care lucrează în schimburi de 12 ore. Aceștia sunt asistenți medicali, instructori de educație și ingrijitori. Cele 4 persoane sunt coordonate de un manager de casă, care este responsabil de încă două case de tip familial.

Personalul instituţiei subliniază insuficienţa resurselor materiale, fiind o acută nevoie de scutece, alimente (fructe, produse lactate), produse de igienă şi produse de curăţenie.

Personalul instituţiei se ocupă de asigurarea igienei beneficiarilor si a căsuţei, asa cum am mai arătat, într-un mod insuficient si inadecvat, invocându-se lipsa de timp si de personal.

Se susţine ca este nevoie de mai multe persoane care să supravegheze beneficiarii, dar această solicitare nu a fost agreată de DGASPC Giurgiu, decât în cazurile în care fie ingrijitorii-supraveghetorii au ieşit la pensie, fie au decedat .

 

11. Inspecţii şi evaluări periodice ale instituţiei

În general primesc inspecţii anuale de la DGASPC Giurgiu.

 

12. Respectarea şi protecţia drepturilor fundamentale

Dreptul la libertate: Nu este cazul

Dreptul la viaţă privată : Copiii au posibilități reduse de contact cu exteriorul, iar activitatea lor în unitate se limitează la spațiul paturilor.

            Dreptul de a depune o petiţie, accesul la justiţie: Nu este cazul

 

13. Recomandări

  • ·        Reevaluarea imediată a tuturor beneficiarilor pentru a vedea în ce măsură este necesar plasamentul într-o unitate pentru copii cu dizabilități a unora dintre aceștia.
  • ·        Renovarea și igienizarea in regim de urgență a spațiului de locuit.
  • ·        Reevaluarea medicală a copiilor din Casa Ioana de către un medic independent în raport cu DGASPC Giurgiu și asigurarea condițiilor optime de hrănire enterală, în cazul în care situația o impune.
  • ·        Eliminarea măsurii contenționării fizice pentru cei doi copii.
  • ·        Identificarea și stabiliriea de acțiuni concrete în ceea ce privește prioritățile medicale (copilul T. G. de 8 luni).
  • ·        Existenţa unor planuri de intervenţie individualizate pentru copii în vederea recuperării, reabilitării şi inserţiei în comunitate cu persoane responsabile desemnate și termene de implementare.
  • ·        Evaluarea periodică a Planurilor de Intervenție Individualizată.
  • ·        Înscrierea în procesul educațional a copiilor cu posibilități de învățare.
  • ·        Scoaterea in aer liber a copiilor.
  • ·        Suplimentarea personalului îngrijitor.