Vizită de monitorizare: CENTRUL DE RECUPERARE A TINERILOR CU AFECŢIUNI NEUROPSIHIATRICE BĂBENI, RÂMNICU VÂLCEA

Raportul în format PDF

1. Informaţii generale

Centrul de recuperare a tinerilor cu afecţiuni neuropsihiatrice BĂBENI (CRTN Babeni)

LocalitateaBăbeni, jud. Râmnicu Vâlcea, Str. Calea lui Traian, nr.124, Telefon: 0250/765350,

Vizita de monitorizare s-a desfăşurat în data de 11 februarie 2014 între orele 13.00 şi15.10. Echipa de monitori: Rusu Horatiu, expert jurist si Manuella Manu, psiholog.

Centrul de recuperare a tinerilor cu afecţiuni neuropsihiatrice Băbeni este un centru care aparţine de DGASPC Vâlcea http://www.dgaspc-vl.ro/

Instituţia este condusă de un director de profesie medic, specializarea medicina generală; alături de ea în vizita de monitorizare ne-a însoţit doamna Baicu Alina asistent social ce ocupa şi funcţia de manager de caz al tinerilor din centru.

Centru Băbeni este o instituţie cu o capacitate de 80 paturi destinate tinerilor cu dizabilităţi mintale – conform celor afirmate de personalul instituţiei în centru sunt găzduiţi tineri cu afecţiuni medii sau uşoare. La data efectuării vizitei se aflau internaţi un număr de 72[1] de beneficiari  care provin din judeţul Vâlcea. Aceştia au vârste între 7 şi 18 de ani. Tinerii peste 18 ani sunt transferaţi către alte centre. Dintre cei 72 de tineri copii/tineri aflaţi în centru 8 erau şcolarizaţi într-un centru din Bistriţa.

Distribuţia beneficiarilor:

Copii (8-18 ani) Tineri (peste 18 ani)
66 6

 

Tipul de dizabilitate

(încadrarea în tip de handicap)

Nr. beneficiari
uşor 1
mediu 21
accentuat 19
grav 13
Fără încadrare 18

Conform afirmaţiilor doamnei director un număr de 52 de beneficiari au venit în centru Băbeni pe data de 01.01.2014 din diverse centre de plasament din judeţul Vâlcea.

După vârsta de 25 de ani ei urmează să fie transferaţi la unul din cele 5 centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi din localitate (CRRN Băbeni nr.1, CRRN Băbeni nr. 2,etc.) sau din alte localităţi ale judeţului.

În oraşul Băbeni funcţionază mai multe centre şi instituţii destinate persoanelor cu dizabilităţi mintale. Astfel, în incinta CRTN Babeni funcţionează şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă – Băbeni (“şcoala specială”) la care sunt şcolarizaţi aproape toţi beneficiarii CRTN Băbeni. De asemenea există tot în aceeaşi clădire cu CRTN Băbeni un Centru de zi pentru recuperare neuromotorie. De o parte şi de alta a CRTN Băbeni sunt aşezate două instituţii pentru adulţii cu dizabilităţi mintale.

CRRN Băbeni nr.1 (Str. Calea Traian, nr. 127) este un potenţial centru de transfer pentru beneficiarii CRTN Băbeni. Centru a fost înfinţat în anul 2000 şi a avut personalitate juridică până în anul 2005 după care a fost preluat de DGASPC Vâlcea; acesta are o capacitate de 75 de locuri însă s-au făcut demersurile pentru creşterea capacităţii acestuia la 100 de locuri. La data vizitei în centru erau 75 de beneficiari adulţi cu dizabilităţi fizice şi mentale cu vârste de până la 45 de ani. În cadrul CRRN 1 Băbeni, în proporţie de 90% beneficiari ajung la centru prin măsură de plasament cu o dispoziţie de internare dată de comisia de handicap. La internare se semnează un contract, (conform modelului standard prevăzut de normele legale pentru internarea într-o instituţie pentru adulţi) pe o perioada nedeterminată pentru servicii sociale (de întreţinere), contract care conţine şi consimțământul beneficiarului. Dipă efectuarea vizitei în cadrul CRTN Băbeni monitorii au efectuat şi o vizită a CRRN 1 Băbeni, unde au stat de vorbă cu directorul centrului d-l Stoicănoiu Gerald. În incinta CRRN 1 Băbeni funcţionează şi un Centru de criză şi respiro cu un număr de 15 locuri.

De cealaltă parte a CRTN Băbeni funcţionează o CRRN 2 Băbeni, unde există o instituţie care are o capacitate de 50 de locuri conform datelor existente la DGASPC Vâlcea dar care conform celor aflate în timpul vizitei ar avea o capacitate de 80 de locuri. În acest centru s-ar afla în special beneficiarii mai în vârstă transferaţi prin ruperea centrului pentru persoane cu dizabilităţi Băbeni în mai multe centre.

Acestor centre li se adaugă Centrul de Plasament Pinochio.

3. Plasamentul în instituţie

Plasamentul în cadrul CRTN Babeni se realizează fie ca urmare a dispunerii unei măsuri de plasament de către DGASPC (aproximativ 40 de tineri) fie ajung în instituţie ca urmare a unei sentinţe judecătoreşti (aproximativ 30 de tineri). Nu toţi beneficiarii acestui centru au o încadrare într-un grad de handicap. Dintre aceşti beneficiari 17 nu sunt încadraţi în grad de handicap dar au, conform celor afirmate de către directorul instituţiei, „orientare şcolară în şcoala specială din Băbeni”

Beneficiarii ajung în CRTN Băbeni fie din sistemul de asistenţă maternală, fie prin transfer din centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi din Râmnicu Vâlcea (sunt copii care vin din Centrul de Plasament nr 2 după vârsta de 3 ani), fie din centrele de primire în regim de urgenţă fie printr-o hotărâre judecătorească.

Toţi beneficiarii au manageri de caz numiţi din personalul centrului. L nivelul acestuia există 2 manageri de caz,  respectiv un instructor de educaţie – asistentul social Baicu alina şi un psiholog.  Managerii de caz realizează programul de intervenţie personalizat (PIP) şi reevaluările ulterioare.

În timpul vizitei am identificat o serie de probleme privind plasamentul tinerilor în CRTN Băbeni. Unii beneficiari cu care am discutat au reclamat faptul că au fost transferaţi în centrul de la Băbeni pentru a urma cursurile Şcolii speciale, fără ca aceştia să aibă o dizabilitate mintală ci mai ales datorită problemelor de comportament sau a dificultăţilor la învăţare. Un singur beneficiar al CRRT Băbeni era şcolarizat în sistemul de învăţământ în masă, cu toate că, aşa cum au recunoscut membrii personalului centrului există mai mulţi beneficiari care ar putea să urmeze cursurile şcolilor de masă însă datorită problemelor sociale şi familiale nu au acces la acest sistem (pentru aceasta ar fi nevoie de măsuri de sprijin inclusiv pentru recuperarea carenţelor pentru a acoperi curicula din şcolile de masă).

Unul dintre copii din centru a afirmat de mai multe ori că „majoritatea copiilor din CRTN Băbeni sunt de şcoala normală nu de şcoala specială” dar li se spune că nu se poate să meargă la o şcoală de masă pentru că „nu fac faţă”. Beneficiarii sunt conştienţi de stigma asociată faptului că merg la şcoala specială şi de faptul că mergând la şcoala specială şansele lor în viitor sunt reduse.

După împlinirea vârstei majoratului sau după finalizarea studiilor beneficiarii CRTN Băbeni sunt transferaţi către centre de adulţi. În anul 2013 au fost transferaţi 40 de beneficiari după cum urmează: 11 în CRRN 1 Băbeni, 4 în CRRN 2 Băbeni, restul în CRRN Lungeşti şi în CRRN Măciuca.

 

4. Suport legal şi evaluarea măsurii de plasament

Unul dintre beneficiari ne-a declarat că a ajuns în CRTN dintr-un centru de plasament împotriva voinţei sale. A fost în faţa reprezentanţilor DGASPC şi a susţinut că nu doreşte să ajungă într-un pentru tineri cu dizabilităţi mintale, iar la toate audierile a fost singur doar cu directorul centrului care susţine acesta „este cel care exercită calitatea de reprezentant pentru toţi copii aflaţi în centru”. Directorul centrului din care a fost transferat a fost şi cel care a susţinut transferul. Motivul acestui transfer susţine beneficiarul a fost aplicarea unei măsuri de corecţie pentru faptul că a avut o dispută cu un membru al personalului centrului din care a fost transferat.

O beneficiară susţine şi ea că a fost transferată la CRTN Băbeni fără să ştie sau să îşi dorească acest lucru. Anterior transferului studia într-o şcoală de masă dar datorită faptului că nu se descurca la şcoală a fost transferată la şcoala specială şi plasată în centrul pentru tinerii cu afecţiuni neuropsihiatrice. Până în anul 2012 a studiat la o şcoală Valdorf (şcoală normală sau şcoală de masă) dar din cauza corigenţei a fost transferată la şcoala specială. Conform acesteia i s-a spus că schimbă centrul dar nu i s-a spus că va fi trimisă la o şcoală specială. Singurii cu care a discutat înainte de transfer au fost reprezentanții centrului din care a fost transferată, respectiv şeful de centru.

Conform celor constatate şi în urma interviurilor luate beneficiarilor nu există suficiente garanţii care să împiedice transferul abuziv al unor tineri într-un centru pentru tineri cu dizabilităţi mintale şi înscrierea acestora în cadrul unor şcoli speciale. În acest sens pot să apară situaţii în care există astfel de transferuri fără suficiente justificări şi fără existenţa unor proceduri care împiedice orice forme de abuz faţă de tinerii instituţionalizaţi.

La întrebarea monitorilor cu privire la măsurile care s-au luat pentru ca beneficiarii pentru care nu există nicio justificare medicală (existenţa unui retard mintal) să urmeze cursurile unei şcoli speciale sau să fie plasaţi într-un centru pentru tineri cu afecţiuni neuropsihiatrice ni s-a spus că s-a cerut în 2-3 cazuri înlocuirea măsurii de orientare şcolară specială însă comisia de învăţământ din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea a respins o asemenea măsură.

În urma discuţiilor cu beneficiarii, în momentul în care aceştia au fost plasaţi în CRTN Băbeni nu au fost asistaţi de către o persoană imparţială, drepturile acestora fiind apărate de către directorul centrului, acesta fiind cel care „exercită ocrotirea părintească pe perioada plasamentului”. Unul dintre beneficiari a declarat că deşi a apărut în faţa unei comisii a DGASPC Vâlcea şi s-a declarat împotriva transferului său într-un centru pentru tineri cu afecţiuni neuropsihiatrice, părerea sa nu a contat. Nu există o modalitate de revizuire periodică a plasamentului într-un astfel de centru, mai ales că adeseori măsura de plasament este justificată de orientarea şcolară iar, aşa cum afirmau beneficiarii 2 „o dată ajuns într-o şcoală specială nu mai ai cum să te întorci într-o şcoală normală”.

Din declaraţiile reprezentanţilor CRTN Băbeni nu există beneficiari puşi sub interdicţie sau aflaţi sub tutelă sau curatelă. Reprezentarea legală a beneficiarilor ventrului este asigurată de către şeful centrului.

 

5. Condiţii de viaţă în instituţie

Centru Băbeni se găseşte într-o are o clădire veche care a fost construită în anul 1978 cu destinaţia “cămin spital pentru copii cu handicap”. Beneficiarii  sunt găzduiţi pe două etaje: băieţii dorm la parter iar fetele la etaj. Fiecare etaj are un hol lung, unde pe partea stângă a peretelui sunt fixate bare de susţinere pentru beneficiarii cu dizabilitate fizică.

În dormitoare sunt 6-7 paturi la parter şi 7-8 paturi la etaj. La etaj există câteva dormitoare în care paturile sunt suprapuse, iar în acestea dorm beneficiare între 13-16 ani. Unele dormitoare dispun de TV; dulapurile personale sunt micuţe suspendate deasupra patului, într-o stare de deterioare avansată (cu uşi căzute). În dulapuri se găsesc puţine efecte personale, asistentele menţionând că restul hainelor se află depozitate separat, nu în camerele beneficiarilor.

Lumina artificială era slabă iar mai multe dormitoare aveau întrerupătoarele defecte sau incomplete. Conform celor declarate de către personalul instituţiei nu există probleme cu apa caldă sau cu încălzirea, instituţia dispunând de o centrală proprie.

Fiecare dormitor era dotat cu o baie adaptată pentru beneficiari cu nevoi speciale respectiv duşul avea un scăunel încorporat în perete, însă fără perdea (acesta era localizat chiar în dreptul deschiderii uşii de la baie), o baie mare, o toaletă.

De menţionat este faptul că majoritatea beneficiarilor prezenţi în timpul vizitei nu aveau dizabilităţi fizice, pentru a vedea ce utilitate are duşul cu scăunelul aferent am rugat o adolescentă să îmi arate cum se spală mi-a zâmbit şi mi-a dezvăluit că nu îl folosesc pentru că nu este nevoie. Din declaraţiile personalului am aflat că aceste obiecte adaptate (barele de susţinere de pe hol, scăunelele de la duş) “acum 6 ani erau folosite mai mult” deoarece beneficiari aveau afecţiuni fizice.

Băile de la parter erau în general murdare şi persista un miros uşor pestilenţiat, spre deosebire de etaj unde toaletele fetelor erau bine întreţinute. În acestea existau la vedere atât paharele cu periuţe de dinţi, prosoape, stativ pentru încălțăminte aşezat lângă fereastră. Beneficiarii cu dezabilitate medie ne-au spus că nu au obiceiul să se spele pe dinţi, nu au periuţe de dinţi. Băile nu aveau hârtie igienică şi/sau suporţi pentru hârtie igienică.

Programul la baie: duşuri zilnice iar sâmbăta baie generală.

Beneficiarii au trei mese pe zi şi două gustări la 10.00 şi 16.00h în principal cu produse de patiserie deoarece sunt angajaţi patiseri. Un meniu cuprinde: dimineaţa parizer cu margarină, prânz pireu cu carne, gustare un melc de patiserie, seara orez cu lapte.

Majoritatea beneficiarilor prezenţi în Centru erau îmbrăcaţi sumar, nu aveau papuci sau şosete. Când am ridicat această problemă reprezentanţilor centrului ni s-a spus că ei primesc periodic  însă “ le strică, îi distrug”.

 

6. Servicii medicale

Îngrijirea medicală este în principal administrată intern. Personalul medical este compus dintr-un medic generalist, şefa centrului, şi 5 asistenţi medicali care asigură îngrijirea medicală, admistrarea tratamentului medicamentos şi monitorizarea acestuia pentru beneficiari. Examinările medicale se realizează cu o frecvenţă de 6 luni când “se face bilanţul de către şefa sau când apar urgenţe medicale”, ne-a declarat o asistentă medicală.

Centrul dispune de un cabinet medical mare dotat cu un pat pentru consultaţii, un frigider, dulap cu medicamente, un birou. Există un cabinet stomatologic unde sunt rezolvate urgenţele, fapt confirmat de beneficiari. Consultul oftalmologic se realizează la specialişti de la spitalul judeţean Vâlcea. Personalul medical asigură permanenţa ziua cât şi noaptea în ture 12 cu 24h.

La întrebarea noastră cum reacţionează personalul medical în caz de leziuni rezultate din abuz asistenta medicală prezentă în cabinet ne-a răspuns categoric că nu au avut cazuri şi prin urmare nu poate să îmi răspundă mai mult.

Ultimul caz de deces a fost pe 2.01.2013 (o declaraţie anterioară arăta că decesul s-ar fi produs în ianuarie 2012) diagnostic stop cardiorespirator – un beneficiar de 20-21 de ani; alte cazuri au fost de „caşexie”. Procedura: în cazul în care decesul s-a produs la Centru este chemat medicul de familie şi şeful de centru care constată, se fac actele, în final are loc înmormântarea; în cazul unui deces la spital, managerul de caz şi şeful centrului merg la spital, se fac actele, are loc  înmormântarea, participă şi familia. Nu se consideră că toate decesele survenite în cadrul centrului sunt „moarte suspectă” şi prin urmare nu se solicită intervenţia poliţiei, parchetului sau realizarea unei autopsii.

Conform celor afirmate de către reprezentanţii centrului nu se consumă droguri  deoarece „beneficiarii sunt însoţiţi peste tot la Băbeni”.

Asistenta medicală ne-a dezvăluit că folosesc contenţionarea fizică sub îndrumare medicală. Conform acesteia este cazul unei singure beneficiare cu dezabilitate severă, iar procedura se realizează timp de 1h maxim 2h sub atenta observare şi verificare a asistentului de serviciu. Contenţionarea fizică se realizeză cu curele de contenţie. Contenţionarea chimică se realizează tot cu prescripţie medicală –  este cazul a 5 beneficiari, iar medicaţia prescrisă este diazepamul. Nu există un registru de contenţionare.

În fişele medicale există următoarele diagnostice neuropsihiatrice: retardul psihic cu toate formele lui mediu, grav şi sever, tulburare de comportament, etc. cu medicaţie antipsihotică: rispiridonă, rispolet, encefabol.

Aproximativ 80% din beneficiari sunt incontinenţi urinari, “folosesc pamperşi chiar dacă nu toţi vor să recunoască” ne-a dezvăluit directoarea centrului.

Din discuţiile cu beneficiarii am aflat că nu sunt pregătiţi, nu ştiu cum să facă faţă la situaţii de incendiu şi/sau cutremur. Nu există butoane de panică.

Aproximativ 50 de beneficiari au medicaţie prescrisă.

 

7. Activităţi educative şi recreative

În prezent nu există un plan de recuperare-reabilitare pentru beneficiari.  “Ne plictisim când nu suntem la şcoală”,  ne-au declarat mai mulţi tineri. Însă din declaraţiile personalului  am aflat că doamna Dicu este pedagogul de recuperare responsabil să realizeze cu beneficiarii diverse activităţi: ornamente, origami fără un program anume. Conform celor afirmate de cei intervievaţi “cu unii stă 5 minute cu alţii 1 ora”. De asemenea există un cabinet de meloterapie care era închis la ora vizitei noastre.        Beneficiarii cu dizabilitate medie şi severă îşi petrec timpul în pat uitându-se mult la tv.(telenovele, sau ascultă postul preferat – taraf tv); beneficiarii cu dizabilitate uşoară sau beneficiarii “defavorizaţi social” joacă fotbal, “ies la leagăne”, fac plimbări cu voluntarii în pădure, fac curăţenie în cameră. Una dintre beneficiarele centrului ne-a arătat un caiet cu poveşti scrise de ea în timpul său liber. Nu există calculatoare şi nici conexiune la internet.

Dintre  cei 72 de beneficiari există un număr de14 tineri neşcolarizaţi pe motiv că au un grad de dizabilitate severă.

Distribuţia celor 58 de tineri şcolarizaţi:

Nr. beneficiari Profilul şcolii Locaţie
1 Şcoală normală    Vâlcea
 

1

Liceul special Beethoven  (pentru suromuţi)

http://www.csbeethoven.ro/

 

 

Craiova

8 Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă nr.1

http://scspec1bistrita.scoli.edu.ro/

 

 

Bistriţa

 

48

Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă http://www.cjrae-valcea.ro/ro/CSEI-BABENI–s378.html

 

 

Băbeni, situată lângă Centru

În timpul vizitei am constat că există mai mulţi tineri care sunt nemulţumişi de faptul că trebuie să urmeze învăţământul special, căruia îi este asociată stigma şi lipsa de perspectivă. Unul dintre beneficiari ne-a declarat că doreşte să urmeze cursurile unui liceu forestier dar nu are această posibilitate deoarece va absolvi cursurile unei şcoli special şi nu pe cele ale unei şcoli de masă. Singura alternativă pentru tinerii care termină cursurile şcolii special din Băbeni or reprezintă şcoala profesională special din Bistriţa.

 

8. Contactul cu exteriorul instituţiei

Un număr de 20 de beneficiari sunt vizitaţi de părinţi, rude în fiecare week-end iar vacanţele le petrec în familie, acasă. Alţi 15 de beneficiari sunt vizitaţi ocazional, o data sau de două ori pe an.

Vizitele primite la CRTN Băbeni se realizează numai într-o cameră special amenajată “camera de vizită” mică şi sumar mobilată ţinută sub cheie pe motiv că “am avut probleme, ei sunt agresivi”, ne-a declarat directoarea centrului. Directorul centrului a afirmat că a interzis vizitele în camerele beneficiarilor motivând că “ar putea să apară discuţii”.

2-3 beneficiari au telefoane mobile şi pot lua legătura mai uşor cu familiile lor. La întrebarea privind accesul tinerilor la telefonul copilului şeful centrului ne-a declarat că aceştia au posibilitatea de a suna din biroul directorului. Conform celor afirmate de reprezentanții instituţiei, beneficiarii au dreptul să părăsească centrul numai însoţiţi de către cineva din personal.

Periodic primesc vizite de la un ONG din Franţa pentru activităţi de recreere. Astfel beneficiarii care nu sunt vizitaţi fac plimbări la pădure sau ieşiri la pizza în oraş, în Vâlcea, etc

 

9. Măsuri disciplinare, pedepse corporale, utilizarea forţei, plângeri

Din declaraţiile tinerilor prezenţi în centru am aflat că atunci când “nu sunt cuminţi” le este  restricţionat timpul alocat vizionării emisiunilor TV., nu mai au voie să iasă afară sau pur şi simplu sunt puşi să stea cu mâinile în sus timp de 30 minute.

O beneficiară adolescentă ne-a dezvăluit că este frecvent bătută de către un alt beneficiar, băiat, pe motiv că nu o place. Declaraţia a fost confirmată de alte patru colegele de cameră.

Nu există un registru privind protecţia împotriva abuzurilor şi nici un registru de plângeri. Când am întrebat-o pe doamna director cum procedează în cazurile de plângeri, conflicte aceasta ne-a declarat că în aceste situaţii copii vin doar la ea şi se plâng.

 

10. Personalul instituţiei

La Centru Băbeni sunt angajaţi 71 de persoane pe următoarele posturi:

Distribuţia personalului:

Personal specializat Personal auxiliar
1 director care ocupă şi funcţia de medic[2]  

28 infirmieri[3]

1 psiholog 8 bucătari
5 asistente medicale 2 spălătorese
1pedagog recuperare 7 îngrijitori curăţenie
1 manager de caz[4] 1 mecanic
1 asistent social 1 administrator
  1 magazioner
  4 portari
  4 fochişti
      4muncitori   necalificaţi

 

La momentul vizitei noastre 1 singur angajat era în concediu medical.

Există 7 infirmieri în fiecare tură de 12 ore.

 

11. Inspecţii şi evaluări periodice ale instituţiei

În general primesc inspecţii anuale de la Direcţia sanitar veterinară, Inspecţia socială şi DGASPC Vâlcea. DGASPC Vâlcea vine în control numai când apar reclamaţii. Astfel am aflat că în urma cu câţiva ani o fostă salariată a făcut o sesizare şefei de centru iar esizarea a fost rezolvată de către DGASPC Vâlcea.

 

12. Respectarea şi protecţia drepturilor fundamentale

Dreptul la libertate: Beneficiarii CRTN Băbeni sunt plasaţi în centru uneori împotriva voinţei lor şi fără existenţa garanţiilor necesare privind evitarea abuzurilor. Doar jumătate din beneficiari sunt transferaţi în centru prin intermediul unei hotărâri judecătoreşti iar audierea şi reprezentarea beneficiarilor ridică serioase semne de întrebare privind existenţa garanţiilor legale.

Dreptul la viaţă privată : Beneficiarii centrului au posibilități reduse de contact cu exteriorul iar activitatea lor în cadrul centrului este restrânsă la sistemul de educaţie al şcolii speciale. De asemenea există un acces limitat la obiectele personale.

De asemenea, în cadrul vizitei am observat că în cadrul CRTN Băbeni, în aceeaşi cameră erau găzduiţi tineri care urmau cursurile şcolii speciale dar care aveau mai degrabă o dizabilitate socială deât o dizabilitate mentală, cu tineri care erau imobilizaţi în pat, cu incontinenţă urinară şi retard mental.

            Dreptul de a depune o petiţie, accesul la justiţie: Din declaraţia direcţiunii am aflat că tinerii din centru nu aveau un registru de înregistrare a plângerilor  pentru a-şi exprima în scris plângerile şi nu există o procedură clară de gestionare a posibilelor plângeri care să încurajeze exerciţiul acestui drept şi garanţii împotriva victimizării. Nu există acces efectiv pentru tinerii care sunt în centru de a contesta măsura plasamentului şi orientării şcolare speciale în absenţa unui suport legal şi juridic şi în condiţiile în care drepturile legale ale acestora sunt exercitate formal de către şeful centrului şi de cătzre preşedintele Consiliului Judeţean.

 

13. Recomandări

·         Reevaluarea imediată a tuturor beneficiarilor pentru a vedea în ce măsură este necesar plasamentul într-un centru pentru tineri cu afecţiuni neuropsihiatrice şi/sau măsura de orientare educaţională într-o şcoală specială.

·         Asigurarea unor măsuri adecvate fiecărui beneficiar pentru recuperarea şi reintroducerea unui număr cât mai mare în învăţământul de masă şi asigurarea măsurilor de sprijin necesare.

·         Existenţa unor planuri de intervenţie individualizate pentru beneficiari în vederea recuperării, reabilitării şi inserţiei în comunitate.

·         Existenţa unei proceduri efective de plângeri care să ofere posibilitatea beneficiarilor să îşi exprime nemulţumirile la adăpostul oricărui risc de victimizare . În acest sens este necesară oferirea de informaţii şi ajutor tinerilor care doresc să trimită plângeri şi informarea tinerilor privind drepturile lor.

·         Respectarea standardelor privind serviciile de cazare şi igiena a beneficiarilor.

·         Creşterea vizibilităţii beneficiarilor cu dizabilităţi mintale prin oferirea serviciilor adaptate în cadrul comunităţii, inclusiv prin crearea unor servicii rezidenţiale de mici dimensiuni la nivelul diferitelor comunităţi locale.

 

Vizita în cadrul CRRN 1 Băbeni

Echipa de monitori a vizitat CRRN 1 Băbeni, între orele 15.20-17.30. Acest centru este centrul care primeşte cel mai mulţi beneficiari ai CRTN Băbeni în momentul în care aceştia devin adulţi. Echipa de monitorizare a fost primită de către directorul Stoicănoiu Gerald (anterior acesta a lucrat în cadrul CRTN Băbeni).

În Cadrul CRRN 1 Băbeni peste 50% dintre beneficiari sunt cu retard mintal. Peste 60% dintre beneficiari sunt femei. Deşi centrul are o capacitate de 75 de locuri s-au făcut demersuri pentru a mări această capacitate la 100 de persoane întrucât „există mulţi tineri care împlinesc vârsta de 18 ani” iar centrele devin tot mai aglomerate.

Beneficiarii sunt toţi încadraţi într-un grad de handicap de către comisia din cadrul DGASPC Vâlcea. Internarea acestora s-a realizat ca urmare a propunerii de asigurare a unei măsuri de protecţie de către DGASPC Vâlcea, pe baze contractuale  contract de prestări servicii semnat fie de beneficiari fie de către aparținători. Nu există persoane puse sub interdicţie în cadrul centrului. O singură persoană a fost internată printr-o hotărâre a instanţei.

Doar 10-12 persoane dintre cei 75 aflaţi în centru menţin contact cu familiile, restul fiind abandonaţi de facto.

Aproximativ 20 de beneficiari pot să părăsească centrul pe baza unui bilet de voie. 15 beneficiari sunt imobilizaţi.

Există o sală de activităţi în care beneficiarii îndrumaţi de 3 art-terapeuţi desfăşoară diferite activităţi: pictură, origami, împletituri, etc. ascultat muzică, tv. (doar ocazional). La acestea se adaugă întreţinerea unei grădini cu legume şi creşterea de găini pe terenul centrului, iniţiative care ni s-a spus aparţin unor beneficiari. Aceştia vând produsele obţinute în oraş.

Centrul are la dispoziţie 69 de angajaţi printre care 1 medic, 16 asistenţi medicali, 20 infirmieri. Nu există un psiholog (acesta nu este prevăzut nici în organigramă). În schimb CRRN 2 Băbeni dispune de un medic psihiatru şi de un psiholog aceştia fiind solicitaţi şi pentru nevoile CRRN 1 Băbeni.

În ultimii ani au existat 3 decese – aproximativ 1/an. În unul dintre cazuri a fost chemată şi poliţia –  „criminalistica” dar aceştia au concluzionat că nu trebuie chemată o echipă de la medicina legală. S-a concluzionat că este necesară anunţarea poliţiei doar „în cazul deceselor unor beneficiari care au mai puţin de 35 de ani”.

Au existat mai multe proiecte derulate în cadrul centrului pentru modernizare: 2001-2002 cu finanţare SSPH, 2004 FD-ADR, 2008 PHARE.

Există 10 dormitoare în fiecare fiind adăpostite 6-7 persoane.

Majoritatea beneficiarilor provin din transferul unor tineri din centrele pentru copii la împlinirea vârstei de 18 ani. Astfel de exemplu în vara anului 2012, 80 de tineri au fost transferaţi în judeţul Vâlcea către diferite centre pentru adulţi.

Nu s-au realizat investiţii majore de modernizare în ultimii ani.

Cu toate că nu există persoane puse sub interdicţie în CRRN 2 Băbeni în cadrul acestuia nu s-a votat la scrutinele electorale, motivul fiind acela că beneficiarii nu au fost prinşi în lista electorală. Excepţie a făcut referendumul din 2013 când s-a votat cu toate că există şi persoane care, conform declaraţiilor personalului sunt lipsite de discernământ.[1] Conform celor declarate de către personalul instituţiei din totalul beneficiarilor de la Centru Băbeni aproximativ 30% sunt de etnie romă

[2] Postul de medic este cuprins în organigramă pentru moment ocupat de şefa centrului din lipsă de personal

[3] Există infirmieri bărbaţi care lucrează cu băieţii

[4] La discuţia iniţială în biroul direcţiunii ni s-a specificat că sunt 2 manageri: de caz asistenta social şi psihologul centrului