Vizită de monitorizare: CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROMOTORIE COTEŞTI, VRANCEA

Raportul în format PDF

1.      Informații generale:

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuromotorie (CRRN) Coteşti, aflat în structura DPPAHAN, DGASPC Vrancea (informaţie oferită de Directorul Centrului).

Strada Principală, Comuna Coteşti

Telefon: 0237/252037

Şef de Centru: Zisu Mihai

Tabel cu datele de contact şi adresele Centrelor pentru adulţi din Vrancea:

http://www.asistentasocialavn.ro/MaterialeAsistentaSocialaVrancea/Servicii%20adulti.pdf

 

Data: 04.02.2014

Monitori: Pîrvu Daniel psiholog şi Ududec Dana expert jurist

Centrul este de tip rezidențial şi se află în subordinea D.P.P.A.H.A.N. şi D.G.A.S.P.C. Centrul nu are personalitate juridică şi nici nu are ştampilă proprie.

Centrul nu a beneficiat de fonduriEuropene, conform declaraţiei doamnei Directoar al D.G.A.S.P.C. Vrancea. Centrul funcţionează pe baza fondurilor de la Consiliul Judeţean Vrancea. Langă Centru exista un teren mare, fără clădiri. Conform declaratiilor Şefului de Centru aparţin tot instituției sale.

Din relatările personalului reiese ca imobilul care găzduieşte Centrul a aparținut in trecut boierului Cotescu, care a fost forțat de regimul comunist să-l doneze. Ulterior a devenit spital cu 3 secții: boli interne, chirurgie şi maternitate, pentru ca după aceea să devină „Preventoriu”, secție de psihiatrie pentru adulți cronici.

Înainte de a deveni C.R.R.N. Coteşti în subordinea D.P.P.A.H.A.N., clădirea ținea de Protecția Copilului. După unificarea celor două Direcții (Protecția copilului si Protecția socială), acesta găzduieşte persoane adulte (începând cu anul 2007).

2.                  Distribuţia beneficiarilor:

Din primele discuții ale d-lui. asistent medical a reieşit că Centrul găzduieşte numai adulți între 19 şi 31 de ani, numărul total fiind de 35 (14 bărbați şi 21 femei). Ulterior, Şeful de Centru a verificat şi a spus că în Centru sunt beneficiari cu vârsta între 18 şi 33 ani. Cu toate acestea, comparând cu  listele cu beneficiari tipărite şi afişate în cabinetul medical, s-a putut observa că există 35 de beneficiari plus doi beneficiari trecuţi ulterior la finalul listei.

Din informațiile inițiale oferite de personalul Centrului reieşea ca că beneficiarii au „retard profund şi sever”, pentru ca mai apoi doamna psiholog să explice că cel puțin un tânăr în vârstă de 27 de ani are intelect de limită.

Cel puțin 2 beneficiari sunt imobilizați la pat şi primesc mâncare pasată. Cel puțin o persoană suferă de Parkinson. Nu există beneficari infectați cu HIV/ SIDA. Unii beneficiari au hepatită cronică din mica copilărie şi beneficiază de un regim alimentar hepatic. Unul dintre beneficiari are diabet şi regim alimentar corespunzător.

Persoanele găzduite în Centru sunt împărţite pe pavilioane, conform declaraţiei personalului, în funcţie de gravitatea problemelor, în Pavilionul II fiind beneficiarii cu dizabilitățile cele mai severe.

Şeful Centrului a declarat că Centrul este ocupat la o capacitate optimă, putându-se chiar primi câteva cazuri de maximă urgență.

In acest Centru nu există beneficiari puşi sub interdicţie. Nu există de asemenea nici beneficiari ce pot fi  reintegraţi în familiile lor.

3. Plasamentul în instituţie

D-na. Directoar a D.G.A.S.P.C. Vrancea şi dl. Şef de Centru au declarat că toți beneficiarii provin din sistemul de protecție al copilului, venind la Centru după atingerea majoratului. Persoanele găzduite în prezent sunt în parte aceiaşi copii care au ajuns la majorat când s-a produs unificarea celor doua directii (Protecția Copilului si Asistența sociala), la care s-au adăugat alți copii ajunşi la maturitate în sistemul de protecție a copilului.

D-na. Directoar a D.G.A.S.P.C. Vrancea şi dl. Şef de Centru au declarat ca toate persoanele sunt „internate voluntar” (nu împotriva voinței lor).

4. Suport legal şi evaluarea măsurii de plasament

Beneficiarii provin din sistemul de protecţie a copilului şi stau în Centru pe perioadă nedeterminată.

Monitorilor li s-a spus, că pe măsură ce copiii din Protecția copilului  care sunt eligibili ajung la maturitate, ei sunt preluați de Centru. Totuşi, atunci cănd s-a pus intrebarea “Care este viitorul acestor tineri?” răspunsul a fost ca că aceştia vor rămâne în Centru. Motivul invocat de către d-na Directoar al D.G.A.S.P.C. Vrancea este că nu s-a adoptat încă legislația privind asistentul profesionist, care ar putea ajuta la reintegrarea beneficiarilor în comunitate, şi că nu există vreo altă soluție realistă. Sunt gazduiți la Centru pe baza transferului din sistemul de protecţia a copilului. D-na. directoar General a D.G.A.S.P.C. a declarat că beneficiarilor rezidenți la Centru li se fac acte de internare în fiecare an şi că nu este de acord să le facă acte definitive în speranța că poate apărea  o soluție.

5. Condiţii de viaţă în instituţie

Încălzirea se face pe bază de lemne, cu centrală termică şi sobele cu lemne ce exista în unele dormitoare.

Când accesul monitorilor în pavilioane şi dormitoare a fost permis, totul era proaspăt spălat (era incă ud pe jos). Paturile erau făcute cu precizie şi de curând;nu aveau cute şi erau făcute toate în acelaşi stil. Probabil că acest lucru s-a petrecut în perioada în care echipa a fost reținuță în camera de gardă/ cabinet medical, până la venirea Şefului de Centru şi a celorlalte persoane.

În cadrul vizitei, echipa de monitori a vizitat două băi pentru beneficiari şi o baie pentru personal. La momentul vizitei, băile au fost igienizate de personal în perioada de timp în care echipa era reținută in camera de gardă/ cabinet medical si se aştepta venirea Şefului de Centru.

Doar în Pavilionul II exista un grup sanitar accesibilizat pentru persoane cu dizabilități. Clădirea principală (cea a Pavilionului I) nu era accesibilizată cu rampă.

S-a putut observat prezenţa unor prosoape curate (plasate din loc în loc). La momentul vizitei lipseau săpunurile, excepție facând unul singur – aflat încă in ambalaj. Nu au putu fi observate periuţe de dinţi sau alte instrumente de igienă. Fiind intrebat unde sunt, Şeful de Centru a răspuns că acestea se ţin în altă parte, intr-un loc special. Deşi monitorii C.R.J. au cerut să le vadă, personalul nu le-a arătat.

La duş Şeful de Centru a precizat că beneficiarii sunt segregați pe sex şi că primesc ajutor la spălat din partea unei persoane de acelaşi sex cu ei.

În faţa Centrului se afla un loc de joacă, acoperit de zăpadă la momentul vizitei. Psihologul a declarat că în general se realizează activități în aer liber cu beneficiarii. În curtea instituției erau trei câini. Şeful de centru a declarat ca au fost aduşi de beneficiari.

6. Servicii medicale

D-na. Director General al D.G.A.S.P.C. Vrancea şi Şeful de Centru susțin că se informează familia beneficiarilor atunci când este vorba de intervenții medicale sau alte decizii care îi privesc. Fac cest lucru doar pentru cei care au familii. Pentru cei care nu au familii sau pentru care familia nu poate fi contactata, d-na. Director al   D.G.A.S.P.C. a declarat că reprezentantul legal este Directorul D.G.A.S.P.C.  care este informat.

Atunci când are loc o urgenţă (de exemplu, crize de epilepsie grand mal), se cheamă salvarea, iar persoana este dusă la spitalul judeţean. De asemenea, beneficiarii mai sunt trataţi în regim de ambulatoriu, fiind duşi la medicul specialist. Beneficiarii sunt tratați de un medic neurolog, de un medic psihiatru si de un medic de familie. Aşadar, controalele medicale sunt realizate preponderent în afara Centrului. Conform declaraţiei Şefului de Centru, cel mai apropiat spital se află la 10-12 km.

Există şi un fotoliu rulant. Şeful de Centru a declarat că acesta nu este folosit în mod curent de către vreun beneficiar, dar este folosit pentru urgenţe.

În Centru există o cameră de gardă care era considerată de personal şi cabinet medical. Şeful de Centru a declarat că la Centru există o linie de gardă permanentă. Pentru beneficiari există şi un medic de familie care nu are program fix la Centru, ci este chemat ori de câte ori e nevoie (conform declaraţiei unui asistent medical). Şeful de Centru a declarat că se face o reevaluare de medicină generală odată la 6 luni, când beneficiarii sunt duşi la medic în regim de ambulatoriu.

Din discuția cu personalul s-a putut afla ca rolul izolatorului în cazul Centrului vizitat este diferit faţă de un centru de detenţie. În Centru există o cameră de izolare care din declarațiile Şefului de Centru nu a fost niciodată folosită pentru beneficiari. El a precizat că izolatorul ar putea fi folosit pentru boli contagioase. Nu a reieşit dacă a fost cazul unei asemenea boli şi a unei măsuri de izolare. Am cerut să vedem izolatorul, dar Şeful de Centru şi d-na. Directoar al D.G.A.S.P.C. au amânat deschiderea acestuia pt. că nu se găsea cheia. În final, izolatorul nu a mai fost arătat.

Pe lista cu personalul Centrului, afişată în cabinetul medical, figurau şase asistenţi medicali şi şapte infirmieri. Şeful de Centru a declarat că există patru asistenţi medicali şi şapte infirmieri. În cadrul unei alte discuţii despre personalul medical, Şeful de Centru a declarat că există cinci asistenţi medicali: doi ai D.G.A.S.P.C. şi trei care vin de la Spitalul Judeţean.

7. Activităţi educative şi recreative

Deşi şederea în Centru este practic pentru o perioadă nedeterminată, este uşor de facut observația că cel puțin unii beneficiari (două persoane imobilizate la pat şi o persoană cu „7-10 crize de epilepsie în 24 de ore, conform declaraţiei Şefului de Centru) au nevoie de tratament medical de specialitate si îngrijire specifică pentru tot restul vieții lor, in condițiile in care Centrul este destinat recuperării şi reabilitării neuromotorii.

D-na. Psiholog a explicat că scopul activităților desfăşurate cu beneficiarii este de a dezvolta motricitatea prin art-terapie, muzică, educație fizică. De asemenea de a crea deprinderi de viața independentă prin activități gospodăreşti:„ne mai ajută”. Unul din beneficiari chiar era atunci  implicat in activități  la bucătărie. La momentul vizitei de monitorizare, în sala de activități erau cinci  beneficiari care colorau desene şi era deschis un televizor. Şi în Pavilionul II era un televizor funcțional.Beneficiarii se uitau la televizor (câte unul în fiecare Pavilion). Unul dintre beneficiari punea muzică pe calculator în camera de socializare. D-na. directoar al D.G.A.S.P.C. a declarat că se pregăteşte pentru măsuri viitoare pentru cei care sunt cu deprinderi de viață adecvate şi că deja are printre angajații D.G.A.S.P.C. patru oameni calificați ca şi consilieri vocaționali (dar încadrați momentan pe alte posturi). A mai declarat de asemenea  de asemenea ca există în D.G.A.S.P.C. un consilier vocațional care lucrează pe un proiect separat.

Cel puțin in cazul unuia dintre beneficiari internarea pe durată nedeterminată în Centru apare ca o măsură disproporționată, întrucât are intelect de limită şi ar putea fi internat/găzduit într-un centru pentru dezvoltarea de deprinderi de viață independentă, apartament social, apartament protejat, etc.

8. Contactul cu exteriorul instituţiei

Beneficiarii pot ieşi din centru pe baza unui bilet de voie dar trebuie să fie însoțiți.

Numai trei dintre beneficiari au fost vizitați de aparținători, conform declarațiilor asistentului social, psihologului şi al Şefului de Centru

Dl. asistent medical care i-a intampinat pe monitori, a declarat că un singur băiat este vizitat în mod regulat de părinţi, majoritatea beneficiarilor neavând familii.

Există posibilitatea vizitelor. Au putut fi vazute două registre de vizite (caiete). Unul dintre caiete avea aparența unui caiet de vizite instituționale/oficiale, deoarece ultima înregistrare din 14.04.2012 se referea la o vizită neanunțată, în care cineva precizase pe scurt că nu sunt probleme. Este important de menţionat că registrul de vizite este completat şi semnat de personalul Centrului, nu de vizitatori.

Informațiile legate de vizitatori au fost neclare. Personalul a declarat că 3 beneficiari au fost vizitați în trecut, însă în prezent numai unul are vizitatori.

9. Măsuri disciplinare, pedepse corporale, utilizarea forţei, plângeri

Şeful de Centru a mai declarat că nu există persoane contenţionate şi că, în principiu, contenţionarea se face la recomandarea medicului aceasta fiind si singura procedură menţionată.

A existat un deces al unei beneficiare care avea HIV. Nu au fost oferite mai multe informaţii. Totuşi, legat de această beneficiară, d-na. Directoar al D.G.A.S.P.C. ne-a informat că a fost implicată într-un scandal care a dus la vizita postului Antena 3 în C.R.R.N. Coteşti. Conform declaratiilor d-nei. Directoar, acea beneficiară a postat pe Facebook poze cu ea din care ar fi reieşit că a fi suferit un abuz în Centru, în timp ce se afla totuşi în afara Centrului. D-na Directoar a susţinut că Antena 3, după ce ar fi intrat în Centru cu o cameră ascunsă nu a găsit dovezi ale abuzului. D-na. Directoar a susţinut că acea beneficiară s-a machiat creând impresia că ar avea vânătăi şi aşa şi-a făcut poze.

Există un beneficiar care a devenit agresiv şi autoagresiv în anul 2013.În cazul acestuia s-a aplicat Art. 114 Cod Penal (internarea medicală), pe baza unei hotărâri judecătoreşti. Acest beneficiar nu a fost audiat în instanţă, deoarece Institutul de Medicină Legală a stabilit că nu are discernământ. Acesta a fost internat la Spitalul Grajduri din Iaşi.

10. Personalul instituţiei

Personal cu studii superioare:

1 Şef de centru – este în funcție de peste 20 de ani (din declarațiile asistentului medical şi ale şefului)

1 Psiholog – lucrează la Centru de aproximativ 1 an de zile

1 Asistent social – lucrează pe perioada cât asistentul social titular al postului este în concediu de creştere şi îngrijire a copilului

Personal cu studii postliceale

5 asistenți medicali: 2 ai D.G.A.S.P.C. Vrancea şi 3 detaşați de la Spitalul Județean de Urgențe din Focşani în urma unui contract între cele două instituții.

7 infirmieri

2 îngrijitori curățenie/bucătari

1 muncitor spălătorie

1 muncitor calificat centrală termică

3 muncitori îngrijitori curățenie

Tura este de un asistent/ pavilion; în situații de concediu se ocupă unul singur de ambele pavilioane (declarația şefului).

11. Inspecţii şi evaluări periodice ale instituţiei

A putut fi văzută o scurtă consemnare intr-unul din caietele ce avea aparența unui caiet de vizite instituționale/oficiale;ultima înregistrare (din 14.04.2012) se referea la o vizită neanunțată, în care cineva (semnat ilizibil) precizează pe scurt că nu sunt probleme.

12. Respectarea şi protecţia drepturilor fundamentale

Întrebaţi fiind cum se asigură că drepturile beneficiarilor le sunt comunicate, d-na. Directoar al  D.G.A.S.P.C., Psihologul şi Şeful de Centru au declarat că psihologul instituției este responsabil de informarea beneficiarilor, pe înţelesul acestora. De asemenea, ei au precizat că transmiterea informaţiei despre drepturi este un proces de lungă durată, care trebuie repetat, ţinând cont de problemele de sănătate ale fiecărui beneficiar. Cu toate acestea, nu au răspuns cum se face acest lucru la modul practic.

D-na. Director al D.G.A.S.P.C. Vrancea a declarat că, acolo unde beneficiarii au rude, acestea sunt informate în legătură cu deciziile care se iau pentru beneficiari. A fost oferit exemplul unui beneficiar care a suferit o intervenţie chirurgicală (oro-maxilo-facială). Este de menţionat că acest beneficiar este imobilizat la pat. Pentru realizarea intervenţiei nu a putu fi obţinut consimţământul rudelor. Procedura a fost următoarea: asistentul social a făcut un raport iar consimţământul în privinţa operaţiei a fost dat de Şeful de Centru şi Directorul D.G.A.S.P.C.

La cererea echipei de monitori, li s-a arătat un regulament de ordine interioară care se afla într-un dosar. De asemenea, o altă copie a regulamentului se afla la avizier, la o înălţime foarte mare (vezi una dintre poze) unde nu se putea ajunge. Acel regulament era învelit într-o mapă de plastic legată cu bandă adezivă. De aici se poate trage concluzia că regulamentul nu era general accesibil.

Beneficiarii nu aveau telefoane proprii. Telefonul Centrului nu este la indemana beneficiarilo iar aceştia nu pot purta o conversație telefonică fără supravegherea personalului. De asemenea nu au posibilitatea sa pună la poştă petiții, cereri sau reclamații decât prin intermediul angajaților. Este foarte greu pentru beneficiari să depună plângeri sau să acceseze alte instituţii din afara Centrului. Aşa cum a reieşit din discuţia cu conducerea, psihologul este cel responsabil de informarea beneficiarilor cu privire la drepturile acestora, însă nu au putut descrie o procedură clară prin care se face informarea. Atunci când psihologul a fost întrebat câte persoane se pot exprima suficient de bine pentru a putea face o plângere în mod independent a fost oferit un singurul exemplu. De asemenea, conducerea a fost întrebată cum se pot plânge beneficiarii în cazul în care au anumite probleme. Pentru aceasta nu există o procedură clară şi scrisă. Şeful Centrului a declarat că el este cel cu care beneficiarii discută, iar dacă apare vreo problemă, el „are obligaţia” să notifice autorităţile competente. El a precizat că beneficiarii vorbesc liber cu personalul, şi au sugestii şi opinii diverse privind îmbunătăţirea vieţii în Centru.

Şeful de Centru a declarat că el poartă discuţii frecvente cu beneficiarii. De asemenea, a arătat un registru de opinii şi sugestii în care sunt înregistrate concluziile acestor discuţii. Respectivul registru avea doar 6 notări din anul 2013, iar majoritatea acestora erau foarte scurte şi se refereau la nevoie de a instala plase împotriva ţânţarilor în lunile călduroase. Notările erau scrise şi semnate de personal, nu de beneficiari. În cadrul discuţiilor cu conducerea, deşi echipa de monitori a cerut de două ori să i se arate registrul de plângeri şi reclamaţii (nu cel de opinii şi sugestii) Şeful de Centru a părut să le confunde cele două, sfârşind prin a nu-l arăta – deşi iniţial a confirmat existenţa acestuia. Poate rezulta de aici că procedura privind plângerile este una esenţialmente orală şi nu se bazează pe proceduri clare şi scrise. Beneficiarii nu îşi scriu direct opiniile şi sugestiile, ci acestea sunt notate de personalul Centrului. Totuşi, Şeful de Centru declară că dreptul beneficiarilor de a face plângeri este respectat, din moment ce acesta poartă discuţii cu ei, iar beneficiarii sunt sinceri. În niciunul din caietele pe care monitorii le-au, examinat nu au fost observate insemnari si semnături ale unor persoane din afara Centrului.

Aşa cum reiese şi din explicaţia privind procedura de comunicare a plângerilor sau a opiniilor, acest drept nu este garantat în practică. Motivele pe care se bazează această concluzie sunt următoarele:

·        există un singur caiet de opinii şi sugestii în care, în tot anul 2013, există doar 6 însemnări;

·        însemnările sunt scrise şi semnate de către personalul Centrului;

·        nu există un caiet de plângeri şi reclamaţii;

·        procedura de plângere este esenţialmente orală, fără reguli scrise, şi controlată de personalul unităţii.

13. Recomandări

Reevaluarea beneficiarilor pentru a vedea în ce măsură este necesar plasamentul într-un centru pentru recuperare şi modificarea formei de plasament/ protecție în consecință

Oferirea unor planuri adecvate de servicii si intervenţie personalizată pentru beneficiari astfel incât să poată facilita in mod real integrarea in comunitate si pentru cei la care acest lucru nu este posibil dezvoltarea de servicii specializate.

Existenţa unor masuri si proceduri care sa usureze şi să facă reală posibilitatea exprimarii nemulțumirilor acestora.

Respectarea standardelor privind serviciile de cazare şi igiena a beneficiarilor.

Oferirea de intervizări, supervizări profesionale si cursuri de calificare şi dezvoltare pentru membrii echipei de interventie in scopul creşterii calității serviciilor oferite, prevenirii burn out–ului şi a demotivarii profesionale.

Vizita în Centru

La momentul vizitei, în Centru se efectuau lucrări: se săpau şanțuri şi se inlocuiau fire de curent electric.

La intrare Centrului erau afişate misiunea centrului şi măsurile de protecție. De asemenea, pe pereți erau afişate schemele de ieşire în caz de incendiu, la loc vizibil şi citeț, zilele de naştere şi onomastice ale beneficiarilor, diferite obiecte artistice realizate de beneficiari precum si programul zilnic de activități.

Echipa de monitori a fost primita la ora 9:50 a.m. de doi domni, unul fiind gestionarul instituției iar cel de-al doilea asistent medical.Vizitarea imediată nu a fost permisă. Pentru a putea vizita Centrul, echipa a fost direcţionată în cabinetul medical/ camera de gardă unde a fost rugată să aştepte venirea membrilor conducerii.

La intrarea monitorilor în camera de gardă (denumită şi cabinet medical de către personal), erau pe patul medical medicamente, iar dulapul cu medicamente era deschis. După intrarea acestora asistentul medical a luat medicamentele, le-a pus in dulap şi le-a încuiat. Pe pat au mai rămas doar câteva teancuri de scutece pentru adulți.

Echipa nu a putu discuta cu nimeni pentru ca până la venirea Şefului de Centru (reținut cu treburi de serviciu la sediul D.G.A.S.P.C.) La acel moment nu era desemnat niciun locțiitor al acestuia si echipei C.R.J. i s-a comunicat ca poate să discute direct cu Şeful de Centru când va sosi acesta.

La ora 10:45 a venit şi dl. Z.M. (Şeful de Centru). Şeful de Centru a declarat că este şi consilier în consiliul local al Comunei. Până la ora 11:10 au mai venit psihologul centrului, asistentul social, adjunctul D.P.P.A.H.A.N., şeful de serviciu management de cazuri, precum şi d-na. Director General al D.G.A.S.P.C. Vrancea.

La insistențele echipei de monitori in a discuta cu cineva pana la venirea Sefului de Centru, au aflat că doamna psiholog şi domnul asistent social sunt la „Direcție” şi că vor veni în curând. Dupa venirea d-nei. Psiholog, la intrebarea daca are un program fix la Centru, a răspuns că este angajată cu 8 ore (program întreg), dar că nu este tot timpul efectiv în Centru pentru că nu dispune de un calculator/ birou. Cu toate acestea, vizitând Centrul, echipa de monitori a observat în cabinetul psihologului un birou şi calculator, precum şi alte calculatoare în sala de activități a Pavilionului I (cu conexiune la internet). Acestea erau folosite de beneficiari.

După cum ne-a declarat chiar de prima dată asistentul medical C.G., Centrul nu are personalitate juridică deci, nu are ştampilă proprie. Motiv pentru care echipa a fost direcționată către Primărie pentru a-şi putea ştampila ordinele de deplasare.