Acţiuni în urma monitorizării instituţiilor centrale şi judeţene

În perioada septembrie – martie 2011 CRJ a efectuat un proiect de monitorizare a instituţiilor centrale şi judeţene în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei privind accesul la informaţii precum şi aplicarea Lg. 52/2003. În urma acestui proiect au fost pormite mai multe acţiuni întemeiate atât pe acces la informaţii cât şi pe Lg.52/2003.

Guvernul României

1. Care sunt cheltuielile pentru fiecare deplasare a primului ministru, a viceprim ministrului şi ale secretarilor de stat, inclusiv a secretarului general al guvernului, a conducătorilor cu rang de ministru a DAE si DRP, a conducatorilor departamentelor de control al guvernului şi care este scopul fiecăriei deplasări şi locaţia în anii 2009 şi 2010?
2. Care sunt cheltuielile lunare cu combustibilul ale primului ministru, a viceprim ministrului şi ale secretarilor de stat?
3. Care sunt costurile plătite pentru telefonia mobilă defalcat pentru fiecare număr telefonic în parte şi funcţionarii care au primit telefon mobil?
4. Care sunt costurile pentru telefonia fixa suportate de minister?
5. Care este structura aparatului propriu de lucru al viceprim ministrului, care sunt posturile existente în cadrul acestei structuri şi de ce tip sunt ele (funcţii publice, contractuale), care sunt posturile ocupate la ora actuala, care este bugetul alocat acestei structuri, care este decizia primului ministru care reglementeaza acest aparat propriu al viceprimministrului?
6. Execuţia bugetară pentru toate structurile guvernului, defalcat, din anul 2009 şi până în prezent.

În data de 31.01.2011 am solicitat Guvernului României informaţiile menţionate şi am primit un răspuns complet de la Departamentul Relaţia cu Parlamentul şi Departamentul Afacerilor Externe. Am primit un răspuns incomplet la celelalte întrebări. Ca urmare am formulat cerere de chemare în judecată. Procesul se află pe rolul Tribunalului Bucureşti.

Ministere – valul 1

Toate ministerele au primit următoarea cerere de informaţii:

 1. „Câte litigii ale instituţiei  au fost înregistrate de la începutului anului 2010 până în prezent şi care este obiectul acestora?
 2. Câte litigii ale instituţiei  înregistrate anii trecuţi sunt pe rol în acest moment şi care este obiectul acestora?
 3. Pentru care litigii dintre toate cele de mai sus au fost angajati avocaţi?
 4. Care sunt avocaţii în aceste cauze?
 5. Care sunt onorariile plătite pentru fiecare dosar în parte?
 6. Câte posturi au fost restructurate, care anume şi din ce departamente?
 7. Câte contracte  de drepturi de autor au fost încheiate  din ianurie 2010 şi până în prezent, cu ce obiect, pentru ce sume şi pentru care persoane?
 8. Câte proceduri de licitaţii publice a desfăşurat instituţia în calitate de autoritate contractantă? Care este tipul, obiectul şi valoarea fiecărei proceduri în parte?
 9. Care este valoarea fiecărui contract atribuit în urma unei proceduri de licitaţie publică, care este obiectul acestuia şi care este firma cu care a fost încheiat?
 10. Care este numărul de sesizări primite de către comisia de disciplină ce funcţionează la nivelul instituţiei dumneavoastră în anul 2008 şi evidenţiat separat, în anul 2009, şi evidenţiat separat, în anul 2010 (până în luna august 2010) în care funcţionari publici din cadrul instituţiei dumneavoastră erau acuzaţi de încălcarea dispoziţiilor de interese (respectiv art. 79, al. 1 şi 2 din Leagea nr. 161/2003)?
 11. Copii de pe soluţiile şi propunerile de sancţionare/clasare dispuse de comisa de disciplină în fiecare caz semanalat de încălcare a dispoziţiilor art. 79,al. 1 şi 2 din Legea nr. 161/2003 (cu înlăturarea prin ştergere  a datelor personale din respectivele documente).â
 12. În căte cazuri funcţionarii publici din cadrul instituţiei dumneavoastră s-au abţinut de la rezolvarea unei cereri, luarea unei decizii sau participarea la luare unei decizii datorită existenţei unui conflict de interese, aşa cum prevedea art. 79, al. 2 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în anul 2008 şi, evidenţiat în separat, în anul 2009, şi evidentţiat separat în anul 2010 (până în luna august)?
 13. În câte cazuri funcţionarii publici care s-au abţinut l-au informat în scris pe şeful ierarhic direct şi în câte cazuri informarea a fost doar verbală, în anul 2007 şi evidenţiat, în anul 2008 şi, evidenţiat separat în anul 2010 (până în luna august)? Copii de pe informările scrise adresate.”

 

În legătură cu aceasta au fost chemate în judecată:

 • Ministerul Culturii

La data de 21.09.2010 am solicitat pârâtului informaţiile menţionate. Nu am primit un răspuns complet la cererea noastră, răspunsul în sine sosind foarte târziu, pe 23.11.2010, după expirarea termenului de 10 zile şi după data promovării acţiunii.

Instanţa de fond a admis acţiunea formulată şi a obligat pârâtul să comunice informaţiile solicitate sub sancţiunea plăţii de penalităţi de 100 lei/ zi. Pârătul a declarat recurs care a fost respins de Curtea de Apel Bucureşti. Hotărârea a fost executată de Ministerul Culturii şi Patrimonului Naţional.

Comunicare CRJ vs Ministerul Culturii si Patrimonului National

Raspuns Ministerul Culturii si Patrimonului National

 •  Ministerul Finanţelor Publice

Nu a fost primit niciun răspuns la informaţiile solicitate. Ca urmare, CRJ a chemat în judecată Ministerul Finanţelor Publice. În prezent, procesul se află pe rolul Tribunalului Bucureşti.

Dupa un an de la formularea solictiarii de informatii paratul a raspuns cererii noastre. Instanta de fond a respins actiunea ca ramasa fara obiect. Am formulat recurs impotriva acestei hotarari.

 • Ministerul Educaţiei, Cercetări, Tinertului şi Sportului

La data de 21.09.2010 am formulat solicitarea de informatii. După expirarea termenului atât pentru comunicarea informaţiilor solicitate cât şi pentru comunicarea refuzului, CRJ a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului. Procesul se află pe rolul Tribunalului Bucureşti.

Dupa aproape un an de zile, o data cu intampinarea ne-a fost comunicat raspunsul la solicitarea noastra. Instanta de fond a respins actiunea ca ramasa fara obiect. Hotararea nu a fost comunicata. Vom formula recurs.

 • Ministerul Administraţiei şi Internelor

La data de 20.09.2010, CRJ a solicitat pârâtului, Ministerul Administraţiei şi Internelor următoarele informaţii de interes public:
La data 21.09.2010 pârâtul a înregistrat cererea noastră de informaţii publice cu nr. 496/21.09.2010 prin care am solicitat acestuia să ne comunice mai multe informaţii publice

La data de 07.10.2010 pârâtul a transmis răspunsul său comunicând parţial informaţiile solicitate, ignorând punctul 6 „Câte posturi au fost restructurate, care anume şi din ce departamente?”. Ulterior, în 29.10.2010 CRJ a formulat o reclamaţie administrativă cu privire la răspunsul incomplet. MAI a răpuns reclamaţiei într-un mod ironic, considerând exprimarea ca fiind vagă. De asemenea, pârâtul a solicitat o clarificare a informaţiilor solicitate fiind întrebaţi (ironic desigur) dacă nu solicităm şi numele persoanelor. CRJ a solicitat tipul posturilor restructurate nu numele persoanelor în cauză. În consecinţă. CRJ a formulat cerere de chemare în judecată pentru furnizarea informaţiilor solicitate.

Instanţa de fond a admis în parte acţiunea formulată şi a obligat pârâtul să comunice informaţiile precizate la punctul 6. Împotriva acestei hotărâri a fost formulat recurs. Procesul este pe rol.

Comunicare CRJ vs Ministerul Administratiei si Internelor

 • Ministerul Afacerilor Externe

La data de 21.09.2010 am solicitat părătului să ne comunice informaţiile menţionate:

Până la data de 01.11.2010, nu am primit niciun răspuns la solicitarea noastră de informaţii, deşi expirase atât termenul pentru transmiterea unui refuz de comunicare a informaţiilor, cât şi termenul de 10 zile prevăzut pentru comunicarea informaţiilor solicitate (art. 7 din Lg 544/2001).

În data 01.11.2010 am primit un răspuns parţial privitor la informaţiile solicitate, o parte din întrebările adresate fiind ignorate complet, în care se preciza că informaţiile lipsă vor fi comunicate ulterior (nu s-a răspunde loc la întrebările 7, 10, 11, 12, 13). De asemnenea, la întrebările 1 şi 2 nu s-a menţionat obiectul litigiilor, ci numai categorille de drept din care fac ele parte. În consecinţă, CRJ consideră atitutinea pârâtului ca fiind un refuz tacit de comunicare a informaţiilor solicitate, motiv pentru care ne simţim lezaţi, ca urmare a violării dreptului nostru fundamental la informaţii (art. 31 din Constituţia României), CRJ a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului.

Instanţa a respins acţiunea formulată ca fiind neîntemeiată motivând că raspunsul ar fi fost comunicat în 29 august 2010, adică înainte de formularea solicitării de informaţii. În realitate un răspuns complet a fost primit în 6 septembrie 2010, cu o săptămână înainte de primul termen de judecată. A fost formulat recurs, procesul fiind încă pe rol.

Comunicare CRJ vs Ministerul Afacerilor Externe

 • Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

La data de 22.09.2010 pârâta a înregistrat cererea noastră de informaţii publice cu nr. 489 din 20.09.2010.

La data de 18.10.2010, pârâtul a transmis răspunsul său prin care ne comunică parţial informaţiile referitor la punctele 1, 2 şi 6

Ulterior, la data de 29.10.2010, CRJ a formulat o reclamaţie administrativă pârâtului prin care am arătat ca nu au fost comunicate toate elementele solicitate. Termenul de comunicare a informaţiilor solicitate a expirat, iar CRJ a formulat cerere de chemare în judecată către pârât.

Tribunalul Bucureşti a anulat actiunea pentru lipsa dovezii calitatii de reprezentant al semnatarului actiunii. A fost formulat recurs, procesul fiind pe rol.

 • Ministerul Apărării Naţionale

La data de 22.09.2010 pârâtul, MAPN a înregistrat cererea noastră de infomaţii publice cu nr 493/20.09.2010. La data de 12.10.2010 pârâtul a comunicat răspunsul său prin care ne prezenta contractele încheiate fără să precizeze pentru care persoane. La data de 03.11.2010 pârâtul a înregistrat reclamaţia administrativă formulată de CRJ cu privire la acest aspect.

La data de 11.11.2010 pârâtul ne-a comunicat refuzul precizării numelor acestor persoane pentru că acestea ar constitui date personale. De asemenea pârâtul a omis să ne comunice pentru 85 de persoane sumele de bani plătite şi numele persoanelor pentru că acestea nu ar face obiectul cererii noastre, întrucât acestea au cedat drepturile de autor şi nu realizează venituri.

Considerăm acest răspuns ca fiind nelegal. Numele persoanei nu conduce la identificarea persoanei. Identificarea ar fi posibilă numai dacă numele ar fi însoţit de adresă, CNP, etc. CRJ a chemat în judecată pârâtul, Ministerul Apărării Naţionale.

Instanţa de fond a admis cererea formulată şi a obligat pârâtul la comunicarea informaţiilor solicitate şi plata daunelor morale în cuantum de 1 leu. Pârâtul a formulat recurs.

Comunicare CRJ vs Ministerul Apararii Nationale

Ministere – valul 2

1. Care sunt cheltuielile pentru fiecare deplasare a secretarilor de stat, a ministrului, care este scopul deplasării şi locaţia în anii 2009 şi 2010?

2. Ce cheltuieli lunare cu combustibilul s-au înregistrat pentru fiecare secretar de stat şi pentru ministru în anii 2009 şi 2010?

3. Care sunt costurile plătite pentru telefonia mobilă defalcat pentru fiecare număr telefonic în parte şi funcţionarii care au primit telefon mobil?

4. Care sunt costurile pentru telefonia fixă suportate de minister?

5. Care este execuţia bugetară din anul 2009 până în prezent?

CRJ vs Minsiterul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În data de 27.01.2012 am solicitat MECMA informaţii publice la care am primit un răpuns parţial. Am formulat reclamaţie administrativă dar nu am primit nici un răspuns. Pe cale de consecinţă am formulat cerre de chemare în judecată. Procesul este pe rolul Tribunalului Bucureşti.

Consilii judeţene – valul 1

Tuturor consiliilor judeţene li s-a trimis următoarea cerere:

 1. Ce suprafaţă de păduri există în judeţ?
 2. Dintre acestea câte sunt proprietate publică şi câte sunt proprietate privată?
 3. Care este suprafaţa de pădure defrişată în 2009?
 4. Care este suprafaţa de pădure defrişată în 2010?
 5. Câte proiecte care presupun defrişarea unor suprafeţe de pădure au fost aprobate din 2008 până în prezent?
 6. Câte proiecte care presupun defrişarea unor suprafeţe de pădure sunt în curs de aprobare?
 7. Pentru fiecare proiect care presupune defrişarea unor suprafeţe de teren, vă rugăm să ne speficicaţi dacă au fost prevăzute măsuri de compensare, şi dacă da, să ne comunicaţi dacă au fost duse la îndeplinire.
 8. De asemenea, vă rugăm să ne comunicaţi pentru fiecare proiect care presupune defrişarea unor suprafeţe de pădure aprobat, sau în curs de aprobare, care este suprafaţa de teren defrişată/propusă spre defrişare şi care este suprafaţa de teren alocată pentru compensare.
 9. Pentru fiecare proiect aprobat în curs dea probare, care presupune defrişarea unor suprafeţe de pădure, vă rugăm să ne comunicaţi detaliat în ce constau măsurile de compensare stabilite/executate.
 10. Ce suprafeţe de teren au fost împădurite în perioada 2009-2010?
 11. Ce suprafeţe de teren urmează a fi împădurite conform proiectelor afla în curs?

În legătură cu această cerere, au fost chemaţi în judecată:

 • Consilul General al Municipiului Bucureşti

După expirarea termenului de comunicare a informaţiilor solicitate, CRJ a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului CGMB, solicitând comunicarea informaţiilor de interes public. CGMB a redirecţionat cererea Primăriei Municipiului Bucureşti care a furnizat un răspuns incomplet. Tribunalul Bucureşti a admis cererea şi a obligat Primăria Municipiului Bucureşti să comunice informaţiile solicitate sub sancşiunea plăţii de daune cominatorii de 100 lei/zi de întârziere până la furnizarea efectivă a informaţiilor solicitate.

Hotărârea a fost atacată cu recurs.

Comunicare CRJ vs Primaria Capitalei

 • Consiliul Judeţean Ialomiţa

La data de 22.09.2010, Consiliul Jduetean Ialomita a inregistrat cererea noastra de informatii. In data de 29.09.2010 am primit refuzul comunicarii informatii pe motiv ca ar fi de competenta unor alte autoritati. Am formulat reclamatie administrativa aratand ca Consiliul Judetean are obligatia sa redirectioneze autoritatii pe care o considera competenta. La reclamatia administrativa nu am primit nici un raspuns in termenul legal. Am formulat cerere de chemare in judecata. Ulterior am primit raspuns de la fiecare Primarie din judetul Ialomita care raspundeau in mica masura la solicitarea noastra de informatii.

Instanta de fond a respins cererea ca ramasa fara obiect. Hotararea instantei nu fost comunicata partilor pana la aceasta data. Vom formula recurs dupa comunicarea hotararii.

 • Consiliul Judeţean Gorj

După expirarea termenului de comunicare a informaţiilor solicitate CRJ a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului, CJ Gorj, solicitând comunicarea informaţiilor de interes public. Procesul se află în prezent pe rolul Tribunalului Bucureşti.

Comunicare CRJ vs Consiliul Judetean Gorj

 • Consiliul Judeţean Maramureş

După expirarea termenului de comunicare a informaţiilor solicitate CRJ a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului CJ Maramureş, solicitând comunicarea informaţiilor de interes public. Procesul se află în prezent pe rolul Tribunalului Bucureşti.

 • Consliul Judeţean Dolj (Directia Silvica Craiova)

Informaţiile au fost solicitate prin adresa înregistrată cu nr. 24/13394/24.09.2010.

Cererea formulată de CRJ adresată CJ DOLJ a fost redirecţionată Direcţiei Silvice Craiova. Direcţia Silvică Craiova nu a răspuns adresei redirecţionate de CJ Dolj şi nici cererii transmise direct de către CRJ aceleaşi instituţii. În lipsa unui răspuns după expirarea termenelor legale de comunicare a informaţiilor de interes public (10 zile), CRJ a formulat cerere de chemare în judecată pentru încăcarea Legii 544/2001. După primirea citaţiei Direcţia Silvică Dolj ne-a comunicat răspunsul, scuzându-se pentru depăşirea temenului de răspuns  având în vedere resursele limitate. În consecinţă am renunţat la juidecarea acţiunii.

Consilii judeţene – valul 2

Tuturor Consiliilor Judeţene li s-a transmis următoarea cerere de informaţii:

 1. Care este numărul de sesizări primite de către comisia de disciplină ce funcţionează la nivelul instuţiei dumneavoastră în anul 2008 şi evidenţiat separat, în anul 2009, şi evidenţiat separat, în anul 2010 (până în luna august 2010) în care funcţionari publici din cadrul instituţiei dumneavoastră erau acuzaţi de încălcarea dispoziţiilor de interese (respectiv art. 79 al. 1 şi 2 din Legea nr. 161/2003)?
 2. Copii de pe soluţiile şi propunerile de sancţionare/clasare dispuse de comisia de disciplină în fiecare caz semnalat de încălcare a dispoziţiilor art. 79, al. 1 şi 2 din Legea nr. 161/2003 (cu înlăturarea prin ştergere a datelor personale din respectivele documente).
 3. În câte cazuri funcţionarii publici din cadrul instituţiei dumneavoastră s-au abţinut de la rezolvarea unei cereri, de la luarea unei decizii, sau de la participarea la luarea unei decizii datorită existenţei unui conflict de interese, aşa cum prevedea art. 79, al. 2 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei, prevenirea şi sancţionarea  corupţiei, în anul 2008 şi, evidenţiat separat, în anul 2009 şi, evidenţiat seprat, în anul 2010 (până în luna august)?
 4. În câte cazuri funcţionarii publici care s-au abţinut l-au informat în scris pe şeful ierarhic direct şi în câte cazuri informarea a fost doar verbală, în anul 2007 şi evidenţiat, în anul 2008 şi, evidenţiat separat în anul 2010 (până în luna august)? Copii de pe informările adresate.
 5. În instuţia dumnevoastră se folosesc becuri economice? În ce procent folosiţi acest tip de becuri? Toate becurile sunt economice sau folosiţi şi becuri cu incandescenţă?
 6. Câte surse de iluminat deţineti în clădire?
 7. La nivelul instituţiei dumneavoastră se foloseşte energie din surse regenerabile (panouri solare sau alt fel de soluţii)?
 8. La nivelul instituţiei dumneavoastră se practică colectarea selectivă a deşeurilor?
 9. Pe raza judeţului dumneavoastră există proiecte pentru producerea de energie din surse regenerabile? Câte proiecte de acest gen există şi de care tip (energie eoliană energie solară, biomasă)? În ce stadiu sunt acestea (finalizate, în implementare, în stadiul de iniţiativă)?
 10. Care este schema de personal (câţi funcţionari publici, cât personal contractual şi cu ce fel de contracte, câţi consilieri personali, câţi membri ai cabinetului demnitarilor) din ianuarie 2010 şi pănâ în prezent (evoluţia lunară)?”
 • Consiliul Judeţean Constanţa

La data 14.01.2011 am solicitat pârâtului, CJ Constanţa comunicarea informaţii publice menţionate. Acesta a răspuns parţial, ignorând solicitările de la punctele 5, 6, 7, 8, 10.

CRJ consideră răspunsul prin care pârâtul comunică parţial informaţiile solicitate înregistrat cu nr. 1108/20.01.2011, ca fiind nelegal deoarece informaţiile solicitate au caracter public, iar pârâtul are obligaţia de a le comunica.

Instanţa de fond a admis acţiunea formulată şi a obligat pârâtul să formuleze informaâiile solicitate. Pârătul a formulat recurs.

Comunicare CRJ vs Consiliul Judetean Constanta

 • Consiliul Judeţean Bacău

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a solicitat informaţiile menţionate la data de 09.12.2010, prin cerere înregistrată la pârât:

Pârâtul nu a comunicat în termen informaţiile solicitate şi că în urma reclamaţiei administrative adresate ministerului acesta nu a formulat nici un răspuns, CRJ consideră aceasta ca fiind un refuz tacit de comunicare a informaţiilor. Pe cale de consecintă, CRJ a formulat cerere de chemare în judecată.

Instanta de fond a respins actiunea formulata ca ramasa fara obiect dupa ce paratul a comunicat informatiile dupa 3 luni de zile de la formularea cererii, ca urmare a primirii citatiei pentru primul termen de judecata. A fost formulat recurs.

Consilii judeţene – valul 3

1. Câte proiecte de infrastructură sunt în derulare, în prezent, în municipiu/judeţ şi care este obiectul acestora? În ce stadiu este fiecare proiect în parte?

2. Ce fel de documentaţie a fost elaborată pentru derularea acestor proiecte până în prezent? Documentaţia a fost avizată conform HG 1076/2004? Dacă aceasta a fost avizată vă rugam, să ne să ne comunicaţi copii de pe avizul de mediu emis.

3. Câte proceduri de expropriere sunt în curs, în judeţ, în temeiul Lg. 198/2004 şi a Lg 255/2010?

4. Cheltuielile cu deplasările ale preşedintelui consiliului judeţean/consilierilor judeţeni defalcate pe fiecare deplasare în parte, cu precizarea scopului deplasării şi a locaţiei, în anul 2010?

5. Care sunt cheltuielile lunare cu combustibil ale preşedintelui consiliului judeţean/consilierilor judeţeni pentru fiecare în parte în anul 2010?

6. Care sunt cheltuielile lunare cu telefonia mobilă ale preşedintelui consiliului judeţean/consilierilor judeţeni, pentru fiecare în parte, în anul 2010?

7. Care este nivelul datoriei publice în 2010, defalcat, nivelul creditelor contractate şi cuantumul restanţelor la furnizori?

8. Care este lista cu primii 3 datornici la bugetul local? Care sunt măsurile propuse pentru recuperarea acestor datorii?

9. Vă rugăm să ne comunicaţi execuţia bugetară pe 2009 şi 2010.

Monitorizare LG 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 • CRJ vs Ministerul Justiţiei privind transparenţa decizională

Prin adresa nr. 614 din 05.11.2010 am solicitat pârâtului, Ministerului Justiţiei în temeiul art. 6 al. 1 lg. 52/2003să ne comunice proiectele de acte normative pe care le promovează în perioada 15.11.2010 – 01.02.2011. Răspunsului MJ a confirmat dreptul la aceste informaţii solicitând totuşi o confirmare a cererii având în vedere că aceste proiecte se postează pe site-ul ministerului. CRJ a cofirmat interesul pentru aceste informaţii prin adresa nr. 769/21.12.2010 prelungind totodată perioada de transmitere a acestor informaţii până la 15.02.2011.

Informaţiile nu au fost transmise, drept urmare CRJ a formulat cerere de chemare în judecată pentru:
Transmiterea informaţiilor solicitate – comunicarea proiectelor de acte normative promovate de pârât şi termenele în care se pot face observaţii în scris ori se pot solicita dezbateri publice.
Suspendarea adoptării actelor normative promovate în perioada 15.11.2010 – 15.02.20111 până la îndeplinirea obligaţiei legale conform punctului 1.
Obligarea pârâtului la plata daunelor cominatorii în valoare de 100 RON pe zi de întârziere până la plata cheltuielilor de judecată.
Ulterior acţionării în instanţă, MJ a comunicat proiecte de acte normative în perioada precizată de noi, comunciarea fiind însă tardivă faţă de toate proiuecte întrucât perioadele de consultare erau deja încheiate. Instanţa a respins acţiunea ca rămasă fără obiect.

În perioada septembrie – martie 2011 CRJ a efectuat un proiect de monitorizare a instituţiilor centrale şi judeţene în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei privind accesul la informaţii precum şi aplicarea Lg. 52/2003. În urma acestui proiect au fost pormite mai multe acţiuni întemeiate atât pe acces la informaţii cât şi pe Lg.52/2003.

 • CRJ vs Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) prin adresa nr. 611 din 05.11.2010 a solicitat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii să comunice proiectele de acte normative pe care le promovează în perioada 15.11.2011. – 01.02.2011 pentru a putea participa la procesul decizional conform Lg.52/2003.

La această cerere pârâtul a comunicat CRJ că proiectele se postează pe site-ul ministerului şi că CRJ se poate adresa în scris cu o cerere pentru obţinerea unor informaţii specifice conform ordonanţei 27/2002.

Ulterior printr-o altă adresă destinată pârâtului, CRJ a confirmat interesul pentru aceste proiecte de acte normative prelungind totodată perioada până la data de 15.02.2011. Prin răspunsul MTI înregistrat cu nr. 49/19.01.2011 pârâtul a comunicat CRJ-ului faptul că proiectele sunt postate pe site-ul propriu, citând în acelaş timp textul de lege care îi obligă să transmită aceste proiecte şi persoanelor care au depus o cerere în acest sens.

Curtea de Apel Bucureşti a considerat că cererea noastră este una de informaţii publice şi nu o petiţie şi a trimis cauza spre judecare Tribunalului Bucureşti. Tribunalul Bucureşti a declinat competenţa la rândul său. Înalta Curte Casaţie şi Justiţie a decis în favoarea Curţii de Apel Bucureşti.