Rapoarte şi Răspuns la Plângere Prealabilă a DGASPC Giurgiu

Rapoartele vizitelor de monitorizare realizate de experţii CRJ în patru centre de tip rezidenţial pentru minori şi tineri cu dizabilităţi mintale din judeţul Giurgiu.

În ciuda faptului că CRJ are datoria de a publica modul în care sunt respectate drepturile copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi mintale instituţionalizaţi în centrele pe care le vizitează inopinat, DGASPC Giurgiu a încercat să conteste publicarea pe pagina de internet a CRJ a Raportului Tântava şi Grădinari Giurgiu.

Mai mult, în vizita inopinată din CSS Bolintin Vale (găsiţi raportul mai jos), CRJ a descoperit condiţiile inumane în care locuiesc aproape 150 de persoane cu dizabilităţi, beneficiari legaţi cu lanţ de pat şi beneficiari care susţin că sunt abuzaţi fizic de personalul centrului. Acestea sunt câteva dintre fotografiile făcute la CSS BolintinVale:

Persoană legată cu lanţ de pat.

Persoana in pat

Găsiţi mai jos toate documentele relevante în acest caz.

https://www.crj.ro/userfiles/editor/files/Protocol%20Monitorizare(1).pdf

Raport de monitorizare CSS Bolintin Vale
DGASPC GIURGIU scrisoare
DGASPC GIURGIU Plangere Prealabila
Raport de monitorizare CF Gabriela, Giurgiu
Raport de monitorizare CF Ioana, Giurgiu