Antidiscriminare

PROIECTE ÎN DERULARE

Monitorizarea drepturilor omului, la zi (2022-2024)

Proiectul urmărește creșterea gradului de constientizare a cetățenilor asupra drepturilor omului, tratamentului egal și statului de drept în România și întărirea capacității societății civile și a formatorilor de opinie/profesioniștilor, prin crearea de instrumente și acces la expertiză necesare, de a identifica, raporta și se opune încălcării drepturilor omului, practicilor instituționale de natură să aducă prejudicii drepturilor omului, precum și lacunelor în legislație și în aplicarea legii.

AFLĂ MAI MULTE

Nediscriminarea, dincolo de cuvinte (2021-2023)

Proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la nivelul de acceptare și internalizare a discursului urii în spațiul public și întărirea capacității acestora de identificare, raportare și combatere a discursului urii, inclusiv prin deconstruirea prejudecăților care îl susțin, prejudecăți despre diverse grupuri vulnerabile la discriminare, prin oferirea de instrumente si acces facil la informatie.

AFLĂ MAI MULTE

INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului (2021-2023)

Urmărind sprijinirea și întărirea capacității grupurilor vulnerabile de a-și exercita și apăra drepturile fundamentale și de a combate discriminarea, proiectul INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului are ca beneficiari principali persoane aparținând grupurilor vulnerabile la discriminare, în special femei, romi și persoane LGBT+, din toată țara. Proiectul se adresează, de asemenea, avocaților și specialiștilor în drept, reprezentanților de ONG-uri care lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice furnizoare de servicii de sprijin, precum și publicului larg.

AFLĂ MAI MULTE

INTERSECT – Altfel despre discriminare (2019-2021)

Proiectul “INTERSECT – Altfel despre discriminare” are drept scop combaterea discriminării romilor prin activități de conștientizare a nivelului de discriminare și a impactului negativ al acesteia în societate; el include o componentă majoră de împuternicire a tinerilor romi la nivel local și promovarea participării lor directe în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea de activități și politici care îi afectează. De asemenea, proiectul sprijină capacitarea unei societăți civile rome și pro-rome la nivel local.

Proiectul se adresează specific romilor LGBT și dorește să pună pe agenda
publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă.

AFLĂ MAI MULTE


VICToRIIA- Bune practici privind sprijinirea victimelor: direcționarea victimelor către servicii de sprijin, informare și evaluare individuală (2017-2020)

Finanțat de Programul Justiție (2014-2020) al Uniunii Europene, proiectul are ca punct de plecare două seturi de obiective și probleme care se referă la: 1) implementarea Directivei UE nr.29/ 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor) – în special articolele 4 și 8; si 2) funcționalitatea serviciilor de sprijin al victimei. Proiectul se adresează instituțiilor de aplicare a legii, organizațiilor care acordă sprijin victimelor, avocaților specializați și altor actori implicați în sprijinirea victimelor.

AFLĂ MAI MULTE


Închiderea cercului – vulnerabilitatea locuirii romilor și interesele din domeniul locuirii (2018-2020)

Proiectul pune împreună jurnaliști și activiști de drepturile omului care vor lucra în comunități de romi aflați în situații de vulnerabilitate locativă, investigând cauzele si efectele situației în care se află comunitățile și derulând ulterior o campanie de advocacy pentru schimbare structurală.

AFLĂ MAI MULTE


Alianța pentru Egalitate

Alianța pentru Egalitate este o rețea informală, fără personalitate juridică.

Alianța are ca misiune combaterea urii și a discriminării, promovarea diversității și egalitătii de șanse pentru toți în cadrul mai larg al protecției drepturilor omului, a principiilor și valorilor societății democratice în România.

Citește mai multe despre Alianță aici.


Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS (2018-2019)

Proiectul este implementat de Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ), și finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a interdisciplinarităţii în abordarea cazurilor.

AFLĂ MAI MULTE


Dreptul de a beneficia, liber și nediscriminatoriu, de serviciul public de transport 24.05.2022 - Centrul de Resurse Juridice a redactat și înaintat către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării o petiție privind obligațiile și contravențiile subsecvente, discriminatorii față de comunități vulnerabile, inclusiv cea de etnie romă, în materia serviciului de transport public local, adoptate de Consiliului Local Cluj-Napoca. Astfel, în Hotărârea nr. 670/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de conduită […]
Petiție pentru un mediu online fără discurs de ură 18.05.2022 - Continuăm să atragem atenția asupra nevoii urgente de a preveni și combate discursul urii împotriva comunității LGBTQIA+ din România. Centrul de Resurse Juridice a redactat și înaintat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) o petiție privind un website care promovează un discurs instigator la ură cu privire la comunitatea LGBTQIA+, una dintre minoritățile care au […]
IDAHOBIT 2022: Încă un atac asupra drepturilor fundamentale 17.05.2022 - Anul acesta, de Ziua Internațională împotriva Homofobiei, Bifobiei și Transfobiei, celebrată pe data de 17 mai, vrem să atragem atenția asupra unei noi iniţiative legislative cu prevederi contrare principiilor de drepturile omului, prevederi care instigă la homofobie și transfobie. Astăzi, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaților a pus în […]
Combaterea discursului urii 9.05.2022 - Petiție pentru un mediu online fără discurs de ură Centrul de Resurse Juridice a redactat și înaintat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) o petiție privind un website care promovează un discurs instigator la ură cu privire la comunitatea LGBTQIA+, una dintre minoritățile care au fost și continuă să fie ținta predilectă a unor astfel […]
Patru petiții redactate și înaintate CNCD privind criterii discriminatorii în acordarea de locuințe sociale 19.04.2022 - La data de 11.01.2022 Centrul de Resurse Juridice a publicat studiul „Identificarea criteriilor discriminatorii în acordarea locuințelor sociale” care examinează situația la nivel național cu privire la stabilirea punctajelor și a criteriilor pentru acordarea de locuințe sociale prin hotărâri de consiliu local, din perspectiva accesului la locuințe sociale a grupurilor vulnerabile la discriminare și/ sau […]
Criterii discriminatorii și locuințele sociale – studiu 11.01.2022 - Studiul „Identificarea criteriilor discriminatorii în acordarea locuințelor sociale” realizat de CRJ examinează situația la nivel național cu privire la stabilirea punctajelor și a criteriilor pentru acordarea de locuințe sociale prin hotărâri de consiliu local, din perspectiva accesului la locuințe sociale a grupurilor vulnerabile la discriminare și/ sau categorii defavorizate. Studiul identifică o tipologie a criteriilor […]
Vieți la intersecția dintre etnie, orientare sexuală și identitate de gen 30.07.2021 - Într-o societate care sancționează diferențele individuale și care atașează cu prea mare ușurință etichete dăunătoare celor care nu se conformează majorității, romii și persoanele LGBTQ adesea navighează diferitele domenii ale vieții cu dificultate. Nu de puține ori sunt aspru judecați sau marginalizați, iar în spațiul public sunt mai degrabă invizibili, mulți dintre ei alegând să […]
Discriminare, stima de sine și sistemul educațional din România: propuneri de intervenție privind situația tinerilor romi și a tinerilor romi LGBTQ 29.07.2021 - Această lucrare urmărește formularea unor recomandări în scopul îmbunătățirii politicilor publice educaționale din România privind tinerii romi și în particular, tinerii romi LGBTQ. Societatea românească are cel mai înalt grad de neîncredere și de intoleranță față de comunitățile rome și comunitățile LGBTQ[1], care sunt și cel mai des țintele discursului de incitare la ură, rasist […]
Studiul ”Accesul la locuințe sociale și nediscriminarea” 27.07.2021 - Centrul de Resurse Juridice lansează studiul ”Accesul la locuințe sociale și nediscriminarea” care analizează, la nivel general, cadrul legislativ relevant pentru dreptul la locuire din perspectiva accesării locuințelor sociale și situația grupurilor vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă, cât și cazuri specifice, precum Alba Iulia, Cluj-Napoca, Reghin. Deși legea stabilește categoriile de solicitanți […]
Demontăm discursul urii 14.04.2021 - Am început proiectul ”Nediscriminarea, dincolo de cuvinte”! Plecând de la nevoia de conștientizare a prejudecăților adânc înrădăcinate în societatea românească și de la nevoia de a schimba situația actuală de acceptare și internalizare a discursului urii, proiectul își propune susținerea grupurilor vulnerabile la discriminare în combaterea discursului instigator la ură prin crearea unui set de […]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann