Antidiscriminare

PROIECTE ÎN DERULARE

INTERSECT – Altfel despre discriminare

Proiectul “INTERSECT – Altfel despre discriminare” are drept scop combaterea discriminării romilor prin activități de conștientizare a nivelului de discriminare și a impactului negativ al acesteia în societate; el include o componentă majoră de împuternicire a tinerilor romi la nivel local și promovarea participării lor directe în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea de activități și politici care îi afectează. De asemenea, proiectul sprijină capacitarea unei societăți civile rome și pro-rome la nivel local.

Proiectul se adresează specific romilor LGBT și dorește să pună pe agenda
publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă.

AFLĂ MAI MULTE

VICToRIIA- Bune practici privind sprijinirea victimelor: direcționarea victimelor către servicii de sprijin, informare și evaluare individuală

Finanțat de Programul Justiție (2014-2020) al Uniunii Europene, proiectul are ca punct de plecare două seturi de obiective și probleme care se referă la: 1) implementarea Directivei UE nr.29/ 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor) – în special articolele 4 și 8; si 2) funcționalitatea serviciilor de sprijin al victimei. Proiectul se adresează instituțiilor de aplicare a legii, organizațiilor care acordă sprijin victimelor, avocaților specializați și altor actori implicați în sprijinirea victimelor.

AFLĂ MAI MULTE

Închiderea cercului – vulnerabilitatea locuirii romilor și interesele din domeniul locuirii

Proiectul pune împreună jurnaliști și activiști de drepturile omului care vor lucra în comunități de romi aflați în situații de vulnerabilitate locativă, investigând cauzele si efectele situației în care se află comunitățile și derulând ulterior o campanie de advocacy pentru schimbare structurală.

AFLĂ MAI MULTE

Alianța pentru Egalitate

Alianța pentru Egalitate este o rețea informală, fără personalitate juridică.

Alianța are ca misiune combaterea urii și a discriminării, promovarea diversității și egalitătii de șanse pentru toți în cadrul mai larg al protecției drepturilor omului, a principiilor și valorilor societății democratice în România.

Citește mai multe despre Alianță aici.

Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS

Proiectul este implementat de Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ), și finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a interdisciplinarităţii în abordarea cazurilor.

AFLĂ MAI MULTE

Îmbunătățirea serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor

VICATIS: Îmbunătățirea serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor este un proiect transnațional finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Justiție/ Cerere de propuneri de proiecte JUST-JACC-VICT-AG-2016 pentru o mai bună implementare a Directivei UE nr.29/ 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor). Proiectul include și o pagină cu informații pentru victimele infracțiunilor.

AFLĂ MAI MULTE

Căutăm voluntari! 14.08.2019 - Te așteptăm în echipa noastră, în cadrul Programului Anti-Discriminare! Fii voluntar și scrie-ne despre tine la office@crj.ro.
Centrul de Resurse Juridice caută jurnaliști 10.01.2019 - Centrul de Resurse Juridice (CRJ) selectează cinci jurnaliști/jurnaliste în cadrul unui proiect de documentare a situației locuirii în cazul unor comunități de romi aflate în situații vulnerabile, în România. Fiecare dintre cele cinci documentări  va avea la bază investigarea situației unei comunități aflată în situație de locuire precară, în contextul acțiunilor și obligațiilor autorităților publice […]
Alianța pentru Egalitate 3.10.2018 - Formată la inițiativa Centrului de Resurse Juridice, în 24 august, 2018, s-a constituit Alianța pentru Egalitate (Equality Alliance) formată din: Asociația MozaiQ LGBT – http://mozaiqlgbt.ro/ Centrul de Resurse Juridice – http://www.crj.ro/ Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) – http://actedo.org/ro/ Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii – Romani CRISS – http://romanicriss.org/ Institutul […]
Inutilitatea referendumului pe banii noștri 1.10.2018 - Noi nu mergem la referendum întrucât acesta este inutil Curtea Constituțională prin Decizia – luată cu unanimitate – nr.580/2016 asupra inițiativei legislative a cetățenilor de revizuire a Constituției, conchide la paragraful 42 următoarele: Examinând redactarea art.48 alin.(1) din Constituție, propusă de inițiatorii revizuirii, Curtea constată că aceasta nu este de natură să facă să dispară […]
Centrul de Resurse Juridice a vorbit în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului 4.07.2018 - Săptămâna trecută a avut loc în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, adoptarea formală a raportului privind Evaluarea periodică universală a României, evaluare din perspectiva drepturilor omului. Centrul de Resurse Juridice am participat în această etapă cu două intervenții (discursuri) formulate ca reacție la poziția României cu privire la recomandările primite. Temele abordate de […]
România sub lupa ONU din perspectiva drepturilor omului 19.01.2018 - În data de 19 ianuarie, 2018, Grupul de Lucru pentru Evaluarea Periodică Universală al Consiliului pentru Drepturile Omului, a adoptat recomandările rezultate din evaluarea României. România a primit 203 recomandări cu privire la drepturile omului, de la 78 de state.[1] Acestea acoperă toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majorității statelor […]
CRJ reacționează la ONU 16.01.2018 - Astăzi, 16 ianuarie, 2018 a avut loc la ONU Evaluarea Periodică Universală (UPR) a României, în cadrul celei de-a 29-a sesiuni a Grupului de Lucru privind UPR. Acest proces include evaluarea, o dată la 5 ani, a situației privind drepturile omului din fiecare stat membru, evaluare făcută de către celelalte state. [1] Centrul de Resurse […]
Nevoie imperativă de schimbare a paradigmei în educația românească! www.educatiefaradiscriminare.ro 31.03.2017 - Comunicat de presă[1] În data de 30.03.2017, Centrul de Resurse Juridice a organizat Conferinţa naţională “Educaţia fără discriminare: analiza situaţiei şi recomandări”. Actori relevanţi pentru domeniul educațional (profesori, formatori de cadre didactice, funcţionari publici din domeniul educaţiei, organizații neguvernamentale) au prezentat şi dezbătut din perspectiva incluziunii şi a nediscriminării următoarele subiecte: surse generale ale excluziunii […]
Excluziunea educaţională – vocile celor de pe teren 24.03.2017 - În perioada 21 februarie – 2 martie 2017, Centrul de Resurse Juridice a organizat o serie de trei dezbateri regionale în Iasi, Craiova și Cluj-Napoca, în cadrul cărora s-au discutat punctele principale ale unei hărți a excluziunii socio-educationale, cu identificarea problemelor și a soluțiilor propuse de specialiști din educație și domeniul social, atât din sectorul […]
SOS educația românească 21.02.2017 - Comunicat de presă SOS educația românească   Organizațiile semnatare solicităm Ministerului Educației Naționale refacerea propunerilor de programe pentru gimnaziu, dintr-o perspectivă care să reflecte educația pentru cetățenie democratică și drepturile omului. Centrul de Resurse Juridice, a solicitat Ministerului Educației Naționale, în baza Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  Art. 7, alin. (9), organizarea […]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann