Antidiscriminare

PROIECTE ÎN DERULARE

Nediscriminarea, dincolo de cuvinte (2021-2023)

Proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la nivelul de acceptare și internalizare a discursului urii în spațiul public și întărirea capacității acestora de identificare, raportare și combatere a discursului urii, inclusiv prin deconstruirea prejudecăților care îl susțin, prejudecăți despre diverse grupuri vulnerabile la discriminare, prin oferirea de instrumente si acces facil la informatie.

AFLĂ MAI MULTE

INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului (2021-2023)

Urmărind sprijinirea și întărirea capacității grupurilor vulnerabile de a-și exercita și apăra drepturile fundamentale și de a combate discriminarea, proiectul INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului are ca beneficiari principali persoane aparținând grupurilor vulnerabile la discriminare, în special femei, romi și persoane LGBT+, din toată țara. Proiectul se adresează, de asemenea, avocaților și specialiștilor în drept, reprezentanților de ONG-uri care lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice furnizoare de servicii de sprijin, precum și publicului larg.

AFLĂ MAI MULTE

INTERSECT – Altfel despre discriminare (2019-2021)

Proiectul “INTERSECT – Altfel despre discriminare” are drept scop combaterea discriminării romilor prin activități de conștientizare a nivelului de discriminare și a impactului negativ al acesteia în societate; el include o componentă majoră de împuternicire a tinerilor romi la nivel local și promovarea participării lor directe în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea de activități și politici care îi afectează. De asemenea, proiectul sprijină capacitarea unei societăți civile rome și pro-rome la nivel local.

Proiectul se adresează specific romilor LGBT și dorește să pună pe agenda
publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă.

AFLĂ MAI MULTE


VICToRIIA- Bune practici privind sprijinirea victimelor: direcționarea victimelor către servicii de sprijin, informare și evaluare individuală (2017-2020)

Finanțat de Programul Justiție (2014-2020) al Uniunii Europene, proiectul are ca punct de plecare două seturi de obiective și probleme care se referă la: 1) implementarea Directivei UE nr.29/ 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor) – în special articolele 4 și 8; si 2) funcționalitatea serviciilor de sprijin al victimei. Proiectul se adresează instituțiilor de aplicare a legii, organizațiilor care acordă sprijin victimelor, avocaților specializați și altor actori implicați în sprijinirea victimelor.

AFLĂ MAI MULTE


Închiderea cercului – vulnerabilitatea locuirii romilor și interesele din domeniul locuirii (2018-2020)

Proiectul pune împreună jurnaliști și activiști de drepturile omului care vor lucra în comunități de romi aflați în situații de vulnerabilitate locativă, investigând cauzele si efectele situației în care se află comunitățile și derulând ulterior o campanie de advocacy pentru schimbare structurală.

AFLĂ MAI MULTE


Alianța pentru Egalitate

Alianța pentru Egalitate este o rețea informală, fără personalitate juridică.

Alianța are ca misiune combaterea urii și a discriminării, promovarea diversității și egalitătii de șanse pentru toți în cadrul mai larg al protecției drepturilor omului, a principiilor și valorilor societății democratice în România.

Citește mai multe despre Alianță aici.


Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS (2018-2019)

Proiectul este implementat de Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ), și finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a interdisciplinarităţii în abordarea cazurilor.

AFLĂ MAI MULTE


Criterii discriminatorii și locuințele sociale – studiu 11.01.2022 - Studiul “Identificarea criteriilor discriminatorii în acordarea locuințelor sociale” realizat de CRJ examinează situația la nivel național cu privire la stabilirea punctajelor și a criteriilor pentru acordarea de locuințe sociale prin hotărâri de consiliu local, din perspectiva accesului la locuințe sociale a grupurilor vulnerabile la discriminare și/ sau categorii defavorizate. Studiul identifică o tipologie a criteriilor […]
Vieți la intersecția dintre etnie, orientare sexuală și identitate de gen 30.07.2021 - Într-o societate care sancționează diferențele individuale și care atașează cu prea mare ușurință etichete dăunătoare celor care nu se conformează majorității, romii și persoanele LGBTQ adesea navighează diferitele domenii ale vieții cu dificultate. Nu de puține ori sunt aspru judecați sau marginalizați, iar în spațiul public sunt mai degrabă invizibili, mulți dintre ei alegând să […]
Discriminare, stima de sine și sistemul educațional din România: propuneri de intervenție privind situația tinerilor romi și a tinerilor romi LGBTQ 29.07.2021 - Această lucrare urmărește formularea unor recomandări în scopul îmbunătățirii politicilor publice educaționale din România privind tinerii romi și în particular, tinerii romi LGBTQ. Societatea românească are cel mai înalt grad de neîncredere și de intoleranță față de comunitățile rome și comunitățile LGBTQ[1], care sunt și cel mai des țintele discursului de incitare la ură, rasist […]
Studiul ”Accesul la locuințe sociale și nediscriminarea” 27.07.2021 - Centrul de Resurse Juridice lansează studiul ”Accesul la locuințe sociale și nediscriminarea” care analizează, la nivel general, cadrul legislativ relevant pentru dreptul la locuire din perspectiva accesării locuințelor sociale și situația grupurilor vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă, cât și cazuri specifice, precum Alba Iulia, Cluj-Napoca, Reghin. Deși legea stabilește categoriile de solicitanți […]
Demontăm discursul urii 14.04.2021 - Am început proiectul ”Nediscriminarea, dincolo de cuvinte”! Plecând de la nevoia de conștientizare a prejudecăților adânc înrădăcinate în societatea românească și de la nevoia de a schimba situația actuală de acceptare și internalizare a discursului urii, proiectul își propune susținerea grupurilor vulnerabile la discriminare în combaterea discursului instigator la ură prin crearea unui set de […]
Concluziile Raportului Departamentului de Stat al SUA cu privire la România 1.04.2021 - Departamentul de Stat american a publicat marţi raportul anual privind situaţia drepturilor omului în lume; referitor la România, în 2020 se constată persistenţa unor probleme legate de tratamente crude, inumane sau degradante, corupţia larg răspândită, anchetarea deficitară a violenţei împotriva femeilor şi violenţa împotriva persoanelor instituţionalizate cu dizabilităţi sau a membrilor unor minorităţi etnice, cu […]
Despre intersecționalitate 19.01.2021 - În cadrul proiectului “INTERSECT – Altfel despre discriminare”, a apărut broșura “Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă intersecțională”. Proiectul se adresează specific romilor LGBT+ și dorește să pună pe agenda publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă. Dacă în prezent, datele pe care le avem despre discriminarea persoanelor de etnie romă […]
Ateliere cu studenți despre intersecționalitate: etnie (etnia romă), orientare sexuală, gen și nediscriminare. 7.12.2020 - În perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, Centrul de Resurse Juridice (CRJ),  Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO),  Asociația MozaiQ LGBT și Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România (UCTRR) organizează și susțin online cinci ateliere de lucru cu studenți din cinci orașe (Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara) pe teme privind intersecționalitatea dintre […]
Incitarea la ură și violență împotriva romilor. Până când? 13.10.2020 - Domnule Ministru Marcel Vela Domnule Inspector General al Poliției Române Doamnă Ministru Monica Anisie Înalt Preasfințite Părinte Daniel În atenția Facebook România Subscrisa, Fundaţia Centrul de Resurse Juridice, vă sesizăm cu privire la faptele de natură penală și disciplinară prezentate mai jos, cu solicitarea de a informa cu privire la modalitatea în care, în concret, […]
Discursul discriminatoriu la nivel înalt 21.05.2020 - România pare că și-a creat o nouă tradiție: aceea de a avea președinți de stat care sunt sancționați, în mod repetat, pentru fapte de discriminare, pentru încălcarea dreptului la demnitate, în special al minorităților din acest stat. O particularitate a acestei tradiții constă în neasumarea faptei constatate, ba, mai mult, contestarea deciziei unei instituții, fără […]

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann